ISSN 1335-8715

02-04-2005   L. Krivošík, M. Demko, P. Frišo   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Ďakujeme, Karol Wojtyla!

Výnimočný Človek

Pápež Ján Pavol II., svedomie ľudstva, skonal. Už vyše jednu dekádu ho novinári a komentátori pochovávajú. Vyše dekády sa však Svätý otec držal na Petrovom stolci a krížovú cestu svojho úradu si vytrpel dokonca, aj keď ho mnohí vyzývali medzičasom k abdikácii. Už včera večer priniesli agentúry správy o jeho údajnej smrti. Boli to správy, ktoré Vatikán vzápätí dementoval. Trochu sa zdalo, že niektorí chcú mať toho staromódneho starca, čo neochvejne trvá na prekonaných pravdách, už konečne z krku.

Avšak tie údajne „prekonané pravdy“ sú piliere Cirkvi, na ktorých stojí už tisícročia. Ak poľaví, ak ustúpi tlaku konformistov zvonku i z vlastných radov, Cirkev sa nestane akceptovanejšou a rešpektovanejšou. Naopak! Príklad tých protestantských cirkví, ktoré začali svätiť homosexuálov za kňazov a rozvoľnili svoje krédo, hovorí o presnom opaku. Ak sa katolícka cirkev vzdá svojich zásad, zanikne.

Pápež Ján Pavol II. bol výnimočným pontifikom. Bol pápežom zmierenia a zosobnením lásky k blížnemu celým svojím životným príbehom. Zmieril katolíkov s protestantmi i židmi. Snažil sa pôsobiť zmierlivo aj voči pravoslávnym a moslimom. Keď už zostarol a zoslabol tak, že nebol takmer schopný hovoriť, stále bol symbolom. Utrpenie, ktoré tento starý muž pred zrakom ľudstva vyžaroval, bolo svetlom normálnosti vo svete, ktorý sa snaží starobu, chorobu, utrpenie a umieranie vytesniť z reality. Karol Wojtyla bol osou, od ktorej sa môžeme v našej ľudskej slabosti odchýliť, ale obežnú dráhu ktorej nesmieme opustiť.

Ján Pavol II. bol jedným z troch štátnikov, čo porazili komunizmus. Z Veľkej trojky už zostala len železná lady. Kým ona a Ronald Reagan použili silu zbraní a vyhrážok, aby ríšu zla dotlačili ku kapitulácii, Ján Pavol II. pôsobil na inom fronte, nemenej dôležitom. On útočil duchovnou silou a láskou. Slovanský pápež inšpiroval milióny ľudí za železnou oponou a odkázal im, aby sa nebáli. Reprezentoval to najlepšie z dlhej cirkevnej tradície. Zomrel výnimočný Človek.

Lukáš Krivošík


Svätý otec a ja

Svätý Otec Ján Pavol II. zostáva pre mňa veľkou osobnosťou. Mal som ho rád a dôveroval som mu.

Poznám ho z niekoľkých jeho článkov a kníh. Bol som na stretnutí s ním v Nitre v roku 1995, bol som aj v Banskej Bystrici v septembri 2003, kde som ho z diaľky trošku zazrel. Poznám ho aj z portrétu, ktorý sme mali u nás v byte. V dome, kde bývajú moji starí rodičia, ešte stále visí zarámovaná fotka, na ktorej Svätý Otec bozkáva na čelo dieťatko. Jána Pavla II. poznám aj z príhovorov a požehnaní, ktoré vysielali médiá. Videl som ho prostredníctvom televízie aj na tohtoročnú Veľkonočnú nedeľu. Vyzeral veľmi strápene. Pri požehnaní vydal iba tichý chrapot. Toto ticho malo pre mňa väčší význam ako tisíce slov.

Karolovi Wojtylovi Kristus už otvoril svoju bránu. On, odovzdaný Bohu, do nej vstúpil. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.

Matúš Demko


Ján Pavol II. v kráľovstve nebeskom

Pán je môj pastier, nič mi nechýba
pasie ma na zelených pasienkoch.
Vodí ma k tichým vodám
dušu mi osviežuje.
Vodí ma po správnych chodníkoch
verný svojmu menu.

I keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť zlého,
lebo Ty si so mnou.

Tvoj prút a tvoja palica,
tie sú mi útechou

Prestieraš mi stôl,
pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu
a kalich mi napĺňaš až po okraj

Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom
mnoho a mnoho dní.

Žalm 23

Na vigíliu veľkého sviatku Božieho milosrdenstva zomrel Svätý otec Ján Pavol II. Naozaj nádherné, že to Boh zariadil na taký prekrásny sviatok! A Svätý otec sa ukázal opäť ako veľký katolícky bojovník, keď jeho srdce bilo až k tomuto veľkému sviatku, napriek tomu, že hyenistická novinárska obec ho cynicky spravila mŕtvym už v piatok.

