ISSN 1335-8715

26-06-2005   Jaroslav Daniška   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Impulz do kultúrnej vojny

Vážení čitatelia Pravého spektra,

dovoľte, aby som Vám predstavil novú revue na našom trhu. Spolu s kolegami sme sa rozhodli založiť revue pre modernú katolícku kultúru, ktorú sme nazvali Impulz.

Prečo nový časopis, prečo katolícka revue? Nuž, máme pocit, že kľúčovou témou našich čias je útok na základ našej civilizácie, na našu kultúru a náboženstvo a nepoznáme revue, ktorá by sa tomu na dostatočnom priestore venovala.

Pod kultúrou nerozumieme – ako sa o tom v poslednej dobe častejšie hovorí - len kultúru v užšom zmysle slova, teda umenie, literatúru a podobne. Pod kultúrou rozumieme systém v spoločnosti zdieľaných hodnôt. Takto chápaná kultúra v sebe zahrňuje základné a prirodzené ľudské práva, rodinu či niektoré ďalšie tradičné inštitúcie spoločnosti, medzi nimi samozrejme aj Cirkev. Stav takto definovanej kultúry vidieť rovnako na ulici, v škole, v kostole, v parlamente či v galérii. A máme pocit, že od ulice po galériu, parlament či kostol nevynímajúc, prebieha o podobu kultúry zásadný spor.

Máme pocit, že tento spor najlepšie vystihol veľký pápež Ján Pavol II., keď hovoril o kultúre života a kultúre smrti. Nuž a keďže sme všetci v redakcii katolíkmi, rozhodli sme sa, že sa ku svojej viere prihlásime a naše náboženské presvedčenie nebudeme tajiť. Preto nový časopis, preto katolícka revue.

Naše ciele a hodnoty sme sa rozhodli vyjadriť v našom editorale. Jeho znenie si môžete prečítať nižšie.

Dovoľte ešte niekoľko praktických informácii.

Impulz bude vychádzať štyrikrát do roka. Napriek tomu, že sme tento rok začali s prvým číslom neskôr, štyri čísla vyjdú aj v roku 2005. Revue je členená na kratšie aktuálnejšie názory, dlhšie a nadčasovejšie články, a napokon recenzie. Okrem kníh chceme pravidelne recenzovať aj filmy. V budúcnosti by sme radi Impulz obohatili aj o listy, resp. krátke polemiky s autormi uverejnených textov v úvode čísla.

Našim cieľom je dať priestor vecnej polemike na istej úrovni. Uvítali by sme preto najmä reakcie, ktoré by reagovali na prezentovaný argument, ktorý by sa snažili vyvrátiť alebo spochybniť iným argumentom. Na každý list bude, podľa možností, reagovať autor pôvodného článku.

Revue Impulz si je možné objednať u vydavateľa alebo kúpiť v kníhkupectve. Ročné predplatné je 250 korún, cena v predaji je 80 korún za číslo. Impulz je dostať najmä vo väčších sieťach, napríklad v predajniach Artfórum, Panta Rei a podobne, a tiež v kresťanských predajniach. Keby ste chceli časopis v svojom okolí sami distribuovať, obráťte sa prosím na redakciu.

Impulz má aj svoju webovú stránku. Na adrese www.impulzrevue.sk bude pravidelne uverejnený obsah čísla. Niektoré články aktuálneho čísla budú prístupné, väčšina však nie. Všetky články budú prístupné na internete až s omeškaním, v archíve. Teda v prípade staršieho čísla vždy až v ďalšom štvrťroku, keď vyjde nové číslo. Veríme, že sa preto oplatí si vlastný výtlačok kúpiť alebo objednať.

Redakcia Impulzu víta príspevky aj diskusiu. Keby ste radi prispeli svojím názorom, článkom, recenziou alebo cítili potrebu polemizovať s prezentovaným názorom, pošlite svoj text na adresu impulz@impulzrevue.sk , budeme sa tešiť.

Na záver mi dovoľte, aby som vás trochu navnadil na nové číslo. Vyjde v polovici júla a okrem iných textov, si v ňom budete môcť prečítať rozsiahly článok nového pápeža o slobode, článok o feminizme či obnove Európy. Samozrejme, viacero názorov na aktuálnejšie témy a recenzii na významné knihy či filmy. Nezabudnite: v polovici júla sme v predaji. Ak sa chcete poistiť, objednajte si nás. Oplatí sa to a máte istotu, že vám žiadne číslo neunikne. Všetky podrobnosti a objednávku nájdete na našej webovej stránke.

Jaroslav Daniška
(člen redakčnej rady)


EDITORIAL

Západná civilizácia je v kríze. Zápas o slobodnú spoločnosť sa porážkou komunizmu neskončil. On trvá. Sústredenému útoku čelí kultúra, ktorá je základom civilizovaného a slobodného života. V našich západných krajinách teda prebieha kultúrna vojna, ohrozené sú hodnoty, tradície a viaceré základné inštitúcie spoločnosti.

