ISSN 1335-8715

22-07-2001   Sergej Danilov   Slobodný trh   verzia pre tlač

Stará práca v novom šate

Zrušenie Inštitútu dohody o pracovnej činnosti – viac sociálnej ochrany, ale šanca pracovať takmer klesla.

Dobre známy je odmietavý postoj Občianskej Demokratickej Mládeže k iniciatíve Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zrušiť Inštitút dohody o pracovnej činnosti (IDPČ). Je pravdou, že jeho pôvod siaha ešte za rok 1989, a v podstate minimálne ochraňuje zamestnanca. Najčastejšie však využívali tento inštitút študenti a dôchodcovia, ktorý nepracovali pre nárok na dovolenku, či nárok na stravu. Tento spôsob zárobku im bol najdostupnejší. Podnikatelia si totiž vždy dobre rozmyslia, koľko investujú do pracovnej sily. Existujú aj presné tabuľky, ktoré to exaktne dokazujú (info ODM, Vyhlásenie ODM k zrušeniu dohôd o prac. činnosti). Pointa je v tom, že náklady podnikateľa pri zamestnaní študenta na čiastočný pracovný úväzok namiesto IDPČ výrazne vzrastú. Logicky to môže vyvolať nechuť zamestnávať za nevýhodnejších podmienok a hľadanie chodníčkov, ako nájsť lacnejšie riešenie, ktoré nemusí byť pre zamestnanca to najlepšie. Môže sa zdať, že zachovanie IDPČ by chránilo len podnikateľa. Ten by pri zachovaní pôvodného stavu nemusel za takého zamestnanca platiť nemocenské a zdravotné poistné odvody a odvody na dôchodkové zabezpečenie. To sú reálne dôvody, prečo zamestnávateľom vyhovuje IDPČ, a prečo ho uprednostňujú pred prácou na čiastočný pracovný úväzok.

Argumenty z radov Mladej Demokratickej Ľavice počas trvania petičnej akcie Občianskej Demokratickej Mládeže za zachovanie IDPČ, boli: Zvyšovanie sociálnych práv pracujúcich, Neexistencia obdobného inštitútu v európskom práve, či nižšie odvodové zaťaženie podnikateľa. Minimálne posledný argument, pri známom omieľaní toho, aké potrebný je malý a stredný podnikateľ, ktorý IDPČ využíva najčastejšie, vyznieva prinajmenej paradoxne. Mladí ľavičiari nepadli ďaleko od čerešne SDĽ, ale čím širšie pnutie názorov, tým lepšie. Ich tvrdenie, že pláca na dohodu nemusí dosahovať výšku minimálnej mzdy je pravdivý, ale výšku minimálnej mzdy nemusí dosahovať ani Dohoda o vykonaní práce, ktorá v Zákonníku ostáva. Práca predsa nie je za všetko rovnako odmeňovaná. Prečo by mala byť garantovaná minimálnou mzdou, ak ju napr. nedosahuje jej množstvo? Zamestnávateľ presne vie, načo potrebuje pracovnú silu. Dva pohľady na jednu vec. ODM na čele so šéfom petičného výboru M.Cebom tiež reagovala svojimi argumentmi. Najlogickejšie vyznieva nárast ceny pracovnej sily, zníženie jej flexibility. Študent predsa musí skĺbiť štúdium s prácou. Môže si vybrať. Dohoda o vykonaní práce– max.300 hodín ročne, pri nej sa to dá, ale je obmedzený kvótou. Čiastočný pracovný úväzok zase vyžaduje dlhší čas v práci. Bude sa zamestnávateľ pýtať, či študent môže? Viac tematický argument je však menšia šanca získať prax popri štúdiu. Je reálnejšie, že zamestnávateľ po absolvovaní školy uprednostní človeka s praxou. Základným mottom kampane bolo Neberte študentom prácu. ODM dostala priestor v sledovanom čase na STV 2 v relácii Noviny plus (apríl). Dialóg na tému IDPČ, kde zástupca ODM diskutoval s riaditeľkou odboru pracovného práva a kolektívneho vyjednávania z MPSVR SR. Diváci mohli posúdiť kto vyznel presvedčivejšie. .Petičná akcia na Vysokých školách trvala, kým sa nové, pozmeňovacie prípadne vyhadzovacie (IDPČ) pracovné zákony v Zákonníku práce pohadzovali v parlamente ako horúce zemiaky. Zrejme nie natoľko horúce, pretože Zákonník práce, zákon o štátnej službe a zákon o verejnej službe schválili až 3.7.2001. Nadobudne platnosť 1.januára 2001 a to bude zrejme definitívny stop pre Inštitút dohody o pracovnej činnosti. ODM počas posúvaní zákona v parlamente zbieralo podpisy pod petičnú listinu. Výsledné číslo sa pohybuje na úrovni 2000 podpisov. Ak berieme do úvahy, že podpisy patria takmer výlučne študentom, tak sila tejto petičnej akcie je 80000 podpisov všetkých občanov oprávnených voliť. V konečnom dôsledku to zrejme nebolo rozhodujúce, ale diskusiu v spoločnosti sa podarilo vyvolať. Bez ohľadu na sociálnu ochranu pracujúceho (študenta), je nejasné či návrh z budovy MSVaR SR, zapláta dieru po IDPČ. Ako bude plátať študent svoju deravú peňaženku sa ukáže už počas školského roku 2001/2002. Hoci nemalo by to pre nich dopadnúť úplne zle. Parlament na svojom rokovaní 2. Júla 2001 schválil pozmeňujúci návrh nezávislého poslanca NR SR Petra Tatára(OKS), ktorým sa do Zákonníka práce vracia späť IDPČ pod názvom „dohoda o brigádnickej práci študentov,“ s obmedzením na predloženie potvrdenia o štúdiu zamestnávateľovi zo strany zamestnanca (študenta).

Sergej Danilov

Diskusia k článku Stará práca v novom šate zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group