ISSN 1335-8715

06-05-2005   Lukáš Krivošík   Slovenská otázka   verzia pre tlač

Ľudové povery o ekonómii

Stretávame sa s ním v autobuse, v čakárni u lekára alebo na ulici. Ekonomický analfabetizmus! Ide o isté klamlivé predstavy o tom, ako funguje trhová ekonomika, ktoré, bohužiaľ, ovládajú kritické množstvo našich spoluobčanov.

Tieto povery, zdedené z čias socializmu, deformujú nielen vlastnú ekonomickú aktivitu občanov. Sú navyše zodpovedné aj za vysoké percentá pre sociálnych demagógov a ľavicových populistov. Ešte v polovici 70-tych rokov čelila podobnému problému (a z toho vyplývajúcej ťažkej hospodárskej kríze) aj Veľká Británia. Ľudia ako Margaret Thatcher, či Keith Joseph založili ekonomický think-tank, ktorý šíril osvetu, organizoval semináre pre mienkotvorcov (novinári, akademici, kňazi) a rozdával kopy publikácií o trhovej ekonomike, s Hayekovou Cestou do nevoľníctva na samom vrchu. Nakoniec sa im podarilo dosiahnuť aj „reformu zmýšľania“, zmenu ďaleko náročnejšiu než penzijná či iná štrukturálna reforma. Podarí sa to aj u nás?

Byť – robiť – mať

Profesionálny basketbalový klub dostal nového trénera. Na úvodnom tréningu oznámil hráčom svoje predstavy. Svoj preslov zakončil výhražne: „A pamätajte, odteraz budete hrať ako v Amerike“. Keďže klub mal finančné problémy, jeden z hráčov sa postavil a vmietol trénerovi do tváre: „Vieš čo, daj mi najskôr tie prachy, čo majú hráči v Amerike a ja potom budem pre teba hrať ako v Amerike!“ Hráč následne demonštratívne odišiel z tréningu. Ide o príklad povier, ktoré opantali mnohých z nás.

Logika toho hráča bola totiž chybná. Z USA sa nestala basketbalová veľmoc, lebo tam hráči mali najlepšie platy. Tie vysoké platy tam basketbalisti majú preto, lebo sa tam hrá najlepší basket, ktorý pritiahne mnoho divákov, a predovšetkým preto, lebo to umožnil trh. Na Slovensku je vo vedomí ľudí vzťah medzi prácou a plácou úplne prevrátený. Správna postupnosť je BYŤ – ROBIŤ – MAŤ, nie naopak. Najskôr človek musí BYŤ športovcom telom i dušou. Potom bude hrať (ROBIŤ) ako hviezda a napokon bude zarábať (MAŤ) ako hviezda. Poradie nikdy nebude iné a platí to pre väčšinu povolaní.

Tento príbeh by nestál za reč, keby aj čoraz viac učiteľov na školách nevypúšťalo z úst vetu: „Ja sa nato kašlem, budem sa namáhať len do výšky svojho platu!“ Netreba sa čudovať. Platy stagnujú, žiaci sú čoraz drzejší. Ak však učitelia rezignujú,výsledkom bude ďalšia devalvácia učiteľského povolania v očiach verejnosti. Postoj učiteľov je však pragmatický. Mohli by sa v práci pretrhnúť, no tabuľkové platy nepustia. Práve v zrušení tarifných miezd a spružnení ich vymeriavania je možné východisko.

„Budem sa namáhať len do výšky svojho platu!“ Predstavte si, že by si to povedal váš lekár. Ich odbory proti zrušeniu tabuľkových platov protestovali 15. marca. Ak výška mzdy nebude závisieť od výkonu, čoskoro sa môže stať, že „pragmatický“ postoj preberú aj lekári. Zachovanie tabuľkových platov spôsobí len to, že zlým lekárom platy neklesnú a dobrým nestúpnu. Takže tí lepší buď odídu do zahraničia, alebo úplne opustia zdravotníctvo.

