ISSN 1335-8715

03-02-2005   Peter Frišo   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Šoa v našich dušiach

Fenomén Šoa

Šoa sa nedá opísať, našťastie som ho nezažil, ale otriasol mnou. Ukázal neľudskosť, ktorá je vlastná len človeku. Znamenal absolútne opustenie človeka človekom, tak nekonečne vzdialené onému opusteniu človeku Bohom v Getsemani. Môžeme sa naň pozerať z tisíc strán, hrôza však ostáva. A všetko len pre jednu zo snáh o konkretizáciu utópie, onen charakteristický prvok modernosti, rovnako vlastný vraždeniu neviniatok, posvätenému „právom“ sekulárnych západných demokracií. A predsa sa svet nepoučil. Šoa je ostrým výkrikom a upomienkou, ale človek si vie vždy dostatočne dobre zapchať uši a zakryť oči, byť ľahostajný voči zlu a odmietať pravdu. Oboje ide ruka v ruke.

Koho Boh miluje

Niet vysvetlenia prečo práve tento malý národ. Sekulárna spoločnosť sa ho tiež snaží nevidieť. Národ, ktorý povstal s Abrahámom poslušným do krajnosti, ktorý sa vyprostil z pút mocného Egypta a prijal Zákon. Zocelený veľkými kráľmi a prorokmi, nesúci dávne posolstvo o zmluve medzi človekom a Bohom (ktoré sa neskôr naplnilo na kríži, kde zomrel Kristus, škoda, že tento národ nebol schopný – aj to k nemu patrilo – uveriť), uchovávajúci múdrosť vekov a verný tradíciám svojich otcov, taký vždy býval. A stával sa predmetom nenávisti, takmer všetkých ostatných – kresťanov, ktorí nevedeli odpustiť Židom ich omyl.

Z toho osobne nie som nadšený, pretože Kristus nehlásal nenávisť, sám bol Židom a sám nám prikázal milovať. Podobenstvo o milosrdnom samaritánovi hovorí veľmi jasnou rečou. Utišujúco však pôsobí, že ak prichádzali zo strany katolíkov útoky na Židov, nebolo tomu tak zväčša v skutočnosti kvôli viere, ale kvôli obyčajnej ľudskej hriešnosti, túžbe po materiálnej hrabivosti a závisti, pretože židovský národ bol vždy neuveriteľne schopný čo mu nikdy nemalo byť odpustené. Paradoxne inú podobu mal antijudaizmus Martina Luthera, či Mohameda. Tu sa antijudaizmus stáva priam prvkom viery. Mohamed pri konštituovaní svojho náboženstva s jasnými politickými a mocenskými ambíciami prejavil veľkú mieru eklektizmu a mnohé prvky židovského náboženstva prebral ako to nakoniec robil i s inými náboženstvami, napríklad kresťanstvom. Táto flexibilita však na Židov nijako nezapôsobila a tak sa stali nepriateľmi islamu a tak je tomu až dodnes.

Podobne zakladateľ protestantskej gnózy, Martin Luther, čakal, že Židia prijmú jeho učenie. Keď sa tak nestalo – Židia mu odpovedali, že Talmud prináša lepšie pochopenie Biblie – nabádal k tomu, aby im boli vypalované synagógy a to, čo ostane, utopiť v bahne. V roku 1543 vydal Luther pamflet O Židoch a lžiach, prvé dielo moderného antisemitizmu. Možno poznamenať, že Kalvín naopak Židov chránil, hoci samotní kalvíni rovnako často vystupovali antisemitsky. Toto je samozrejme len úzky výpočet, ktorý hovorí o prenasledovaní Židov. Tí boli prenasledovaní ako kresťanmi, tak príslušníkmi mnohých iných náboženstiev, rovnako ako ateistami. Osobne ma však mrzí hlavne prenasledovanie kresťanmi, pretože toto je, bolo a vždy bude proti základom našej viery, proti hlavnému kresťanskému prikázaniu i proti nádhernému podobenstvu o Milosrdnom samaritánovi.

