ISSN 1335-8715

23-01-2005   Lukáš Krivošík   Slobodný trh   verzia pre tlač

Kam sa vytratila podnikavosť?

Eurobarometer, zverejnený 17. januára, skúmajúci podnikavosť v EÚ a USA dopadol neslávne. Výpovednú hodnotu má aj trend a ten svedčí o úpadku Európy za neustáleho a pokračujúceho rozmachu v USA.

Istota verzus sloboda

Eurobarometer porovnával ochotu dať sa na podnikanie s rozhodnutím v prospech stabilného miesta a stáleho zamestnaneckého pomeru. Oproti dvom tretinám Američanov, len 45% obyvateľov EÚ by dalo prednosť rozbehnutiu vlastnej firmy. Na druhej strane len tretina Američanov a 51% Európanov uprednostňujú pracovný pomer.

Trend je neúprosný a dosť vypovedá o tom, kam EÚ smeruje. Oproti vlaňajšku narástol počet Európanov, hľadajúcich istotu o ďalšie dve percentá, naopak počet Američanov, túžiacich po zamestnaní klesol o 3%. Zaujímavé, že 57% Európanov nikdy ani nenapadlo, že by si založili firmu. A len tretina ľudí v EÚ by v horizonte budúcich päť rokov zvažovala založenie svojho biznisu. V USA takto uvažuje 40% ľudí.

Najviac o podnikaní rozmýšľajú obyvatelia južnej Európy, najmä Portugalska a Španielska, najmenej Fíni a Holanďania. Veľkú výpovednú hodnotu majú tiež odpovede na otázku, čo sú faktory, ovplyvňujúce podnikateľský úspech. Na oboch brehoch Atlantiku zvíťazil dobrý manažment. V ďalších faktoroch sa však Európa a Amerika rozchádzajú. Kým Američania sa spoliehajú na inovatívne myšlienky a leadership, obyvatelia socialistickej Európy hovoria o externých faktoroch, najmä o politickom prostredí.

Príčiny úspechu

Prečo sú Američania podnikavejší ako Európania? V USA je tradične lepšie podnikateľské prostredie ako v EÚ. To zahrňuje nižšie dane, menej a menej neprehľadných regulácii. V Amerike menej vláda parazituje na svojich podnikateľoch, hádže im pod nohy menej polien a má lepšie zákony vynucujúce právo a ochraňujúcich súkromné vlastníctvo.

Absencia silného sociálneho systému v USA vedie ľudí k väčšej zodpovednosti za svoj osud, čo podporuje kultúru podnikavosti. Zaujímavé je, že v USA by sa prípadného bankrotu svojej firmy bála len tretina ľudí, v EÚ až polovica (najmenej, 29% je to v Írsku, najviac, 80% v Maďarsku). V Európe sa krach považuje za čosi osudové, v USA aj najúspešnejší podnikatelia priznávajú, že často dva alebo trikrát skrachovali, než konečne dosiahli úspech. Vysoké obavy z bankrotu v Maďarsku a v novej Európe všeobecne potvrdzujú výrok Roberta Kiyosakiho, že najviac sa krachu obávajú tí, čo nič nemajú a nemajú ani v skutočnosti veľmi čo stratiť.

Mnohí Európania sa boja založiť si vlastný biznis, pretože nevedia chodiť v spletitom systéme vzťahov medzi podnikateľmi a politikmi.

Slovensko: liečba Kiyosakim

Osobitne znepokojujúce sú čísla zo Slovenska. 56% Slovákov dáva prednosť pracovnému miestu (v EÚ „len“ 51%). Kým až 40% ľudí v novej Európe by bolo v horizonte piatich rokov ochotných uvažovať o založení vlastného biznisu (rovnako ako v USA), na Slovensku takto uvažuje len 30% ľudí.

Slovensko napriek reformám a lákaniu veľkých zahraničných investorov stojí pred vážnou výzvou. Od čias Rakúsko-Uhorska, cez prvú republiku až po socializmus boli Slováci umelo držaní v zaostalosti. Politika štátov, v ktorých sme žili bola hlboko antiliberálna.

Buď umelo Slovákov znevýhodňovala alebo im priamo zakazovala využívať svoj talent, či ochotu ísť s kožou na trh za účelom podnikania a zisku. V 21. storočí nám hrozí, že zostaneme národom zamestnancov. Tentokrát ani tak nie kvôli vonkajšiemu, inštitucionálnemu bloku, ako kvôli bloku v našich hlavách.

Za nedostatok podnikavosti u Slovákov môžu viaceré faktory. Mentalitu zamestnancov veľkej továrne, kde má každý dopredu určené miesto a nalinkovanú činnosť, v nás vypestoval komunizmus. Slováci vedia tvrdo pracovať, vedia sa zodrať, ale mechanizácia a robotizácia by túto našu „výhodu“ mohli v priebehu 21. storočia zlikvidovať. Bude treba naučiť sa viac drieť rozumom.

Problém zamestnaneckej mentality je aj v tom, že ľudia tej hŕstke, ktorá podniká, nerozumejú. Zamestnanecká mentalita so sebou automaticky nesie závisť. Podnikatelia sú obviňovaní z dávania úplatkov a zo zdierania ľudí. V málo market friendly krajinách sa však často k týmto praktikám podnikatelia musia uchyľovať, aby vôbec prežili. Zaujímavé, že podnikatelia majú v ekonomicky slobodnej Amerike ďaleko lepšiu povesť ako v socialistickej Európe...

Čo treba urobiť, aby sa skľučujúce čísla z Eurobarometra zmenili? Na Slovensku sa musíme snažiť najmä o lepší právny rámec a vynútiteľnosť zmlúv, záväzkov a pohľadávok. Ministerstvá spravodlivosti a vnútra sú dnes možno najdôležitejšími ekonomickými rezortmi.

A aký je liek pre Európu? Možno by pre začiatok stačilo zrušiť pár úplne nadbytočných inštitúcii. Ide napr. o Európsky parlament, Európsku komisiu, ale aj mnoho ďalších. Za ušetrené peniaze by sa do každej európskej domácnosti mohli distribuovať knihy R. Kiyosakiho o podnikaní. Po tomto jednorázovom výdavku by sa tie peniaze mali s definitívnou platnosťou vrátiť daňovému poplatníkovi.

Lukáš Krivošík

  Velmi pekne
   Peter Surda 23-01-2005 15:08
  Do každej?
   Filip Glasa 23-01-2005 17:34
  ..
   Dewey 24-01-2005 11:51
  RE: ..
   Zolo 24-01-2005 17:51
  RE: ..
   Ondrej Jombik 05-04-2005 16:38
  Treba hladat vinnika.
   liberal 24-01-2005 14:35
  EU! EU? Kto sa s kym zahrava.
   PeterS 26-01-2005 2:00
  RE: EU! EU? Kto sa s kym zahrava.
   Alexander Botev 26-01-2005 14:59
  RE: EU! EU? Kto sa s kym zahrava.
   Zolo 26-01-2005 16:56
  RE: EU! EU? Kto sa s kym zahrava.
   PeterS 27-01-2005 12:17
  Iný pohľad
   Zdeno 05-02-2005 20:20
  RE: Iný pohľad
   Lukas Krivosik 16-04-2005 12:27

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group