ISSN 1335-8715

07-06-2005   Vladimír Dolinay   Slovenská otázka   verzia pre tlač

Vyhlásenie iniciatívy VEREJNOSŤ ZA SÚČASNÚ STV

Vyjadrujme nespokojnosť s krokmi iniciatívy Verejnosť za verejnoprávnosť. Nesúhlasíme s mnohými argumentmi, ktoré používajú.

Súčasné vedenie STV považujeme za najlepšie vedenie televízie od osamostatnenia Slovenskej republiky. Práve teraz, keď je Slovenská televízia v najlepšom stave, v akom kedy bola, je na ňu vytváraný najväčší tlak a podlieha mnohým, niekedy až neopodstatneným útokom.

STV sa dostáva do povedomia verejnosti, zásluhou zviditeľnenia značky STV a získaním vyššej dôveryhodnosti u ľudí.

Za vzor pri určovaní definície verejnoprávny si vybrali BBC – zákon vo Veľkej Británii, keďže u nás pojem verejnoprávnosť nie je zadefinovaný. Vzorom ku ktorému sa STV podľa vyjadrení manažmentu snaží priblížiť je napríklad česká ČT. Podľa vyjadrení jej bývalého a v očiach verejnosti aj odbornej verejnosti najúspešnejšieho riaditeľa ČT Iva Mathého, tiež pozitívne hodnotí kroky STV.

Oceňujme racionalizáciu a systémovosť v krokoch súčasného vedenia. Štrukturalizácia vzťahov v STV, systémové kroky, nie dielčie ústupky záujmovým skupinám, STV je v štádiu revitalizácie i po 2 rokoch pôsobenia súčasného vedenia. Za tento krátky čas vedenie pozdvihlo značku STV, optimalizovalo výrobné sily, navrhlo dlhodobú stratégiu rozvoja, vytýčilo základnú filozofiu smerovania televízie, zmysluplne rozdelila oba okruhy na samostatné televízne kanály s rôznym dosahom (tu treba podotknúť, že ešte donedávna sa živo diskutovalo o zrušení druhého kanálu, či jeho privatizácii práve z dôvodov obmedzených kapacít STV, ktoré súčasné vedenie dokáže zabezpečiť), zabezpečuje výrobu vlastných programov a popri tom rieši neusporiadané vzťahy a súdne spory, kvôli mnohým nevýhodným zmluvám, ktoré boli bežnou praxou predchádzajúcich manažmenotov STV posledných 10 rokov.

Súčasné vedenie STV sa samo označilo za „krízový manažment“, ešte nie je „hotovou“ televíziou, jej rozvoj je neustály proces, ktorý v tak veľkej inštitúcii nejde urobiť z roka na rok. Desaťročný neustály úpadok sa nedá obrátiť o 180 stupňov počas necelých dvoch rokov. Vedenie STV sa vybralo cestou slovenského príslovia „najprv práca potom pláca“. Najprv treba inštitúciu finančne zabezpečiť tak, aby bola nezávislá od politických rozhodnutí (od dotácií od štátu), aby následne bola schopná financovať projekty svojej pôvodnej dramatickej tvorby.

Napriek všetkým pozitívam, uvedomujeme si aj rozličné nedostatky a chyby vo vedení STV, ktoré však nespochybňujú jej smerovanie. Preto odmietame „nafukovanie“ týchto chýb, kvôli ktorým by mohol padnúť celý manažment.

Podporiť nás môžete na webovej stránke: stv.dobryden.sk

Za petičný výbor:

Vlado Dolinay, v. r.
Patrik Lučan, v. r.
Zuzana Kutlíková, v. r.


V Bratislave, 4. júla 2005

Ako sme už viac ráz deklarovali, žiaľ, naše snahy boli nepovšimnuté, chceme sa aj touto cestou dištancovať od aktivít ODM a spojovania nás, iniciátorov s touto mimovládnou organizáciou. Boli sme jej súčasťou, no už niekoľko rokov v nej nepôsobíme, preto akékoľvek spájanie nášho mena s ODM a pánom Rybníčkom považujeme za účelové a vykonštruované.