Nakoniec vrchol prenasledovania Židov prišiel v súvislosti so vznikom sekulárnej spoločnosti. Prišla celá protižidovská spisba, ktorej zdrojom boli predovšetkým rovnostárske a iné utopické túžby, mimochodom stojace pri zrode modernej spoločnosti. Martin Luther mal mnohých nasledovníkov, vynikli hlavne tzv. Protokoly sionských mudrcov. Tu sa prepojili teórie o sprisahaniach na ovládnutie sveta a iracionálna nenávisť k Židom.

A nasledovali ďalší nepriatelia. Najnebezpečnejšie sa prejavilo v spojitosti s nacionálno-socialistickým nepodarkom, ktorý podivne skĺbil nenávisť k „vládnucím“ Židom zodpovedným za všetky príkoria sveta (aj za marxizmus!) a vyvolenosť určitej rasy. A tento nechutný neopaganský potrat socializmu začal so systematickou likvidáciou Židov.

Pre každého človeka, ktorý dokáže byť čo i len trochu ľudský, to bude navždy neuveriteľná hrôza a memento (hoci pri potratoch, či rôznych genetických pokusoch človek pochybuje, že sme sa čo len trochu poučili, zdá sa, že jeho hodnota opäť bude vyčísľovaná v korunách), len pre múdrych židovských rabínov znamená šoa viac: to, že koho Boh najviac miluje toho aj najviac šľahá.

Posolstvo šoa

Aj Šoa patrí k vyvolenosti židovského národa. Národa, ktorí si zaslúži obrovskú úctu. Tí skutočne pravoverní Židia nakoniec Šoa prijali celkom neočakávane, tak ako si zvykli prijímať zlo, ktoré je na nich páchané.

Nakoniec aj keď šoa v niektorých vieru zlomil, v iných ju neuveriteľne posilnil. Práve tie obete Šoa, ktoré do poslednej chvíle zotrvali v modlitbách sú pre nás najväčším posolstvom (rovnako ako posolstvá veľkých kresťanských mučeníkov, ktorí zahynuli, rovnako ako Maximiliána Kolbeho, či veľkej mystičky, karmelitánky a Židovky, ktorá konvertovala na katolicizmus Edity Steinovej). V každom prípade, Šoa ostáva v našich srdciach i našich dušiach.

Lipšic a osvienčimská lož

Keď v TA3 v relácii Téma dňa o novom Trestnom zákone a Trestnom poriadku označili ministra Daniela Lipšica za „konzervatívneho politika“, bolo to na hranici hyperbolizácie a devalvácie politického konzervativizmu. Zvlášť v prípade „osvienčimskej lži“. Tu zastáva Daniel Lipšic tvrdo liberálny postoj – jeden z jeho reliktov z ODM? –, ktorý nie je ničím konzervatívny. Samozrejme, poprask v liberálnych – sú vôbec také? – a „liberálnych“ médiách má iné príčiny a síce ďalší hon na politika KDH, nie principiálne zastávanie liberálnych postojov – ironicky dodávam, že hovoriť o principiálnosti v súvislosti s liberalizmom taktiež vyvoláva u mňa úsmev –. V každom prípade, sloboda prejavu má mať svoje hranice, ich stanovenie môže byť ťažké a zložité, to však prípad spochybňovania ŠOA akiste nie je. Spochybňovanie ŠOA je nehanebný zločin.

Peter Frišo

  Židia a odmietnutie Krista
   Jaro Daniška 03-02-2005 12:08
  RE: Židia a odmietnutie Krista
   Peter Frišo 03-02-2005 12:40
  RE: Židia a odmietnutie Krista
   vlako 03-02-2005 23:39
  Soa, diel druhy.
   Zolo 03-02-2005 14:42
  Ehm...
   PeterS 04-02-2005 22:00
  RE: Ehm...
   maja 05-02-2005 14:59
  RE: Ehm...
   Peter Frišo 09-02-2005 8:29
  Lipšic a osvienčimská lož
   Jano 07-02-2005 19:19
  RE: Lipšic a osvienčimská lož
   Peter Frišo 09-02-2005 8:39
  gdo@prave-spektrum.sk
   gdo@prave-spektrum.sk 28-09-2005 16:54
  soa je zlocin
   stan 13-10-2005 23:01
  příšerné
   Jakub 26-05-2007 21:10

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group