ISSN 1335-8715

12-04-2005   Lucia Janotová   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Život bez strachu - Veľkonočné evanjelium

Slávime Veľkú Noc. Slávime víťazstvo Života nad Smrťou. Teda večného Života nad večnou Smrťou. Ján Pavol II. sa rozhodol predniesť svoju Veľkonočnú kázeň. Je to zvláštna kázeň bez jediného slova. Je na tému "žiť pred smrťou na úteku".

"Žiť pred smrťou na úteku" je krédom moderného "života". Ak sa to vôbec dá nazvať životom. Ľudia žijú v ustavičnom strachu pred smrťou a bolesťou. A keď sa smrť priblíži, nedokážu sa s tým vyrovnať a snažia sa to ukončiť. Nevládnych a umierajúcich odpratali do hospicov a nemocníc. Samo/vražde sa hovorí eutanázia. Smrti zlyhanie dôležitých orgánov. Život je utrpenie. Treba pred ním ujsť. Smrť je koniec. Treba pred ňou ujsť. Ale ako? Kam? Nikto nevie. Človek. Starý, nevládny, trpiaci. Umiera. Má si ešte v kľude užiť. Má svoje utrpenie ukončiť.

Človek. Služobník Pána. Život je služba. Smrť skúška. Nikam a pred ničím neuteká. Nebojí sa. Stojí vo svojej službe pevne až do konca. Nehovorí, ale žehná. Nedokáže sa hýbať, ale ukáže sa v okne. Keď stráca vedomie, davy sa hrnú ho podporiť. Svet zakrýva oči pred smrťou, ale dnes ju musí sledovať v priamom prenose.

Ján Pavol II. nepotrebuje hovoriť, on žije. Žije, žije za každých okolností, umiera a vstane z mŕtvych. Komunisti mu kázali mlčať. Žil, život bez strachu, život, ktorý hovoril za všetky slová. Pápež bol pre svet skamenelinou vo Vatikánskom múzeu. Skamenelina nežije, Ján Pavol áno. Podmanil si médiá a tam, kde iný ponúkali reči, on ukázal život. A jeho život je nákazlivý. Nakazil svojim životom všetko, čoho sa dotkol. Svoju farnosť, Poľsko, cirkev, svet. A ten uvidel život bez strachu zo smrti, umieranie bez strachu zo smrti. Svätosť a Zmŕtvychvstanie.

Slávime Veľkú Noc. Málokto vie, o čom je tento sviatok. Pre väčšinu je to iba šibačka a oblievačka na Veľký Pondelok. Informovanejší vedia, že je to o smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Ale čo to znamená? Je to tradícia? Historická udalosť? Uistenie, že je niečo po smrti?

Odpoveď dáva Ján Pavol II. Nie ako pápež, ale ako starý slabý človek. Žiadne záhadné slová. Jeho život je svedectvom o Veľkonočnom tajomstve. Život, smrť, zmŕtvychvstanie. Život ako služba, smrť ako skúška. Zmŕtvychvstanie. Hľa, služobník Pána, poslušný až na smrť. Umieranie ako evanjelium, svedectvo o zmŕtvychvstaní.

Sobota, polnoc, práve začína Nedeľa. Ján Pavol II. slúži bohoslužbu. Na oltár nepoložil víno a chlieb, ale obetu zo všetkých najväčšiu, svoj život. Slúži ju priamo pred Tvárou Boha. Práve v noci medzi sobotou a nedeľou, týždeň po Veľkej Noci odhalil Tajomstvo smrti a večného života. Ľudia plačú. Tajomstvo života je pre nás stále tajomstvom. Cez slzy však vidno úsmev. Pápež sám vyzval k radosti. Svet stratil veľkého človeka, a zároveň dostal veľkého svätca.

Prosíme Ťa, Bože, na príhovor Jána Pavla II., daj nám odvahu žiť s radosťou, tak ako on. Nebojme sa života.

Lucia Janotová

  utekame? bojime sa?
   jednotlivec/jednokto 12-04-2005 15:10
  Nebojme sa!
   Zolo 12-04-2005 15:25
  RE: Nebojme sa!
   Andrej Skoda 12-04-2005 18:14
  RE: Nebojme sa!
   vik 13-04-2005 22:04
  Zivot
   Peter Surda 12-04-2005 16:50
  vďaka
   Peter Frišo 19-04-2005 13:58

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group