ISSN 1335-8715

15-03-2005   Peter Frišo   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

AD. Ako čeliť kultúrnej revolúcii (.týždeň 2,4/2005)

Kultúrna vojna a konzervativizmus – vďačné témy, no ako dokazujú aj články v .týždni, sú predovšetkým vhodné na po povrchu sa kĺzajúce diskusie. Ak Juraj Brecko píše o tom, že pochod revolúcie (hodnej na obsiahlu analýzu v inom článku) „sa musel začať v Cirkvi“, dostáva sa nechtiac na koreň veci. Odhalil to už dávno Eric Voegelin, tento pochod sa začína v kresťanskom undergrounde, v herézach stojacich proti katolicizmu, ktoré sú imanentne relativistické a utopické, inak povedané anti-konzervatívne.

Genealógia týchto „spodných prúdov“ je rozsiahla, neopomenuteľný je hlavne bojovník proti inštitucionálnej Cirkvi a apoštol gnózy, Joachim z Fiore. Úspech tomuto revolučnému podhubiu však zaručil až príchod protestantizmu a reformácia „ako úspešná invázia gnostických hnutí do západných inštitúcií“, doplnená neskôr osvietenskou sekularizáciou. A odtiaľ je už len krok k revolúcii, ktorá dodnes neskončila (dnešné štádium zvykneme nazývať kultúrna revolúcia) a je okrem iného celkom zjavne anti-kresťanská.

A taká je aj politika v Európe. Revolúcia sa dá zrejme zastaviť jediným spôsobom a síce navrátením sa k disidentským počiatkom katolicizmu a úplnému dištancovaniu sa od anti-kresťanských prvkov súčasnej kultúry, zároveň však túto kultúru neopustiť. Metaforicky povedané, vrátiť sa ku katakombám a hlavne väčšmi priľnúť k Cirkvi. Tak bude lampa na svietniku a nie pod mericou. Až z toho čerpá svoju silu konzervativizmus, toľko krát pošliapaný náhľad na spoločnosť, ktorý je síce významom bez politickej sily, ale napriek tomu pravidelne vulgarizovaný v dôsledku všeobecnej nadvlády diskurzu poznamenaného dialektickým pochodom sveta doľava.

Táto vulgarizácia konzervativizmu pomaly zbavuje jeho pôvodného významu. Napríklad Juraj Brecko je na úplnom kraji konzervatívneho spektra, ak tu ešte vôbec možno o konzervativizme hovoriť. A lepší dôkaz zmätku v prípade konzervativizmu ako v príspevku Alexandra Plencnera ani netreba hľadať. Aj keď rozlišovanie medzi konzervatívcom a kresťanom je zrejmé a potrebné. Ale treba dodať, že kresťan, ktorý nevylučuje Boha zo žiadnej sféry života a teda ani z politiky je konzervatívcom nutne.

Nie viera sa odvíja od konzervativizmu, ale konzervativizmus od fides et ratio. Na druhej strane možnosť existencie konzervativizmu mimo náboženský rámec je len teoretická, rovnako ako konzervativizmus vo svojej plnosti je doménou pravoverných Židov a katolíkov nasledujúcich tradíciu. A svojou podstatou je v príkrom rozpore ako s podstatou väčšiny liberálnych postojov, tak aj so všetkými možnými odnožami ľavicového myslenia.

Peter Frišo

  Pojmová otázka
   Andrej 16-03-2005 12:21
  RE: Pojmová otázka
   Peter Frišo 16-03-2005 17:51
  RE: Pojmová otázka
   Dewey 18-03-2005 8:35
  RE: Pojmová otázka
   Peter Frišo 22-03-2005 14:15
  RE: Pojmová otázka
   Dewey 23-03-2005 9:57
  dojmy nie sú pojmy
   jednokto 18-03-2005 11:51
  RE: dojmy nie sú pojmy
   Peter Frišo 22-03-2005 14:32
  RE: dojmy nie sú pojmy
   jednokto 09-05-2005 10:37
  Nevychadzam z udivu!
   Sveto Gavora 17-03-2005 19:18
  RE: Nevychadzam z udivu!
   Peter Frišo 22-03-2005 14:30
  RE: Nevychadzam z udivu!
   Sveto Gavora 23-03-2005 10:04
  RE: Nevychadzam z udivu!
   Peter Frišo 23-03-2005 22:07
  A este jeden dovetok
   Sveto Gavora 17-03-2005 19:35
  RE: A este jeden dovetok
   Peter Frišo 22-03-2005 14:38
  ...
   Dewey 18-03-2005 8:44
  RE: ...
   Peter Frišo 24-03-2005 20:07
  RE: ...
   PeterS 25-03-2005 3:55
  RE: ...
   Peter Friso 29-03-2005 9:16
  RE: ...
   Dewey 29-03-2005 11:00
  bez viery niet konzervativizmu?
   jednokto 18-03-2005 12:05
  RE: bez viery niet konzervativizmu?
   Peter Frišo 22-03-2005 14:43
  asi ste ho nepochopili
   Lukas Krivosik 18-03-2005 17:07
  RE: Viete o com hovorite?
   PeterS 18-03-2005 22:23
  RE: Viete o com hovorite?
   Peter_S II 21-03-2005 11:42
  RE: Viete o com hovorite?
   PeterS 21-03-2005 12:51
  RE: Viete o com hovorite?
   PeterS 21-03-2005 13:18
  RE: Viete o com hovorite?
   Peter_S II 21-03-2005 13:32
  RE: Viete o com hovorite?
   PeterS 21-03-2005 15:13
  RE: Viete o com hovorite?
   Peter Frišo 22-03-2005 14:48
  RE: Viete o com hovorite?
   Peter Frišo 01-04-2005 12:13
  RE: Viete o com hovorite?
   Mikulas 07-04-2005 23:32
  otazky P. Frisovi
   Juraj Brecko 28-03-2005 22:38
  RE: otazky P. Frisovi
   Peter Friso 29-03-2005 9:52
  Na obhajobu p. Brecka
   Sveto Gavora 29-03-2005 18:59
  RE: Na obhajobu p. Brecka
   Peter Frišo 04-04-2005 17:17
  RE: otazky P. Frisovi
   Juraj Brecko 30-03-2005 7:30
  RE: otazky P. Frisovi
   Filip Glasa 30-03-2005 9:33
  RE: otazky P. Frisovi
   Peter Frišo 31-03-2005 12:34
  RE: otazky P. Frisovi
   Sveto Gavora 01-04-2005 20:44
  RE: otazky P. Frisovi
   Peter Frišo 04-04-2005 17:04
  RE: otazky P. Frisovi
   Dewey 06-04-2005 13:35
  RE: otazky P. Frisovi
   Peter Frišo 07-04-2005 12:34
  RE: otazky P. Frisovi
   Dewey 07-04-2005 15:38
  RE: otazky P. Frisovi
   Dewey 07-04-2005 15:57
  RE: otazky P. Frisovi
   Peter Frišo 11-04-2005 8:42
  RE: otazky P. Frisovi
   LIBERTARIAN 13-04-2005 10:01
  RE: otazky P. Frisovi
   Peter Frišo 19-04-2005 14:15
  no teda...
   julka 04-10-2005 16:28

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group