Vznikli sme na podnet iniciatívy Verejnosť za verejnoprávnosť, ako ich priama alternatíva. Chceme poukázať aj na hlasy podporujúce súčasné vedenie Slovenskej televízie. V tomto smere vyzývame druhú stranu k otvorenému dialógu, a nielen k odkazovaniu si prostredníctvom médií.

V súčasnosti zastupujeme už vyše 6700 ľudí, ktorí vidia kroky manažmentu STV v správnom nasmerovaní a vidia jej zlepšenie kvality vysielania v ostatných rokoch. Nie je to samoúčelná petícia, chceme ich však odovzdať kompetentným inštitúciám a orgánom, ktoré rozhodujú vo veciach pokiaľ ide o verejnoprávnu televíziu. Sme proti spolitizovaniu týchto záležitostí. No keď Verejnosť za verejnoprávnosť ako prvá urobila kroky aj v tomto smere. Cítime povinnosť ukázať alternatívne ohlasy aj tejto strane, teda politikom. V tejto súvislosti sme pred dvoma týždňami oslovili pána Prezidenta SR. Žiaľ, do dnešného dňa nám nedal vyrozumenie či nás vypočuje. Iniciatívu Verejnosť za verejnoprávnosť prijal do štyroch dní.

Veríme, že postavenie televízie z takej mizérie v akej sa nachádzala je beh na dlhé trate. Prečo sa tento beh snaží niekto prerušiť niekde na začiatku? Keď súčasný generálny riaditeľ STV Rybníček ešte iba prišiel do parlamentu s víziou dvoch samostatných okruhov, pričom jeden mal byť pre väčšinového diváka a druhý pre menšinového diváka, ktoré mali byť financované z príjmov z reklám a koncesionárskych poplatkov, vtedy mu mnohí iba držali palce, neboli tu žiadne tlaky, žiadne námietky proti tejto vízii STV. Viacerí, ako sú napríklad páni Markovič a Hryc, najväčší oponenti súčasnej Slovenskej televízie v tom čase prijali účinkovanie v takto smerujúcej verejnoprávnej televízii. Vlastne, akoby schvaľovali postup STV. Vlna kritiky sa spustila až keď tento produkt spustený a začal byť naozaj úspešný a mnohé slabšie tváre televízie prichádzali o svoje miesta.

Myslíme si, že v tejto kauze ide vo veľmi veľkom smere o presadzovanie si vlastných mocenských záujmov v Slovenskej televízii. Tlaky tu boli vždy, zosilneli najmä, keď začala byť STV úspešná a opäť sa dostávať do povedomia ľudí. Keď dnes niekto kričí, že koncesionárske poplatky treba rozdeliť medzi všetky televízie, alebo vyzýva na to, aby STV zostala bez reklamy, nazývame ho pokrytcom. Prečo nikto nekričal pred rokmi, keď verejnoprávna televízia mala takisto príjmy z reklamy a koncesionárskych poplatkov? V tom čase ich mala tiež, ibaže v menšej miere ako ich má dnes, keď začína byť úspešná.

Na druhej strane súhlasíme s tvrdením VZV, že Rada STV je veľmi neefektívne pracujúci orgán, ktorý vo svojej súčasnej podobe nemá opodstatnenie. Ak sú v takto zloženej Rade STV osobnosti z tak širokého spektra pôsobnosti, nemôžu byť rozhodnutia Rady STV objektívne správne. Pretože ak sa na tejto pôde rozhoduje o ekonomických, právnych, programových, či iných záležitostiach o STV, nemôže sa jeden člen Rady vyznať vo všetkých tých oblastiach, o ktorých sa v tejto inštancii rozhoduje. Na rozdiel od VZV, ktorá Radu STV tiež kritizuje, naša iniciatíva prichádza aj s konštruktívnym riešením tohto problému. Navrhujeme konkrétne úpravy Rady STV na jednotlivé odborné sekcie (ekonomická, právna, programová). V nich by jednotlivý členovia rozhodovali o zásadných otázkach STV.