Stredná cesta ako jednosmerka

Ďalší v populácií rozšírený názor tvrdí, že: „robme reformy, ale až keď sa trochu zlepší životná úroveň obyvateľstva“. Opäť ide o zapriahanie voza pred koňa.

Trhové reformy majú viesť k zlepšeniu ekonomickej situácie ľudí tak, aby naozaj záviselo len od našej šikovnosti a aktivity, aký status na spoločenskom rebríčku obsadíme. Ako každá zmena vytvárajú aj reformy „víťazov“ a „porazených“. Preto je k nim taký odpor. Z dlhodobého hľadiska však znamenajú kvalitatívny posun pre celú krajinu. Ficov Smer tiež sľubuje reformy, ale také, ktoré nikto nepocíti. Ak dostane šancu na svoje „sociálne únosné reformy“, zrejme ich naozaj nikto nepocíti, lebo pôjde len o kozmetické úpravy.

Artikulovaním „sociálne únosných reforiem“ apeluje na jednu našu nepríjemnú národnú črtu – priveľa ľudí chce kráčať „zlatou strednou“ alebo „treťou cestou“. Na tejto národnej črte parazitoval Dubček („demokratický socializmus“), Mečiar (populizmus stredu) i Fico („tretia cesta“). Kde sa berie celonárodná posadnutosť zlatým stredom?

My Slováci si, bohužiaľ, naivne myslíme, že je možné vydestilovať pozitíva dvoch protichodných prístupov a žiadne z ich negatív. Inými slovami: panuje presvedčenie, že sa dá skrížiť kura so stonožkou a že z toho ešte aj vzíde kura so sto stehienkami. Hoci je oveľa pravdepodobnejšie, že výsledkom tohto frankensteinovského experimentu bude stonožka s kurími okami na nohách.

Mečiarizmus je, mimochodom, modelový príklad toho, čo môže priniesť omyl „strednej cesty“. Mečiar svojou politikou spojil to najhoršie zo socializmu (nedemokratické praktiky, existencia štátohnutia a medzinárodná izolácia s vášnivým pomerom k Rusku) i kapitalizmu (mafie, tunelovanie a rýchlokvasení zbohatlíci).

Z grafov sa nenajeme

Z úst politikov Smeru často počuť, že „z čísel sa nenajeme“, odmietajúc tak dobré makroekonomické ukazovatele vlády. Pritom práve úspech Smeru je založený na vyhodnocovaní čísel z prieskumov verejnej mienky. Smer za celé obdobie svojej existencie NIKDY nešiel proti názoru, ktorý bol väčšinový.

Kto tvrdí, že z čísel sa nedá najesť, riskuje, že zostane hladný celý život. Investorský guru Warren Buffet si len na základe svojej schopnosti čítať makroekonomické ukazovatele a finančné výkazy firiem spočítal, že internetový boom 90-tych rokov spľasne ako bublina. Iste, čísla sa dajú zneužiť, preto vždy treba hľadieť aj na metodiku a sledovať, čo štatistika pomenovala a čo nie.

Hovorí sa tiež, že „rast HDP človeka neurobí šťastným, a preto treba vymyslieť niečo lepšie“. Ale šťastie nemusí závisieť od materiálnych statkov. Človek môže byť bohatý ako Tutanchamon a aj tak byť nešťastný. Na druhej strane, chorí, či chudobní ľudia sa často vedia tešiť aj z maličkostí. Šťastie musí každý hľadať v živote sám. Nedá sa nastoliť politickou cestou, o čom svedčia aj tragické dejiny 20. storočia. Skôr sa zdá, že najľahšou cestou ako uškodiť dospelému svojprávnemu človeku je chcieť mu dobre proti jeho vôli. Ak chcú naozaj politici ľuďom dobre, nech umožnia každému hľadať a napĺňať v živote vlastnú predstavu o šťastí.

