ISSN 1335-8715

24-03-2005   Matúš Demko   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Kto neskáče, je pro-choice

24.februára 2005 mal na Hviezdoslavovom námestí prejav americký prezident George W. Bush. Je to človek, ktorý vyhlásil nedeľu 20.januára 2002 za Národný deň posvätnosti života. V reči pri tejto príležitosti povedal: „Tento národ bol založený na viere, že každý človek bol našim Stvoriteľom obdarovaný určitými neodcudziteľnými právami. Najdôležitejším z nich je samotné právo na život.“

Bush zároveň hlasoval proti zákonu, ktorý umožňoval tzv. partial-birth abortion. Je to postup, pri ktorom je dieťatko čiastočne privedené na svet. Akonáhle sa mu ukáže hlavička, lekár na nej spraví rez a vysaje mozog. Takúto brutálnu metódu schvaľoval Bushov náprotivok John Kerry. Súčasný prezident USA je zároveň proti registrovaným partnerstvám a stavia sa proti výskumom na embryách.

Na Hviezdoslavovom námestí demonštranti kričali: „Kto neskáče, má rád Busha.“ Keby ste v Amerike zakričali „Kto neskáče, ten je pro-choice!“, tak by začalo skákať 47% pro-liferov a stáť by ostalo 43% ľudí. Áno, USA sa stávajú krajinou, kde právo na život víťazí v pomere 47:43 nad právom ženy na potrat.

Deň počatého dieťaťa

Nezávisle na Bushovej návšteve približne mesiac po nej pripravuje občianske združenie Fórum života podujatie 25.marec – Deň počatého dieťaťa. Rozličnými akciami (stánky v Bratislave, Trenčíne, Žiline, rozdávanie letákov, plagáty v MHD) sa budú snažiť spropagovať ochranu ľudského života od počatia. V období okolo 25.marca nosenie bielej stužky na odeve symbolizuje úctu ku každému počatému životu a súčasne je to vec osobnej odvahy vysvetľovať svojmu okoliu postoj k ochrane nenarodených. Heslom tohtoročnej kampane je slogan „Nechať žiť je správna voľba.“ Naozaj?

Podľa Fóra života je správna voľba nechať žiť počaté dieťa, lebo

  • vaše dieťa vás potrebuje,
  • umelý potrat je násilím na ženách,
  • touto voľbou sa vyhnete negatívnym psychickým a fyzickým následkom umelého potratu,
  • neriskujete, že už viac nebudete môcť mať deti,
  • zdravotníci majú život chrániť, nie ho ničiť,
  • právo na život má každý, aj počaté dieťa,
  • nikto nemá právo ukončiť život nevinného, bezbranného dieťaťa,
  • život je viac ako smrť (každé dieťa je obrovský dar a jeho život je cennejší ako všetky výhody, o ktorých sa nazdávame, že umelým potratom získame).

Deň bez obetí

Deň počatého dieťaťa je aj dňom bez obetí abortov. Obete potratu sú totiž dve – dieťa a matka. Dieťa je usmrtené, život matky po potrate sprevádzajú fyzické a psychické problémy.

Umelé ukončenie tehotenstva je operatívnym zákrokom, po ktorom sa môžu vyskytnúť okamžité komplikácie (strata krvi, poškodenie hrdla maternice, poranenie tela maternice, poranenie močového mechúra a šok). Nasledujú skoré komplikácie, pri ktorých môže dôjsť k infikovaniu maternice a pošvy.

Najčastejšie sa vyskytujú neskoré komplikácie, ktorých príznaky sa môžu prejaviť aj niekoľko rokov po potrate a ktoré ovplyvňujú najmä schopnosť ženy mať neskôr dieťa. Patria sem najmä chronické zápaly vnútorných rodidiel s možnosťou zrastov. Tieto podľa miesta výskytu bránia oplodnenému vajíčku uhniezdiť sa v maternici alebo uvoľnenému vajíčku prejsť cez vajcovod do maternice, čo spôsobuje následnú neplodnosť ženy. V zriedkavom prípade sa oveľa menšej vytrvalej spermii podarí prejsť labyrintom zrastov až k vajíčku a oplodniť ho. Oplodnené vajíčko má problém dostať sa do dutiny maternice a môže tak vzniknúť mimomaternicové tehotenstvo.

