ISSN 1335-8715

21-01-2005   Ján Dinga   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Nie je liberál ako liberál

Miroslav Kusý sa vo svojom článku (Liberalizmus nepochádza od diabla, ako tvrdia fundamentalisti, SME 10. 1.) snaží dokázať neopodstatnenosť dnešnej kritiky liberálov a tiež nevhodnosť ich označenia ako Leninových bratrancov nielen preto, že liberalizmus vznikol oveľa skôr, ale aj preto, že východiská, prostriedky a ciele oboch týchto sporov (liberalizmu s cirkvou a komunizmu s cirkvou, pozn. autora) boli zásadne odlišné.

V prvom rade by bolo žiadúce upresniť, koho pán Kusý vlastne myslí pod pojmom fundamentalisti: azda teroristov a radikálnych islamistov? Katolícku cirkev? Ministrov za KDH? Alebo všetky tieto skupiny dohromady? Používanie tohto označenia bez bližšieho určenia jeho nositeľa totiž vyzerá len ako snaha o poškodenie imidžu protistrany. Tiež by bolo vhodné uviesť, ktorí fundamentalisti vlastne tvrdia, že liberalizmus pochádza od diabla. Pokiaľ viem, z úst slovenských politických predstaviteľov ešte nič také nezaznelo. Celý článok teda stojí na pochybnom tvrdení.

Ako autor správne píše, liberalizmu v histórií patrí mnoho zásluh: sloboda vierovyznania, svedomia, prejavu, združovania, obmedzovanie štátnej moci atď. Tento prínos nikto nespochybňuje. Z historického hľadiska môžeme pokojne prehlásiť, že konzervatívci a liberáli si spolu často veľmi dobre rozumeli: USA, ktoré v druhej polovici 18. storočia vznikali ako kresťanská krajina, majú jednu z najliberálnejších ústav na svete. Rovnako Margaret Thatcherová, bývalá britská konzervatívna premiérka, uskutočnila sériu svojich ekonomických reforiem v duchu filozofie liberálneho ekonóma F.A. Hayeka. Mnoho konzervatívnych politických strán západných krajín tvorí svoj ekonomický program na základe liberálnych teórií.

Vzťahy medzi konzervatívcami a liberálmi sa začali kaziť niekedy v 60. rokoch minulého storočia. Nebola to však konzervatívna pravica, ktorá by sa začala radikalizovať. Výrazný posun v myslení nastal na liberálnej strane pravice. Ekonomická voľnosť a obmedzovanie štátnej byrokracie prestali byť top témami liberálnych diskusií, nahradili ich témy omnoho dôležitejšie - svadby homosexuálov, legalizácia drog alebo vyhnanie náboženstva z verejného života. Táto agenda by sotva bola úspešná, keby sa jej na seba nepodarilo nalepiť značku liberalizmu, dodajme, že na zdesenie pôvodných klasických liberálov.

V poslednej dobe teda dochádza k veľkému zmätku v pojmoch. V snahe odlíšiť novodobý liberalizmus od jeho klasického predchodcu sa preto začali používať pojmy ako ľavicový liberalizmus alebo kultúrny marxizmus. Aj keď sa to nositeľom tejto nálepky nepáči, tieto pojmy sú pre nich výstižné. Obmedzovanie náboženských slobôd či legalizácia interrupcií sa totiž spravidla presadzujú súdnou mocou, a často proti vôli väčšinového obyvateľstva. Keďže sa pritom používa štátna moc ako donucovací prostriedok, prívlastok ľavicový je namieste. Skutočný liberalizmus totiž štátne zásahy pripúšťa len v nevyhnutných prípadoch.

Liberáli za základ svojho svetonázoru považujú toleranciu voči iným názorom a presvedčeniam. To by však v sebe malo zahŕňať aj toleranciu voči veriacim a tiež toleranciu voči menej tolerantným. Dnes sú to však práve zákony z liberálnej dielne, ktoré obmedzujú náboženskú slobodu a slobodu prejavu. Ľavicový liberalizmus sa teda dopúšťa činu, z ktorého obviňuje svoju protistranu, a síce z vnucovania vlastnej ideológie, a v konečnom dôsledku sám ničí slobody, o ktoré sa v minulosti usilovali klasickí liberáli. Nejde mu o rovnosť pred zákonom alebo slobodu vierovyznania, ale o vyhnanie náboženstva z verejného života - a v tomto sa dnešný postoj kvázi liberálov k náboženstvu pramálo líši od toho komunistického. Pojem Leninovi bratranci je preto pre novodobých revolucionárov viac než príznačný.