Hra s nulovým súčtom

Najhorší a najrozšírenejší mýtus si už medzi ľuďmi žije vlastným životom. Ide o tvrdenie, že „bohatí bohatnú vďaka vykorisťovaniu chudobných“. Dokonca existuje verzia o krajinách, ktorých bohatstvo je založené na biede iných krajín.

Tieto predstavy vychádzajú zo zdania, že ekonomika je uzavretý systém, kde ak jeden získa, musí druhý stratiť. No majetní ľudia (ak nejde o zlodejov) majú peniaze preto, že poskytujú tovary a služby spotrebiteľom. Sú chvíle, keď dokonca každý z nás niečo predáva (napr. svoju prácu zamestnávateľovi) a niečo iné kupuje.

Skúste si spomenúť, ako ste si v stánku kúpili tento časopis. Nijaký iný človek vás do kúpy nenútil, dobrovoľnosť je základom obchodu. Dali ste predavačovi 29 Sk a dostali ste od neho tento výtlačok .týždňa. Uskutočnením obchodu ste zbohatli obaja. Keby obchod nebol výhodný pre oboch, neuskutočnil by sa.

A to je len o časopise, ktorý prečítate a odložíte. No predstavte si publicistu, ktorý namáhavo všetky svoje príspevky píše na písacom stroji, niekoľkokrát musí text prepisovať a dávať pozor na preklepy. Tento publicista si teraz kúpi počítač za 30-tisíc a podľa ľudových pseudoekonómov Bill Gates zbohatol a publicista schudobnel. Lenže v skutočnosti zbohatol aj novinár. Môže teraz napísať viac príspevkov v kratšom čase a zarobiť viac peňazí. Takto obchod robí všetkých bohatšími a podporuje technologický rozvoj.

Trhové hospodárstvo nie je uzavretý systém, kde ak niekto zbohatne, iní musia zákonite stratiť. Sklon vidieť výlučného nositeľa hodnoty v peniazoch mal merkantilizmus v 18. storočí, na chybnom úsudku založená ekonomická teória, ktorú vyvrátil Adam Smith. Hodnota je čosi, čo nie je a priori vlastné peniazom, tovarom či službám. Tieto statky ju nadobúdajú výlučne v ľudskej mysli. Na dne mora alebo hlboko vo vesmíre nemá zlatá tehlička žiadnu cenu, nie sú tam totiž žiadni ľudia, ktorí by jej nejakú hodnotu prisúdili.

Navyše, každý človek má rozličné potreby a rôznym statkom prikladá rôznu hodnotu. Trhový mechanizmus ako jemný, neosobný nervový systém kombinuje tieto komplexné údaje do podoby trhových cien.

Ďalšie mýty

Zoznam ekonomických mýtov je nevyčerpateľný: „Štátne podniky by mohli efektívne fungovať aj bez privatizácie, keby sa našli POCTIVÍ ĽUDIA do riadiacich funkcií“. Ľavica vždy hľadala „poctivého človeka“, no práve ľavicoví politici nám už veľakrát ukázali, že málokto si neukradne zo „spoločného majetku“ (teda zmajetku nikoho), ak sa nikto nepozerá.

Alebo: „Ľudia kradnú zo sociálnych dôvodov“. Veľmi nebezpečná povera! Ak prijmeme logiku, že zločinci sú obeťou spoločnosti a nie spoločnosť obeťou zločincov, môže si každý ospravedlniť hocičo svojou (ne)majetnosťou. Neposúvajme túto morálnu otázku do roviny materiálnej.

Hovorí sa tiež, že „nerovnosti, spôsobené trhovou ekonomikou, povedú k väčšej závisti medzi ľuďmi“. Ale na rovnostárskom Slovensku bola závisť vždy prítomnejšia ako v stratifikovaných spoločnostiach, napr. v USA, či Anglicku. Má to svoju logiku. Tam, kde je majetková nerovnosť akceptovaná ako normálna, vnímajú ľudia bohatstvo druhých skôr ako výzvu pre vlastnú aktivitu. Naopak, v spoločnosti, kde sú si všetci rovní vo svojej biede, každý žiarlivo dbá o to, aby nikto nemal viac.