Násilné roztiahnutie krčka a hrdla maternice pri umelom ukončení tehotenstva môže viesť k poškodeniu schopnosti krčka udržať nový plod v maternici. To sa prejaví rizikovým tehotenstvom s dlhodobou práceneschopnosťou a pripútaním matky na lôžko s rizikom predčasného pôrodu, v horšom prípade nechceným samovoľným potratom.

Je známy prípad ženy, ktorá neskôr túžila po dieťati, ale v dôsledku predchádzajúceho umelého ukončenia tehotenstva spontánne osem ráz potratila...

Umelé ukončenie tehotenstva zvyšuje riziko zhubných nádorov prsníka. Toto nebezpečie je najvyššie u žien, ktoré nechali ukončiť svoje prvé tehotenstvo.

Následky potratu majú nielen fyziologický, ale i psychický charakter. Postaborčný – popotratový syndróm sa v rôznych formách a čase prejavuje až u 80% žien po umelom potrate.

Skorý postaborčný syndróm nastupuje bezprostredne po zákroku. Vyznačuje sa pocitom telesného a duševného vyprázdnenia, smútkom, beznádejou a ľútosťou nad tým, čo sa stalo. Časté sú pocity viny, depresívne stavy, nespavosť a agresivita, ktorá je namierená voči vlastnej osobe, voči otcovi dieťaťa, lekárovi, ktorý zákrok vykonal, ako i voči okoliu, ktoré nedokázalo alebo nechcelo ženu podporiť v rozhodnutí nechať si dieťa.

Neskorý postaborčný syndróm sa môže prejaviť až niekoľko mesiacov i rokov po umelom ukončení tehotenstva. Často ho vyvolá krízová situácia v živote ženy: choroba, smrť alebo strata blízkeho človeka, opustenie partnerom, prechod. Paradoxne to však môže byť i ďalšie tehotenstvo, pôrod dieťaťa alebo narodenie vnúčaťa. Prejavuje sa zatrpknutosťou, nedostatkom sebaovládania, depresiou. Dominuje tu strata úcty ženy voči sebe samej, ale i voči ostatným ľuďom. Pocit vlastnej menejcennosti sa môže prejaviť v správaní, ktoré je rizikové a deštruktívne voči vlastnej osobe. Žena, ktorá si neváži svoj život, má zvýšený sklon k samovražde.

Je tu však i ďalšie riziko, ktoré sa však dnes len zriedkavo dáva do súvislosti s potratom - je ním násilie páchané na žene jej partnerom alebo manželom. Žena s narušenou sebaúctou nedokáže násilníkovi určiť jasné hranice rešpektu voči svojej osobe a má tendenciu falošne si pripisovať vinu za zlý vzťah. Tak sa zamotáva do začarovaného kruhu násilia a ponižovania.

Deň bez smrti

Veľká fínska štúdia sledovala príčiny úmrtia žien v priebehu jedného roka od začiatku tehotenstva.

Zistila, že ženy po umelom ukončení tehotenstva zomreli 7-krát častejšie v dôsledku samovraždy ako ženy, ktoré dieťa porodili. Smrť v dôsledku nehody a zranení bola 4-krát častejšia u žien po umelom ukončení tehotenstva ako u tých, čo porodili. Ženy po potrate boli oveľa častejšie obeťami násilia – zabitia alebo vraždy, ako ženy, čo porodili dieťa, i v porovnaní s celkovou populáciou.