Spochybňuje sa právo človeka na narodenie. Relativizuje sa inštitúcia manželstva ako vzťah jedného muža a jednej ženy, postavenie a ochrana tradičnej rodiny, rola výchovy, morálka a význam náboženstva vo verejnom živote či postavenie Cirkvi v spoločnosti. Právom sa nazýva bezprávie. Tradícia sa pošliapava.

Sloboda slova sa chápe ako právo na urážku a zneuctenie viery či presvedčenia. Tolerancia sa chápe permisívne a inverzne. Nechráni slabých, ani urážaných, ale tých, ktorí urážajú. Nectí si iné presvedčenie, ale vysmieva sa mu a nazýva ho fundamentalizmom.

V mene ľudských práv sa ľudské práva spochybňujú. V mene slobody alebo slobody voľby, sa sloboda aj voľba neguje. Prirodzené sa nazýva neprirodzeným a naopak. Boj proti diskriminácii je inou podobou diskriminácie. Humanizmus sa stavia proti kresťanstvu. Medzi rozdielnymi kultúrami sa nerozlišuje. Dialóg a diskusia sa nepovažujú za prostriedok, ale za cieľ.

Pravda, jej existencia a hľadanie, sa spochybňujú. Slová strácajú svoj pôvodný význam a získavajú nový, účelový a ideologický obsah. Vlády a spoločnosti rezignujú na spoločné dobro. Zákony a súdy ovláda novodobý étos extrémnej autonómie jednotlivca. Je plný údajných práv, pýchy a vzbury. Stráca sa zodpovednosť, zabúda sa na vlastenectvo a celok ustupuje svojím častiam.

Európa, otčina západnej civilizácie, zabúda a pustoší vlastné dejiny. Odmieta Boha a historický význam kresťanstva. Presadzuje agresívnu sekularizáciu, zákaz symbolov a prejavov viery. Takáto Európa je v ohrození. Stáva sa misijným územím.

Myslíme si, že v čase útoku sa musíme brániť. Mnohé z vecí, ktorým čelíme, nám pripomínajú obdobie komunizmu. Vracia sa revolučný duch, revolučné myslenie a revolučné spôsoby. Vieme, čo porazilo komunizmus a čím treba poraziť dnešný bezhodnotový postmodernizmus. Bolo a je to kresťanstvo. Chceme preto brániť našu vieru, kresťanstvo, a tiež prirodzený zákon, ktorý máme vpísaný v našich srdciach. Tým hájime slobodu.

Myslíme si, že súčasťou zápasu je v prvom rade snaha pravdivo pomenovať stav našej spoločnosti, preto to chceme robiť. Myslíme si, že je potrebné nanovo brániť autoritu Boha a jeho zákonov, že je potrebné postaviť sa a zápasiť o dejiny, našu súčasnosť aj budúcnosť. Myslíme si, že je na to potrebné svedectvo živej praktizovanej viery, ale aj pokora pred dvetisícročnou tradíciou. Chceme sa preto postaviť na obranu našej kultúry, netajiť našu príslušnosť ku Katolíckej cirkvi a verejne hájiť pravdy nášho náboženstva. Sme totiž presvedčení, že ak zanikne naša viera, zanikne aj naša kultúra. A bez viery a kultúry si nevieme predstaviť civilizovanú a slobodnú spoločnosť.

Chýba nám časopis, ktorý by sa týmto témam venoval na dostatočnom priestore a s dostatočným dôrazom. Preto sme sa rozhodli podobný časopis založiť. Veríme, že mu okrem katolíckeho obsahu a konzervatívneho zamerania dokážeme vtlačiť aj intelektuálnu úroveň. Bude nám cťou, keď prijmete naše pozvanie a stanete sa naším čitateľom a spolupracovníkom.

www.impulzrevue.sk

  Biznis alebo ideologia ?
   LIBERTARIAN 27-06-2005 9:31
  RE: Biznis alebo ideologia ?
   Peter Frišo 28-06-2005 18:40
  RE: Biznis alebo ideologia ?
   killroy was here 06-07-2005 2:05
  Kopecky nas vzor
   Modra je dobra 28-06-2005 15:07
  RE: Kopecky nas vzor
   Lukas Krivosik 28-06-2005 15:11
  RE: Kopecky nas vzor
   jednokto 15-07-2005 11:13
  RE: Kopecky nas vzor
   francois 09-10-2009 9:27
  off topic
   Filip Glasa 29-06-2005 13:04
  RE: off topic
   Peter Frišo 29-06-2005 17:13
  RE: off topic
   Filip Glasa 30-06-2005 14:44
  Dobrá správa
   Jano 30-06-2005 8:04

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group