Iné: lekári, študenti, poľnohospodári či divadelníci často tvrdia, že „zdravie, vzdelanie, potraviny, atď. nie sú trhové statky“. Trh má platiť len pre tých druhých a na vyššie zmienené, udajné netrhové statky sa majú všetci skladať na daniach. Naposledy sa takto sťažoval Martin Porubjak v denníku SME.

No dnes je to zväčša štát, kto všetky tieto služby financuje a málokto je s ich úrovňou spokojný. Nedávajme teda trhu za vinu to, čo je spôsobené neschopnosťou štátu.

Naše ekonomické problémy nás veľmi trápia a so závisťou hľadíme na životnú úroveň Rakúšanov. No najväčšou brzdou pre zaceľovanie tejto priepasti sú klamlivé predstavy v našich hlavách, ktoré nás opakovane zvádzajú voliť populistov. Od roku 1990 sa potrebné bolestivé zmeny diali nie s podporou, ale napriek odporu kritickej väčšiny národa. Kým si neuvedomíme, že pravda je často nielen iná, ale presne opačná, než nám nahovára zdedený komunistický stereotyp, dovtedy budeme národ nespokojných sťažovateľov.

Lukáš Krivošík
(vyšlo v časopise .týždeň)

  Dakujem
   Peter Surda 07-05-2005 1:03
  ok
   Firstborn 07-05-2005 8:56
  RE: ok
   Lukas Krivosik 07-05-2005 11:44
  RE: ok
   Dano 09-05-2005 8:10
  Namatkovo
   Braňo 07-05-2005 15:10
  RE: Namatkovo
   Peter Surda 07-05-2005 15:28
  RE: Namatkovo
   Braňo 07-05-2005 16:31
  RE: Namatkovo
   Hayek 07-05-2005 17:24
  RE: Namatkovo
   Braňo 07-05-2005 18:33
  RE: Namatkovo
   Dewey 09-05-2005 10:12
  RE: Namatkovo
   Peter Surda 07-05-2005 17:31
  RE: Namatkovo
   Braňo 07-05-2005 18:09
  RE: Namatkovo
   Peter Surda 07-05-2005 18:29
  RE: Namatkovo
   Braňo 07-05-2005 19:40
  RE: Namatkovo
   Dewey 09-05-2005 11:00
  RE: Namatkovo
   Zolo 11-05-2005 17:04
  RE: Namatkovo
   Dewey 09-05-2005 10:48
  RE: Namatkovo
   Ondrej 13-05-2005 18:10
  RE: Namatkovo
   Braňo 13-05-2005 19:20
  RE: Namatkovo
   Ondrej 14-05-2005 5:30
  pre koho je tento clanok?
   jednotlivec/jednokto 08-05-2005 22:05
  RE: pre koho je tento clanok?
   Ondrej 13-05-2005 18:24
  ...
   Dewey 09-05-2005 9:16
  RE: ...
   Ondrej 13-05-2005 18:43
  RE: ...
   Dewey 18-05-2005 16:54
  RE: ...
   Ondrej 23-05-2005 18:06
  RE: ...
   Ondrej 23-05-2005 18:10
  RE: ...
   jagpanzer 16-11-2005 13:35
  Otestujte sa
   PeterS 09-05-2005 14:15
  Basketbal a trh.
   Zolo 09-05-2005 16:23
  RE: Basketbal a trh.
   Dewey 09-05-2005 17:00
  RE: Basketbal a trh.
   Lukas Krivosik 09-05-2005 17:29
  RE: Basketbal a trh.
   Lukas Krivosik 09-05-2005 17:30
  RE: Basketbal a trh.
   Dewey 10-05-2005 11:02
  "Tato noc nebude kratka ! "
   LIBERTARIAN 10-05-2005 8:48
  demarchia, nie demokracia
   Lukas Krivosik 10-05-2005 10:48
  odpoved na otazku Libertariana
   jednokto 10-05-2005 11:01
  RE: odpoved na otazku Libertariana