Narodil sa však Svätý Ján Pavol II. (keďže dňom narodenia svätca je jeho úmrtie). Samozrejme proces kanonizácie sa ešte nekonal, napriek tomu sa to dá už dnes takto povedať, ako sa to dalo povedať, keď zomieral Ján Francesco Bernardone, vtedy už vlastne iba brat František, všeobecne známy ako sv.František z Assissi.

Náš najdrahší Svätý otec je preto akiste už s Kristom v jeho nebeskom kráľovstve. V posledných mesiacoch bol pre nás pápež o to väčšou oporou, že tak viditeľne nasledoval nášho pána Ježiša Krista v nesení kríža. Trpiaci chorobou a bolesťami dopĺňal na svojom tele, čo ešte chýbalo v Ježišovom utrpení pre jeho telo, ktorým je Cirkev. /Pozri ol 1,24/. Na ňom sme mohli vidieť Ježiša Krista a to ukrižovaného /Pozri 1Kor 2,2/.

Bol tak výborným nástupcom apoštola sv.Petra, prvého pápeža, bol skutočným námestníkom Ježiša Krista na zemi, povereným pásť malé stádo. Teraz sa už v nebi raduje a spieva aleluja s matkou Božou, pannou Máriou, ku ktorej zachovával takú hlbokú mariánsku úctu, nasledujúc tak isto aj iného veľkého mariánskeho ctiteľa Sv.Jána z Kríža. 20.storočie začal veľký pápež Lev XIII. (1878-1903) Pokračovalo sv.Piom X. (1903 – 1914), ďalším veľkým pápežom a mužom, ktorý predpovedal vládu blahoslavenému Karolovi I., jednému z najväčších politikov z dlhých dejín ľudstva, ktorého blahoslavil ani nie pred rokom práve Svätý otec Ján Pavol II.

Nasledovali Benedikt XV. (1914-1922), ktorý usiloval (aj spoločne s Karolom I. a jeho švagrami Sixtom a Xavierom Bourbonskými z Parmy) o skončenie nezmyselnej 1.svetovej vojny, Pius XI. (1922-1939), ktorý odsúdil nacizmus v encyklike Mit brennender Sorge (za výdatnej pomoci Eugenia Pacelliho, neskoršieho Pia XII., pôsobiaceho vtedy v Nemecku) a komunizmus v encyklike Divini Redemptoris, Pius XII.(1939-1958), nenávidený Treťou ríšou a usilujúci o mier, vždy usmievavý vtipkár Ján XXIII. (1958 – 1963), Pavol VI. (1963-1978) autor vynikajúcej encykliky Humannae Vitae, krátko žijúci Ján Pavol I. (1978) a Ján Pavol II. (1978-2005). Každý z týchto pápežov bol veľkým mužom a výborným výberom Ducha svätého. Boli to ochrancovia pravdy, viery, ochrancovia mieru (predovšetkým ako pokoja všehomíra – pokoja pod ochranným baldachýnom matky, katolíckej cirkvi), uchovávatelia bohatej tradície, opory pre synov a dcéry katolíckej cirkvi. Vzali na seba ťažké bremeno, pretože Duch svätý ich vyvolil, aby ho niesli.

Ján Pavol II. počas dlhého pontifikátu urobil pre katolícku cirkev veľa. Málokto vie aké hlboké vzdelanie a aký široký záber mal muž, ktorý sa narodil ako Wojtyla. Je až neuveriteľné ako pri svojom bohatom živote načrel do filozofie, ale predovšetkým do teológie a mystiky. A to nielen prežívaním transcedentna a Krista už tu na zemi, ale veľmi dobre poznal aj učenie veľkých mystikov ako napríklad Sv. Bruna, či Sv. Jána z Kríža.

Už svojim priam literárnym citom pre dobro a krásno bol predurčený zohrať v Katolíckej cirkvi významnú úlohu a nadviazať na významnú prácu svojich predchodcov a viesť ďalej Cirkev ťažkými časmi, keď najmä v Európe nastal vek odpadlíctva. Napriek tomu na pravdu a na kríž pápež Ján Pavol II. nikdy nerezignoval. V mnohých encyklikách naopak viedol ľud, ktorý mu bol samotným Bohom zverený ku spáse a pre spásu tohto ľudu žil i trpel.

