ISSN 1335-8715

17-07-2001   Michal Šula   Rozhovory   verzia pre tlač

Rozhovor s PhDr. Davidom Rýcom

PhDr. David Rýc je predsedom MK, v súčasnosti je interný doktorant na Inštitúte medzinárodných štúdií Fakulty sociálnych vied na Univerzite Karlovej, má 27 rokov.

Ako dlho pôsobíš v MK?

Ja som v MK od roku 1993, to znamená osem rokov.

Odkedy si predsedom MK?

Od roku 1997, v čase keď som bol na stáži v USA, kde som mal možnosť vidieť ako fungujú rôzne záujmové združenia pôsobiace v politike. Povedal som si, že toto je inšpirácia pre mňa a tiež pre MK. Chcel som priblížiť veci, ktoré už fungujú v americkej spoločnosti. Tam sú podobné organizácie financované zo súkromných zdrojov a poriadajú podobné akcie ako my. Nechcem porovnávať neporovnateľné, napriek tomu tam bola motivácia, aby som sa to snažil robiť profesionálnejšie a úspešnejšie. Myslím, že som sa v Amerike naučil toho veľa.

Mohol by si hodnotovo ukotviť súčasné MK?

Myslím si, že najmä v ekonomických otázkach je MK liberálne, pre trh a biznis orientovaná organizácia. Zhodujeme sa na nevyhnutnosti dokončenia najdôležitejších transformačných krokov, ktoré ešte neboli ukončené napríklad v oblasti právneho poriadku. V tomto sa názorovo rozchádzame s Klausom, ktorý hovorí, že transformácia sa skončila, no my si myslíme, že transformácia bude ešte dlho trvať. Minimálne mentálna pripravenosť českej podnikateľskej komunity nie je transformovaná natoľko, aby bola schopná sa adaptovať na klasické trhové prostredie. Stále tu prevládajú niektoré socialistické modely obchodovania. Myslím si, že práve v tomto je potrebné ešte veľa toho urobiť.

Aký majú význam mládežnicke politické organizácie v spoločnosti?

My v MK nereprezentujeme najširšiu verejnosť a nezastupujeme najširšie záujmy verejnosti. MK je veľmi úzko názorovo a svojimi postojmi vyhranená organizácia. Nebudem hovoriť o tom, ako sú mládežnícke politické organizácie v politickom systéme dôležité. Majú tu svoju rolu, ale nerobím si ilúzie o tom, že by to malo veľký celospoločenský dopad. Myslím si, že v intenciách v ktorých sa pohybujeme, naši členovia, naši sympatizanti atď., môžu v tejto organizácii nájsť inšpiráciu do života, do svojej práce, do oblasti verejného pôsobenia i do oblasti biznisu. Komunikácia je o tom, ako je kto schopný tímovo pracovať, a to je bez problémov prenášateľné do iných oblastí života. Pre našich členov to má skôr individuálny význam.

Má to byť o tom, že člen ktorý príde do MK získa určité schopnosti, vzdelanie,informácie atď?

Po prvé ano, a po druhé získa v MK väzby a kontakty na určitých ľudí, ktoré sú schopné pretrvať dlhší čas ako je jedno volebné obdobie. Dnes žijeme v zrýchlenej dobe a politika sa robí od volieb k voľbám a myslím si, že toto nie je časové obdobie, ktoré by určovalo činnosť Mladých konzervatívcov.

Ako vidíš prepojenie politických strán s mládežníckymi organizáciami?

Pri svojich cestách na západ som zistil, že spoločnosť je tam duchovne a mentálne vyspelejšia a nikto im pojem politická strana nesprofanoval, tak ako komunisti u nás. Je tam úplne normálne, že mládežnícka organizácia je spojená s politickou stranou. Mládežnícke organizácie tam hrajú prirodzenú úlohu, čo u nás nie je. U nás je počet členov politických strán oproti západným krajinám vo veľkom nepomere. Od toho sa potom odvíja aj to nedobré vnímania prepojenia mládežníckej organizácie s politickou stranou. Má to v spoločnosti negatívny význam. Myslím si, že my svojimi aktivitami bojujeme a obhajujeme samotnú svoju existenciu a zmysel.

Existencia takýchto organizácii v západných krajinách je určitým výrazom konzervatívneho postoja. Organizácia sa snaží v spoločnosti konzervovať určité hodnoty, ktoré roky v západných krajinách fungujú a fungujú dobre. Prichádza tam k prirodzenému vývoju politického systému, nie sú tam revolučné skoky, nemenia sa tam režimy a funguje to preto, že politické strany tam majú svoje nezastupiteľné miesto. Strany súťažia o priazeň podľa jasných, férových a demokratických podmienok a to je to, čo u nás stále neplatí. U nás je atmosféra, ktorá nepomáha vytvoreniu takýchto podmienok.

