ISSN 1335-8715

22-12-2004   Peter Frišo   Slobodný trh   verzia pre tlač

Osloviť Zacheja

Nechal som sa zlákať a dal som tomuto článočku rovnaký názov ako Halík svojej pomerne útlej knižke. Keďže som knižku nečítal, neviem nakoľko a či vôbec sa témou naše písma pretli.

Pre mňa je inšpiratívna scéna z Biblie, kde bohatý Zachej túži vidieť Ježiša, ktorého jeho povesť ďaleko predchádza. Jeho túžba je veľká, vyštverá sa na strom, aby na Ježiša videl. Pán, ktorý na inom mieste hovorí, že skôr prejde ťava uchom ihly, ako boháč vojde do kráľovstva nebeského, sa však nijak od Zacheja nedištancuje, práve naopak, priateľsky na neho zavolá a on hoci často nemal kde hlavu skloniť navštívi príbytok bohatého Zacheja.

Áno, Ježiš prišiel vracať stratené ovce späť do košiara. Ježišovo slovo i prítomnosť spôsobia v Zachejovi zmenu, Zachej hovorí, že tým, ktorých okradol, dva krát vráti a pán mu odpovedá tým, že dnes prišla spása do tohto domu. Teda Ježiš nehovorí: „Zachej, prečo sa nevzdáš svojho bohatstva?“ Ježišovi nejde priamo o to, aby sme sa všetkého vzdali, ale skôr o premenu ľudských sŕdc.

Mohlo by sa nám zdať, že Ježišov postoj k bohatstvu je v sebe kontradiktórny, pravdou však je to, že Ježišov postoj k bohatstvu je jediný správny. Predovšetkým je tu Ježišov pozitívny postoj k stvorenému v súcne, ktorý nám pripomína knihu Genezis, ktorá hovorí, že stvorenie bolo dobré. Ježiš stvorené súcno neodmita, práve naopak ukazuje farizejom ich postoj, keď odmietli Jána Krstiteľa, ktorý sa živil kobylkami a medom a odmietli aj jeho, ktorý s chuťou jedol a pil. Komára preciedzate a ťavu púšťate, triesku iným vyberáte a svoje brvná vo vlastných očiach nevidíte. Na druhej strane sú Ježišove tvrdenia absolútne, ak ma chceš nasledovať, musíš sa vzdať všetkého, choď a rozdaj všetko, čo máš chudobným. Obe stanoviská sú však jedine zdravé. Problém ani tak nie je v tom, koľko máš, ale skôr v tvojom vzťahu k majetku. Tak môže byť chudák nevlastniaci nič zatratený, ako boháč spasený. Často totiž chudobný závidí bohatému a chce sa stať bohatým, závidí a nenávidí a tak je jeho postoj nesprávny. Naopak bohatý môže zo svojho majetku dávať na charitatívne účely a nebyť k majetku pripútaný srdcom. To je kardinálna otázka: Kde je tvoje srdce? Kde je tvoj poklad? Nezhromažďuj si poklady na zemi, kde ich mole a hrdza zožerú, ale poklady v nebi.

Na druhej strane boháč vôbec nemusí byť šťastný, ak je pripútaný k svojmu majetku, stará sa len oň, stráca rodinné šťastie i pohodu, žije len pre majetok, kým chudobný sa raduje, nepripútaný k majetku. Sú to práve chudobní, ktorí majú viac detí a kde sú deti, tam je aj šťastie. Vedia sa radovať z maličkostí a sú to tí maličký, ktorých Ježiš tak miloval a na ktorých stojí tento svet.

Záver článočku je teda jednoduchý: nie bohatstvo samotné o sebe, ale pripútanosť srdca k majetku a kladenie hmotných statkov na prvé miesto je zlé. Bohatý môže byť lepší a cnostnejší ako chudobný, majetok a hmota nie sú zlé, skôr nakladanie s nimi takým môže byť. Napokon Ježiš neodmieta bohatého Zacheja, ani mu neprikazuje vzdať sa svojho majetku, ide mu totiž o jeho srdce.

Peter Frišo

  Mate pravdu
   PeterS 24-12-2004 21:30
  Zaujímavé
   Pjotr 24-12-2004 23:09

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group