Pápež Ján Pavol II. tak bol skutočným dobrým a milujúcim otcom svojich katolíckych dietok, ktoré ho na oplátku milovali. Milovali ho starí a mladí, všetci vrúcne. My mladí sme si navždy pevne vzali k srdcu povinnosti, ktoré nám kládol. Je nám cťou byť súčasťou niečoho tak vznešného a tak neprekonateľne krásneho a pravdivého ako je katolicizmus, ktorý vedie k absolútnej plnosti v nasledovaní Krista. To bolo aj posolstvo Jána Pavla II., ktorý na mládež nikdy nezabúdal a pre ktorú bol pápež stále ich mladým pápežom bez ohľadu na jeho vek.

Teraz je však pápež pri nebeskom Otcovi a svet ostal na chvíľu ponorený v smútku. Zavládlo veľké ticho a osamelosť.

Nový pápež

Skôr než sa ozve ono papam habemus, ostáva nám už teraz modliť sa k Duchu svätému za nového pápeža. Pevne verím, že bude naďalej ochrancom 2 000 ročnej pravdy. Partnerstvá sodomitov, vraždenie neviniatok, eutanáziu, antikoncepciu, svätenie žien za kňazov a podobné zvrátenosti treba naďalej odmietať a zachovať malé stádo (ktoré treba možno očistiť od tých, ktorým je po chuti viac zvrátenosť ako pravda) na správnej ceste. Takto sa ďalší pápež stane hodným nasledovníkom Karola Wojtylu, kňaza, ktorého si Boh povolal z ťažko skúšaného, trpiaceho Poľska a ktorý vždy verne slúžil Kristovi a dnes sa raduje s jeho svätými. Deo gratias!

Peter Frišo

  Svedectvo z Námestia sv. Petra
   Emil 03-04-2005 7:01
  dojmy z diskusii
   Lukas Krivosik 03-04-2005 16:14
  RE: dojmy z diskusii
   andrej 03-04-2005 21:40
  RE: dojmy z diskusii
   tino 03-04-2005 22:17
  RE: dojmy z diskusii
   Lukas Krivosik 03-04-2005 22:47
  RE: dojmy z diskusii
   Viktor Petrasovsky 04-04-2005 10:46
  RE: dojmy z diskusii
   vlako 04-04-2005 10:48
  RE: dojmy z diskusii
   Stefan Hocko 04-04-2005 7:52
  RE: dojmy z diskusii
   PeterS 03-04-2005 22:35
  RE: dojmy z diskusii
   juraj adamica 04-04-2005 18:59
  And winner iiiiisss
   PeterS 03-04-2005 22:39
  hm
   Firstborn 04-04-2005 12:03
  RE: hm
   Filip Glasa 04-04-2005 13:06
  RE: hm
   Alexander Botev 07-04-2005 21:28
  Dakujeme za co?
   Zolo 04-04-2005 15:52
  RE: Dakujeme za co?
   Tomas 05-04-2005 10:49
  Pokoj
   Peter Surda 04-04-2005 19:04
  tak toto je sila
   Lukas Krivosik 05-04-2005 11:50
  RE: tak toto je sila
   Peter Surda 05-04-2005 13:48
  RE: tak toto je sila
   PeterS 05-04-2005 14:36
  RE: mariansky kult
   Andrej Skoda 09-04-2005 0:12
  RE: mariansky kult
   PeterS 09-04-2005 2:04
  RE: mariansky kult
   PeterS 09-04-2005 2:05
  RE: mariansky kult
   PeterS 09-04-2005 5:42
  RE: mariansky kult
   Peter Frišo 11-04-2005 8:35
  RE: mariansky kult
   PeterS 11-04-2005 17:54
  RE: mariansky kult
   Peter Frišo 12-04-2005 11:54
  RE: mariansky kult
   PeterS 12-04-2005 16:32
  RE: mariansky kult
   Andrej Skoda 12-04-2005 17:34
  RE: mariansky kult
   PeterS 13-04-2005 2:43
  RE: mariansky kult
   Peter Frišo 19-04-2005 16:21
  RE: mariansky kult
   PeterS 20-04-2005 9:21
  RE: mariansky kult
   Peter Frišo 25-04-2005 14:14
  RE: mariansky kult
   Radka 13-07-2008 21:26
  RE: tak toto je sila
   Hyckor 12-04-2005 12:47
  Mariano
   Guy 17-06-2006 19:22
  Pripájam sa...
   Peter Spáč 05-04-2005 18:51
  Antikoncepcia
   Rasto 06-04-2005 18:11
  RE: Antikoncepcia
   Tomas 07-04-2005 10:27
  RE: Antikoncepcia
   Andrej Skoda 12-04-2005 17:56
  RE: Antikoncepcia
   Richard 14-05-2005 23:57
  podla mna
   bananovcek 31-05-2005 19:32
  oprava
   bananovcek 31-05-2005 19:35
  mno
   Lukaricius 01-07-2005 11:46

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group