   LIBERTARIAN 11-05-2005 8:25
  RE: odpoved na otazku Libertariana
   Petko 13-05-2005 18:58
  ciernobiely svet
   antifanatik 10-05-2005 11:29
  RE: ciernobiely svet
   Lukas Krivosik 10-05-2005 12:25
  RE: ciernobiely svet
   Dewey 10-05-2005 15:00
  RE: ciernobiely svet
   Zolo 11-05-2005 17:36
  RE: ciernobiely svet
   Dewey 12-05-2005 14:17
  RE: ciernobiely svet
   Zolo 12-05-2005 15:33
  RE: ciernobiely svet
   Dewey 16-05-2005 8:58
  RE: ciernobiely svet
   jednokto 10-05-2005 16:26
  RE: ciernobiely svet
   LIBERTARIAN 11-05-2005 8:36
  RE: ciernobiely svet
   Dewey 11-05-2005 9:12
  povery
   Braňo 10-05-2005 12:41
  RE: povery
   LIBERTARIAN 11-05-2005 9:02
  RE: povery
   Dewey 11-05-2005 9:28
  RE: povery
   Braňo 11-05-2005 16:41
  RE: povery
   Dewey 11-05-2005 17:37
  RE: povery
   Braňo 11-05-2005 20:18
  RE: povery
   Dewey 12-05-2005 11:39
  RE: povery
   Braňo 12-05-2005 16:19
  RE: povery
   Dewey 16-05-2005 8:34
  RE: povery
   Braňo 17-05-2005 1:19
  RE: povery
   Dewey 17-05-2005 8:55
  RE: povery
   Braňo 11-05-2005 20:37
  k jadru temy
   LIBERTARIAN 12-05-2005 10:53
  RE: k jadru temy
   Dewey 12-05-2005 12:14
  RE: k jadru temy
   Peter Surda 12-05-2005 20:59
  RE: k jadru temy
   Dewey 13-05-2005 11:29
  RE: k jadru temy
   Dewey 16-05-2005 8:09
  RE: k jadru temy
   LIBERTARIAN 13-05-2005 15:02
  RE: k jadru temy
   Braňo 13-05-2005 16:11
  Giovanni
   Melvin 03-08-2006 22:41
  RE: k jadru temy
   Dewey 16-05-2005 8:21
  Owen
   Jessie 04-08-2006 14:43
  Owen
   Jessie 04-08-2006 14:43
  Owen
   Jessie 04-08-2006 14:43
  Bryon
   Tobias 23-07-2006 23:12
  Derrick
   Wilbert 03-08-2006 22:40
  Dorian
   Jason 04-08-2006 14:41
  RE: k jadru temy
   Braňo 12-05-2005 20:14
  Idealizacia
   fufu 11-04-2006 15:10
  Nestor
   Caiden 23-07-2006 23:11
  Antwon
   Benny 04-08-2006 14:48
  re:
   Rýchla pôžička 07-05-2009 18:06
  Najvyššia pohotovosť
   Martin Janíček 07-04-2011 14:29

   

 

Slovenská otázka

Aká je podstata a zmysel slovenských dejín? Odkiaľ a kam kráča náš národ? Aký je náš vzťah k nám samotným a k slovenským dejinám? Ako sa s nimi vyrovnávame? Kde máme o sebe ilúzie a kde sa naopak podceňujeme? Sú tí, ktorých považujeme za našich hrdinov, skutočne hodní úcty? A poznáme vôbec všetky historické osobnosti, ktoré by si to zaslúžili? Kde sa končí vlastenectvo a začína sa nacionalizmus? Otázky, na ktoré okolité národy zodpovedali už dávno. A ak nie, aspoň o nich vášnivo diskutujú.

V slovenskom srdci sídli mnoho komplexov a mýtov o sebe i druhých. Veríme, že články v tejto rubrike vám pomôžu hlbšie spoznať slovenskú dušu a dajú odpovede aspoň na niektorú z vyššie položených otázok.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group