Za petičný výbor iniciatívy:

Vlado Dolinay, v. r.
Patrik Lučan, v. r.
Zuzana Kutlíková, v. r.

  PODPORUJEM.
   LIBERTARIAN 08-06-2005 8:22
  RE: PODPORUJEM.
   jednokto 08-06-2005 12:03
  RE: PODPORUJEM.
   Lukas Krivosik 08-06-2005 14:11
  RE: PODPORUJEM.
   jednotlivec/jednokto 09-06-2005 17:33
  RE: PODPORUJEM.
   Lukas Krivosik 10-06-2005 9:00
  RE: PODPORUJEM.
   Dewey 11-06-2005 17:01
  RE: PODPORUJEM.
   Peter Surda 12-06-2005 12:43
  RE: PODPORUJEM.
   Dewey 13-06-2005 8:55
  RE: PODPORUJEM.
   CECILIA DJOKIC 15-02-2012 23:08
  Takze
   Hiro 08-06-2005 10:26
  Rozumne
   Peter Surda 10-06-2005 14:30
  STV
   jany 10-06-2005 17:32
  RE: STV
   tato 11-06-2005 15:05
  RE: STV
   Ondrej 13-06-2005 11:27
  PODPORUJEM
   giulietta 12-06-2005 16:57
  RE: PODPORUJEM
   Ondrej 13-06-2005 11:28
  RE: PODPORUJEM
   Peter Frišo 13-06-2005 23:10
  STV
   papageno 15-06-2005 11:32
  RE: STV
   tato 15-06-2005 19:33
  RE: STV
   papageno 16-06-2005 13:49
  RE: STV
   Peter Frišo 16-06-2005 22:46
  RE: STV
   papageno 17-06-2005 8:44
  Fahrenheit
   Lukas Krivosik 17-06-2005 17:04
  RE: Fahrenheit
   papageno 20-06-2005 8:50
  RE: STV
   alfaomega 19-06-2005 18:18
  RE: STV
   papageno 20-06-2005 8:53
  Podporujem Rybnicka.
   LIBERTARIAN 15-06-2005 12:00
  Podporujem
   Peter 15-06-2005 12:25
  RE: Podporujem
   papageno 17-06-2005 8:46
  Podporujem
   Peter 15-06-2005 12:25
  N E P O D P O R U J E M
   Nicky 01-07-2005 19:34
  RE: N E P O D P O R U J E M
   Ondrej 01-08-2005 11:52
  AKTUALIZOVANE!
   Ondrej 01-08-2005 11:53
  podporujem
   rivka 23-01-2006 9:01
  Drzim palce
   Jean 03-02-2006 13:20

   

 

Slovenská otázka

Aká je podstata a zmysel slovenských dejín? Odkiaľ a kam kráča náš národ? Aký je náš vzťah k nám samotným a k slovenským dejinám? Ako sa s nimi vyrovnávame? Kde máme o sebe ilúzie a kde sa naopak podceňujeme? Sú tí, ktorých považujeme za našich hrdinov, skutočne hodní úcty? A poznáme vôbec všetky historické osobnosti, ktoré by si to zaslúžili? Kde sa končí vlastenectvo a začína sa nacionalizmus? Otázky, na ktoré okolité národy zodpovedali už dávno. A ak nie, aspoň o nich vášnivo diskutujú.

V slovenskom srdci sídli mnoho komplexov a mýtov o sebe i druhých. Veríme, že články v tejto rubrike vám pomôžu hlbšie spoznať slovenskú dušu a dajú odpovede aspoň na niektorú z vyššie položených otázok.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group