Deň na Slovensku

Kto má podľa Slovákov rozhodovať o umelom ukončení tehotenstva? Vraj výlučne žena. Uviedlo to 64 percent opýtaných. 21 percent je proti interrupciám s výnimkou vážnych dôvodov a 11 percent je zásadne proti nim. Štyri percentá respondentov sa nevedelo k tejto otázke vyjadriť. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý od 26. februára do 9. marca 2001 uskutočnil Ústav pre výskum verejnej mienky na vzorke 1028 občanov.

Občianske združenie Možnosť voľby informuje, že 15% žien používa antikoncepciu a vraj je to stále málo oproti Česku či Maďarsku, ktoré dosahujú krásnych 40%. Klesajúce číslo umelých potratov dáva Možnosť voľby do súvisu práve so stúpajúcim počtom žien, ktoré sa „chránia“ antikoncepciou.

Možnosť voľby zvýrazňuje, že na Slovensku badáme oproti obdobiu 1988-1993 pokles počtu abortov o 60%. Nevedno, či sa združenie tomuto číslo teší alebo nie... Podľa štatistiky bolo v roku 2000 vykonaných 18 468 potratov. V tom istom roku bol počet živonarodených detí 55 151. Ak budeme pracovať s týmito dvoma údajmi, môžeme uvažovať, že bolo počatých celkovo 73 619 detí. Potom vyplýva, že 25% tehotenstiev je umelo ukončených. Každé štvrté dieťa je zavraždené. Každá štvrtá matka je zneužívaná. Žiaľ.