Aké sú budúce vízie MK?

Vyhýbam sa predkladaniu nejakých vízií MK.

Takže zotrvanie je vízia?

My tento rok oslavujeme desať rokov svojej existencie a to je veľmi dlhý čas. Vznikli sme v rovnakom roku ako prvé politické strany u nás. Združenia ako Ďekujeme odejdete a podobne, dlho nevytrvali, vyniesli sa na vlne emócií, ku ktorým sa pridala frustrácia a nálady obyvateľstva. Keď táto vlna skončila a tieto organizácie mali tvoriť niečo ďalej, tak sa ukázalo,že tam toho nikto nie je schopný. Preto si myslím, že organizácie typu MK a ODM sú schopné zaistiť kontinuitu, i keď v malom počte ľudí. Nie je to o vízii, ale o schopnosti nachádzať v sebe motor pre ďalšie pokračovanie.

Ako vidíš svoje ďalšie pôsobenie v MK?

Mám rozhodne záujem ďalej pracovať v MK, i keď to nemusí byť v pozícii predsedu. V budúcnosti sa rozhodne zapojím rád do aktivít MK. Ako to bude s mojím predsedníctvom, v tomto nemám dlhodobé ambície. Bolo by v rozpore, ak by som na jednej strane hovoril, ako je dôležité ponúkať mladým ľuďom šance k ich rastu a na druhej strane by som ich rast brzdil tým, že si budem rok čo rok strážiť monopol na riadenie tejto organizácie. Dúfam, že prídu ľudia schopní, ktorí budú mať odvahu mi nakopať zadok za veci, ktoré robím zle a na veci dobré na mňa nadviazať. Bude to iba v prospech organizácie.

Máš politické ambície?

Mám veľké politické ambície, ktoré by som rád podporil skúsenosťami z MK. V blízkej budúcnosti sa budem venovať vzdelávaniu a súkromnému podnikaniu. Neskôr chcem svoje politické ambície rozhodne naplniť.

Aký je tvoj názor na vstup ČR do EÚ?

Podporujem vstup ČR do EU. MK je organizácia, ktorá hovorí, že naša cesta do Európy vedie vstupom do EU… My sme v Európe, vždy sme boli súčasťou Európy i napriek tomu, že sme nad sebou mali červeného brata. Nemám rád frázy typu, že keď vstúpime do EU, až potom budeme v Európe. To nie je pravda. Podobu, akú nabral súčasný proces európskej integrácie vo mne vyvoláva mnoho nejasností a pochybností. Neviem, či práve občan je na prvom mieste záujmu tých, čo hovoria, že Európa musí byť viac sociálna. Myslím si, že sú to iba vzletné slová, za ktorými sa nič neskrýva. Podstata vstupu by mala byť v tom, aby sme tu mali rovnaké podmienky ako členovia únie, a aby sme dôsledne využívali štyri slobody, ktoré sú jedným z pilierov EU. Musíme sa snažiť zabrániť excesom, ktoré sú s integračnými procesmi spojené, to znamená, že je tu snaha sústrediť rozhodovanie do centrálnych orgánov a nevnímajú sa skutočné potreby občanov. Európska únia v súčasnosti znie rôznymi hlasmi, ktoré hovoria o subsidiarite, regionalizácii, decentralizácii atď. V mnohých veciach si ľudia môžu pomôcť sami a nemali by sa spoliehať na to, že ich problémy za nich vyriešia nejaké orgány.

Čo si myslíš o ODM?

Pri tej sile, akú máme a tá sila je relatívne malá, je logické si viac navzájom dávať ako brať. S ODM máme iba tie najlepšie vzťahy. Pri akejkoľvek verejnej akcii, ktorú robíme, berieme členov ODM, akoby boli našimi členmi. Vždy sme sa snažili podeliť sa s vami o naše skúsenosti a brať si ponaučenie z vašich. V tejto spolupráci budeme určite pokračovať a myslím, že tak budú činiť aj moji nasledovníci. ODM beriem ako nášho najbližšieho partnera. Konkrétne sme sa od vás ponaučili pri robení kampane za spoplatnenie školstva. My o tom diskutujeme a vy ste tomu dali konkrétnu podobu. Toto je cesta, akou môžeme spolupracovať. Prajem ODM, aby si vyriešila problémy, ktoré u vás sú, a ak vám pomôže naša skúsenosť, tak je to len dobre.

s Davidom Rýcom sa rozprával Michal Šula

Diskusia k článku Rozhovor s PhDr. Davidom Rýcom zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group