Ján Dinga

skrátené vyšlo v SME, 21. 1. 2005

  Len jedna vyhrada
   Peter Surda 22-01-2005 14:35
  RE: Len jedna vyhrada
   Jano 22-01-2005 16:34
  RE: Len jedna vyhrada
   Peter Surda 22-01-2005 19:27
  negatíva vs. pozitíva
   Jano 22-01-2005 19:50
  RE: negatíva vs. pozitíva
   Peter Surda 22-01-2005 22:17
  RE: negatíva vs. pozitíva
   Peter Surda 22-01-2005 22:30
  RE: negatíva vs. pozitíva
   Jano 22-01-2005 22:56
  RE: negatíva vs. pozitíva
   Peter Surda 22-01-2005 23:36
  RE: negatíva vs. pozitíva
   Jano 22-01-2005 23:57
  RE: negatíva vs. pozitíva
   Peter Surda 23-01-2005 0:19
  RE: negatíva vs. pozitíva
   Jano 23-01-2005 0:36
  RE: negatíva vs. pozitíva
   Peter Surda 23-01-2005 1:04
  RE: Len jedna vyhrada
   Lukas Krivosik 23-01-2005 0:14
  RE: Len jedna vyhrada
   Peter Surda 23-01-2005 0:47
  RE: Len jedna vyhrada
   Peter Surda 23-01-2005 1:00
  RE: Len jedna vyhrada
   Filip Glasa 23-01-2005 10:58
  RE: Len jedna vyhrada
   Jano 23-01-2005 12:14
  RE: Len jedna vyhrada
   Peter Surda 23-01-2005 14:46
  RE: Len jedna vyhrada
   Jano 23-01-2005 16:24
  RE: Len jedna vyhrada
   Peter Surda 23-01-2005 19:12
  RE: Len jedna vyhrada
   Jano 23-01-2005 22:13
  RE: Len jedna vyhrada
   jednokto 24-01-2005 11:24
  RE: Len jedna vyhrada
   Peter Surda 24-01-2005 22:15
  RE: Len jedna vyhrada
   Dewey 25-01-2005 15:11
  RE: Len jedna vyhrada
   Filip Glasa 23-01-2005 12:40
  Zdravim
   tino 22-01-2005 17:38
  mna pobavila...
   Lukas Krivosik 22-01-2005 18:12
  RE: mna pobavila...
   tino 22-01-2005 18:50
  RE: mna pobavila...
   Filip Glasa 22-01-2005 19:18
  RE: mna pobavila...
   tino 23-01-2005 16:17
  RE: mna pobavila...
   Jano 23-01-2005 16:34
  pis o tom comu rozumies
   tino 25-01-2005 15:00
  tino
   Lukas Krivosik 25-01-2005 21:05
  Dewey to vystihol
   tino 26-01-2005 22:39
  RE: mna pobavila...
   Filip Glasa 23-01-2005 16:51
  ešte ma k tomu napadlo
   Filip Glasa 23-01-2005 17:05
  calm down, man
   tino 25-01-2005 15:15
  RE: mna pobavila...
   Lukas Krivosik 23-01-2005 18:47
  RE: mna pobavila...
   Dewey 25-01-2005 18:25
  RE: mna pobavila...
   Jozef Filko 30-12-2005 18:11
  RE: mna pobavila...
   Ondrej 22-01-2005 20:09
  trt
   tino 25-01-2005 15:21
  RE: trt
   Lukas Krivosik 25-01-2005 21:09
  RE: mna pobavila...
   Lukas Krivosik 22-01-2005 23:56
  RE: mna pobavila...
   Dewey 24-01-2005 10:12
  Pravda pomiesana s lžami.
   liberal 24-01-2005 8:31
  Peter Surda vss. Jano
   liberal 24-01-2005 8:55
  dvojity meter?
   Dewey 24-01-2005 9:51
  RE: dvojity meter?
   Dewey 24-01-2005 9:54
  RE: dvojity meter?
   liberal 24-01-2005 10:20
  RE: dvojity meter?
   Dewey 24-01-2005 16:33
  RE: dvojity meter?
   Zolo 24-01-2005 18:08
  RE: dvojity meter?
   Dewey 25-01-2005 8:20
  RE: dvojity meter?
   Zolo 25-01-2005 16:10
  RE: dvojity meter?
   Dewey 27-01-2005 12:49
  úplný mišmaš
   jednokto 24-01-2005 10:04
  RE: ano, presne tak
   liberal 24-01-2005 10:34
  RE: ano, presne tak
   jednokto 24-01-2005 11:00
  K - L dialog
   liberal 24-01-2005 13:45
  RE: K - L dialog
   Lukas Krivosik 25-01-2005 21:21
  RE: ano, presne tak
   Lukas Krivosik 25-01-2005 21:14
  Ano interrupciám a NIE trestu smrti nie je nekonzistentné
   jednokto 24-01-2005 10:25
  it follows me around...
   Jano 24-01-2005 13:15
  Maskovanie spadlo !
   liberal 24-01-2005 14:00
  Tak to bola len predposledná reakcia