Matúš Demko

  ..
   Dewey 24-03-2005 19:04
  RE: ..
   Peter Frišo 24-03-2005 20:01
  RE: ..
   Peter Surda 24-03-2005 21:53
  RE: ..
   Filip Glasa 25-03-2005 7:21
  RE: ..
   Peter Surda 25-03-2005 9:14
  RE: z hladiska etiky....
   vlako 28-03-2005 4:20
  RE: z hladiska etiky....
   okoloiduci 28-03-2005 17:31
  RE: ..
   Dewey 29-03-2005 9:37
  RE: ..
   Dewey 29-03-2005 9:52
  RE: ..
   Peter Frišo 31-03-2005 12:51
  RE: ..
   Dewey 31-03-2005 14:33
  RE: ..
   okoloiduci 25-03-2005 22:47
  RE: ..
   Dewey 29-03-2005 8:53
  RE: ..
   okoloiduci 29-03-2005 19:49
  RE: ..
   Dewey 30-03-2005 8:32
  RE: ..
   okoloiduci 31-03-2005 23:43
  okoloiducemu
   Dewey 01-04-2005 9:54
  RE: okoloiducemu
   okoloiduci 02-04-2005 0:31
  RE: okoloiducemu
   Dewey 04-04-2005 11:05
  RE: okoloiducemu
   okoloiduci 05-04-2005 0:11
  RE: okoloiducemu
   Dewey 11-04-2005 11:46
  RE: okoloiducemu
   Jozef 13-03-2007 18:29
  RE: Nechápem
   Eva 18-05-2005 12:33
  trest smrti a potraty
   Lukas Krivosik 24-03-2005 22:27
  RE: trest smrti a potraty
   Peter Surda 24-03-2005 23:16
  RE: trest smrti a potraty
   Kleopatra 04-04-2005 16:25
  Deweymu a Petrovi
   Matúš Demko 27-03-2005 22:02
  RE: Deweymu a Petrovi
   Peter Surda 27-03-2005 22:24
  RE: Deweymu a Petrovi
   Dewey 29-03-2005 19:06
  RE: Deweymu a Petrovi
   Dewey 29-03-2005 10:15
  Eutanázie
   Pjotr 27-03-2005 22:45
  RE: Eutanázie
   Matúš Demko 30-03-2005 11:37
  kto neskace, je pro choice
   vlako 28-03-2005 1:55
  RE: kto neskace, je pro choice
   vlako 28-03-2005 3:19
  RE: kto neskace, je pro choice
   vlako 28-03-2005 4:26
  RE: kto neskace, je pro choice
   Dewey 29-03-2005 14:22
  re-kto neskace, je pro choice
   vlako 28-03-2005 2:24
  repro choice
   vlako 28-03-2005 2:44
  RE: repro choice
   okoloiduci 28-03-2005 17:18
  Demko nemá páry o dnešných potratoch
   jednokto 28-03-2005 20:57
  RE: Demko nemá páry o dnešných potratoch
   okoloiduci 28-03-2005 21:50
  RE: Demko nemá páry o dnešných potratoch
   jednokto 29-03-2005 13:30
  RE: Demko nemá páry o dnešných potratoch
   okoloiduci 29-03-2005 20:56
  RE: Demko nemá páry o dnešných potratoch
   jednokto 30-03-2005 13:17
  RE: Demko nemá páry o dnešných potratoch
   okoloiduci 01-04-2005 0:06
  RE: Demko nemá páry o dnešných potratoch
   jednokto 01-04-2005 9:31
  RE: Demko nemá páry o dnešných potratoch
   okoloiduci 02-04-2005 13:12
  RE: Demko nemá páry o dnešných potratoch
   Matúš Demko 30-03-2005 11:44
  Neberte ludom slobodu !
   liberal 29-03-2005 8:12
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Dewey 29-03-2005 10:47
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Dewey 29-03-2005 10:48
  RE: Neberte ludom slobodu !
   peter 29-03-2005 10:59
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Dewey 29-03-2005 12:31
  RE: Neberte ludom slobodu !
   peter 29-03-2005 13:18
  RE: Neberte ludom slobodu !
   liberal 29-03-2005 13:54
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Dewey 29-03-2005 14:10
  RE: Neberte ludom slobodu !
   peter 29-03-2005 14:35
  RE: Neberte ludom slobodu !
   jednokto 29-03-2005 16:02
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Dewey 29-03-2005 17:06
  RE: Neberte ludom slobodu !
   peter 29-03-2005 17:10
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Dewey 29-03-2005 18:28
  RE: Neberte ludom slobodu !
   peter 29-03-2005 17:22
  RE: Neberte ludom slobodu !
   jednokto 30-03-2005 13:48
  RE: Neberte ludom slobodu !
   okoloiduci 29-03-2005 21:54
  RE: Neberte ludom slobodu !
   peter 30-03-2005 11:40
  RE: Neberte ludom slobodu !
   okoloiduci 31-03-2005 22:09
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Dewey 29-03-2005 18:04
  RE: Neberte ludom slobodu !
   peter 30-03-2005 12:02
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Dewey 30-03-2005 15:40
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Matúš Demko 30-03-2005 11:50
  RE: Neberte ludom slobodu !
   Dewey 30-03-2005 12:02
  Weston
   Gerard 15-07-2006 19:13
  Elmer
   Brycen 21-07-2006 16:15
  RE: Neberte ludom slobodu !
   jednokto 30-03-2005 13:57
  noaco
   cincinatus 30-03-2005 12:17
  RE: noaco
   Dewey 30-03-2005 12:37
  suma
   Juraj K 02-04-2005 16:07
  RE: suma
   Dewey 04-04-2005 15:27
  RE: suma
   Jurij 10-04-2005 10:45
  RE: suma
   Dewey 11-04-2005 8:48
  pohľad biologičky - matky
   mima 20-04-2005 14:40
  RE: pohľad biologičky - matky
   Dewey 21-04-2005 13:54
  RE: pohľad biologičky - matky
   mima 21-04-2005 22:55
  RE: pohľad biologičky - matky
   Dewey 22-04-2005 17:32
  RE: pohľad biologičky - matky
   mima 25-04-2005 19:47
  RE: pohľad biologičky - matky
   Dewey 28-04-2005 13:52
  RE: pohľad biologičky - matky
   mima 03-05-2005 23:20

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group