   Jano 24-01-2005 14:14
  RE: it follows me around...
   jednokto 24-01-2005 16:49
  RE: it follows me around...
   Peter Surda 24-01-2005 22:48
  RE: it follows me around...
   Dewey 25-01-2005 8:24
  RE: it follows me around...
   jednokto 26-01-2005 9:52
  RE: it follows me around...
   Dewey 26-01-2005 15:09
  RE: it follows me around...
   Filip Glasa 26-01-2005 16:59
  RE: it follows me around...
   Dewey 27-01-2005 17:24
  RE: it follows me around...
   Filip Glasa 28-01-2005 12:32
  RE: it follows me around...
   Dewey 28-01-2005 14:45
  RE: it follows me around...
   jednokto 24-01-2005 17:55
  RE: it follows me around...
   Zolo 24-01-2005 19:12
  RE: it follows me around...
   Lukas Krivosik 25-01-2005 21:26
  RE: it follows me around...
   jednokto 26-01-2005 10:07
  RE: it follows me around...
   Peter Surda 24-01-2005 22:03
  RE: it follows me around...
   Dewey 25-01-2005 8:47
  RE: it follows me around...
   Lukas Krivosik 25-01-2005 21:30
  RE: it follows me around...
   Dewey 26-01-2005 10:01
  Fatalny omyl ?
   liberal 26-01-2005 8:42
  otázka pre autora
   jednokto 26-01-2005 13:25
  RE: otázka pre autora
   Jano 26-01-2005 17:35
  No
   Sisi 26-01-2005 17:50
  RE: otázka pre autora
   Palo 31-01-2005 9:48
  RE: otázka pre autora
   jednokto 31-01-2005 10:23
  RE: otázka pre autora
   Palo 01-02-2005 10:58
  RE: otázka pre autora
   jednokto 04-02-2005 10:29
  RE: otázka pre autora
   Palo 07-02-2005 10:33
  antikoncepcia
   Lukas Krivosik 26-01-2005 18:11
  Eh
   Sisi 26-01-2005 18:39
  Sisi
   Lukas Krivosik 27-01-2005 1:22
  RE: Sisi
   Lukas Krivosik 27-01-2005 1:29
  tvoj rozum a obrázky
   jednokto 28-01-2005 10:39
  RE: tvoj rozum a obrázky
   Lukas Krivosik 28-01-2005 17:27
  RE: tvoj rozum a obrázky
   jednokto 07-02-2005 9:48
  Lukas
   Sisi 27-01-2005 12:12
  RE: Lukas
   Martin Hanus 27-01-2005 17:23
  RE: Lukas
   Jano 28-01-2005 0:49
  Martin
   Sisi 28-01-2005 13:21
  RE: Martin
   Martin Hanus 28-01-2005 16:05
  RE: Martin
   Sisi 28-01-2005 17:12
  Sisi
   Lukas Krivosik 27-01-2005 17:27
  oprava
   Lukas Krivosik 27-01-2005 17:29
  RE: Sisi
   Dewey 27-01-2005 18:22
  RE: Sisi
   Martin Hanus 27-01-2005 21:31
  RE: Sisi
   Dewey 28-01-2005 9:28
  RE: Sisi
   Martin Hanus 28-01-2005 16:12
  RE: Sisi
   Dewey 28-01-2005 16:51
  RE: Sisi
   Martin Hanus 28-01-2005 17:35
  RE: Sisi
   Dewey 28-01-2005 18:12
  RE: Sisi
   Martin Hanus 28-01-2005 21:30
  RE: Sisi
   jednokto 31-01-2005 11:00
  RE: Sisi
   Martin Hanus 31-01-2005 19:36
  RE: Sisi
   Martin Hanus 31-01-2005 19:40
  RE: Sisi
   jednokto 01-02-2005 11:58
  RE: Sisi
   Martin Hanus 02-02-2005 16:56
  RE: Sisi
   jednokto 03-02-2005 12:39
  RE: Sisi
   Martin Hanus 02-02-2005 16:57
  RE: Sisi
   Martin Hanus 02-02-2005 16:59
  echoes
   Jano 28-01-2005 2:32
  RE: echoes
   Dewey 28-01-2005 10:05
  RE: echoes
   jednokto 28-01-2005 14:19
  RE: echoes
   Jano 28-01-2005 15:15
  RE: echoes
   jednokto 28-01-2005 16:26
  RE: echoes
   Jano 28-01-2005 19:07
  RE: echoes
   jednokto 31-01-2005 10:35
  RE: echoes
   Jano 31-01-2005 12:32
  RE: echoes
   jednokto 31-01-2005 14:57
  RE: echoes
   Jano 31-01-2005 15:58
  RE: echoes
   jednokto 01-02-2005 15:43
  námietka
   Peter Frišo 02-02-2005 11:32
  RE: námietka
   Jano 02-02-2005 13:15
  RE: námietka
   Peter Frišo 03-02-2005 12:19

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group