ISSN 1335-8715

02-12-2004   Matúš Demko   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

God bless America

Po porážke Johna Kerryho v prezidentských voľbách 2.novembra 2004 ostáva prezidentom naďalej George W. Bush. Napriek sporným otázkam ohľadom Iraku a boja proti terorizmu je metodista Bush predsa len o čosi lepšou alternatívou ako liberál a „katolík“ John Kerry. Napriek tomu, že Kerry sa považuje za katolíka, hlasoval šesťkrát za legalizáciu tzv. partial-birth potratov, pri ktorých je dieťatko čiastočne privedené na svet. Potom mu lekár spraví na hlave rez, cez ktorý mu vysaje mozog. Okrem toho prijal Kerry od troch potratárov 7000 dolárov pre svoju kampaň. Nie je to závratná suma, ide však o princíp – Douglas Johnson, legislatívny riaditeľ National Right to Life sa domnieva, že tieto peniaze mohli vzniknúť v poplatkoch zahrnutých na vykonanie partial-birth potratov. Peggy Hamill, štátna riaditeľka Pro-Life Wisconsin hovorí:

„Fakt, že John Kerry tvrdí, že chápe začiatok ľudského života od počatia robí jeho pozíciu v obhajobe potratov ešte viac vinnou.“

Potraty

V druhej prezidentskej debate 8.októbra 2004 prenechal moderátor ABC Charles Gibson slovo Sarah Degenhartovej, ktorá sa senátora Kerryho spýtala, čo by povedal voličovi, ktorý verí, že potrat je vražda a žiada uistenie, aby jeho dane nešli na podporu abortov. Jeho odpoveď bola takáto:

„Nedokážem vypovedať, ako hlboko rešpektujem vieru o živote a jeho začiatku. Som katolík, vyrástol som ako katolík. Bol som miništrant. Náboženstvo bolo a je veľkou časťou môjho života. Viedlo ma cez vojnu, vedie ma i teraz. Ale nemôžem vziať tento článok viery pre mňa a uzákoniť ho pre niekoho, kto nezdieľa tento predmet viery, či je už agnostikom, ateistom, židom, protestantom, čímkoľvek. Nemôžem to spraviť. Ale môžem radiť ľuďom. Môžem s nimi rozumne hovoriť o živote a o zodpovednosti. Môžem hovoriť s ľuďmi, ako s nimi hovorí moja manželka Teresa, o robení iných rozhodnutí, o zdržanlivosti, a o všetkých ďalších veciach, ktoré by sme mali robiť ako zodpovedná spoločnosť. Ale ako prezident musím reprezentovať všetkých ľudí v národe. A musím urobiť tento úsudok.“

Kerry pokračoval o prevencii AIDS a vyhýbaní sa neželaným tehotenstvám. Prezident Bush reagoval na otázku Sarah Degenhartovej takto:

„Moja odpoveď: nejdeme minúť peniaze daňových poplatníkov na potraty. Je to záležitosť, ktorá rozdeľuje Ameriku, ale určite rozumní ľudia môžu súhlasiť, ako zredukovať potraty v Amerike. Podpísal som zákaz partial-birth abortov. Je to brutálna praktika. Je to jedna z ciest na pomoc redukovaniu potratov. Môj oponent hlasoval proti zákazu. Myslím si, že by mali byť rodičovské notifikačné práva. On je proti nim. Podpísal som Unborn Victims of Violence Act (Zákon o nenarodených obetiach násilia).

Ak ste matka a ste tehotná a zabijú vás, vrah je posudzovaný za dva prípady, nie za jeden. Môj oponent bol proti. Toto sú rozumné spôsoby ako napomôcť propagácii kultúry života v Amerike. Myslím si, že je to úctyhodný cieľ v Amerike mať každé dieťa chránené zákonom a vítané v živote. Takisto si myslím, že musíme mať dobré adopčné právo ako alternatívu k potratu. A potrebujeme propagovať domy pre tehotné ženy, ktoré moja administratíva vytvorila. Kultúra života je skutočne dôležitá pre krajinu, aby ju mala, ak sa stane vľúdnou spoločnosťou.“ Senátor Kerry namietol Bushovi:

„Som proti partial-birth potratom, je tu však výnimka, ak ide o život matky a o jej zdravie . Po druhé, s rešpektom k rodičovskej notifikácii, nebudem požadovať od 16-17 ročného dieťaťa, ktoré bolo znásilnené jej otcom a je tehotné, aby oznámila jej otca. Treba právnu intervenciu. A keďže oni nemajú právnu intervenciu, kde by mohli ísť a nájsť pomoc, hlasoval som proti. Nikdy nie je všetko tak jednoduché, ako to chce prezident, aby ste tomu verili.“ V poslednej televíznej prezidentskej debate z 13.októbra, ktorá sa konala na Arizona State University, sa moderátor CBS Bob Schiefer spýtal na Kerryho reakciu o vyhlásení niektorých katolíckych biskupov, ktorí proklamovali, že by bolo hriechom voliť človeka ako je on, lebo presadzuje právo ženy rozhodnúť sa pre potrat a podporuje nelimitovaný výskum kmeňových buniek. John Kerry:

„Som presvedčený, že nemôžem uzákoniť alebo preniesť na ostatných obyvateľov Ameriky moju vieru. Čo je predmetom viery pre mňa sa nedá legalizovať na niekoho, kto nezdieľa túto vieru. Myslím si, že toto rozhodnutie je rozhodnutím ženy. Je to medzi ženou, Bohom a jej doktorom. A preto to podporujem. Nedovolím nikomu prísť a zmeniť Roe vs. Wade. Keď sa prezident Kennedy uchádzal o úrad, povedal: „Neusilujem sa byť katolíckym prezidentom. Chcem byť prezidentom, ktorý sa stane katolíkom.“ Moja viera ovplyvňuje všetko, čo robím, v pravde. Pasáž z Biblie hovorí: „Čo to znamená, môj brat, ak hovoríš, že máš vieru, ale nerobíš činy? Viera bez skutkov je mŕtva.“ (Jak 2, 14-26) Myslím si, že všetko, čo robíš vo verejnom živote, má byť sprevádzané tvojou vierou, ovplyvnené tvojou vierou, ale bez jej prenášania oficiálnou cestou na ostatných ľudí. Prezident Kennedy v jeho inauguračnom príhovore povedal všetkým nám, že tu na Zemi musí byť Božia činnosť naozaj našou vlastnou. Toto je test verejnej služby.“ Diskusný príspevok Georga Busha:

„Myslím si, že je dôležité propagovať kultúru života. Podľa mňa je priaznivou spoločnosťou taká, kde každý tvor sa počíta a kde každá osoba má význam. V ideálnom svete je každé dieťa chránené zákonom a vítané do života. Chápem, že sú veľké rozdiely v záležitosti abortov, ale verím, že rozumní ľudia sa môžu spojiť a vytvoriť dobrý zákon, ktorý napomôže redukovať potraty.

Manželstvá homosexuálov

Moderátor CBS Bob Schiefer sa počas tretej televíznej debaty 13.októbra 2004 spýtal prezidenta Busha, či sa domnieva, že homosexualita je voľba. George Bush odpovedal:

„Bob, neviem. Jednoducho neviem. Viem, že máme výber zachádzať s ľuďmi s toleranciou, rešpektom a dôstojnosťou. Je dôležité, že tak robíme. Poznám v slobodnej spoločnosti ľudí, ktorí súhlasia s tým, aby dospelí žili tak, ako chcú žiť. A toto sa musí vážiť. Ale ako rešpektujeme niekoho práva a ako hlásame toleranciu, nemali by sme zmeniť – alebo musieť zmeniť – naše základné pohľady na svätosť manželstva. Verím v svätosť manželstva. Myslím si, že je veľmi dôležité, že chránime manželstvo ako inštitúciu medzi mužom a ženou. Kongres schválil zákon nazvaný DOMA (the Defense of Marriage Act, Zákon na ochranu manželstva). Môj oponent bol proti nemu. V podstate tento zákon ochránil štáty od žaloby jedného štátu na druhý. Takisto definoval manželstvo medzi mužom a ženou.“ John Kerry dal takúto odpoveď:

„Všetci sme Božie deti, Bob. A myslím si, že ak by ste hovorili s dcérou Dicka Cheneyho, ktorá je lesba, povedala by vám, že je tým, čím sa narodila. Prezident a ja zdieľame vieru, že manželstvo je medzi mužom a ženou. Verím tomu. Verím, že manželstvo je medzi mužom a ženou. Ale takisto si myslím, že pretože sme Spojené štáty americké, pretože sme krajinou s úžasnou, neuveriteľnou Ústavou, s právami, ktoré sú poskytnuté pre ľudí, tak nemôžeme diskriminovať na pracovisku. Nemôžete diskriminovať v právach, ktoré ste darovali ľuďom. Nemôžme niekomu neumožniť návštevu jeho partnera v nemocnici. Musíme dovoliť ľuďom prenášať majetok, a preto som pre partnerské práva atď.

Kmeňové bunky

Elizabeth Long vystúpila v druhej televíznej debate s otázkou:

„Senátor Kerry, tisícky ľudí sa liečili alebo ošetrovali s použitím dospelých kmeňových buniek alebo kmeňových buniek z pupočnej šnúry. Jednako len, nikto nebol liečený použitím embryonálnych kmeňových buniek. Nerozšíri sa používanie kmeňových buniek získaných bez deštrukcie embrya?“ John Kerry:

„Viete, Elizabeth, skutočne rešpektujem vaše pocity, ktoré sú v otázke. Chápem ich. Viem o morálnosti, ktorá napovedá tejto otázke, a ohromne ju rešpektujem. Ale ako Nancy Reagan a ďalší mnohí ľudia som bol na fóre s Michaelom J. Foxom v New Hampshire, ktorý trpí na Parkinsonovu chorobu a žiadal nás, aby sme vykonávali výskum zárodočných kmeňových buniek. A tento muž stál a chvel sa. Jeho celé telo sa triaslo z nervovej choroby, svalovej nemoci, ktorú má. A povedal nielen mne, ale i celej hale: „Viete, neberte mi moju nádej, lebo moja nádej je to, čo ma ešte drží pri živote.“ Myslím si, že môžeme zachraňovať životy. Myslím, že môžeme vykonávať eticky vedený výskum kmeňových buniek. Máme od 100 do 200-tisíc embryí zamrazených v nitrogéne od tehotenských kliník. Neboli vzaté z niečoho ako potrat. Sú z pôrodníc. A budú zničené alebo ostanú zamrazené. Tvrdím, že ak máme možnosť, o ktorej nám vedci hovoria, aby sme ju robili – liečiť Parkinsona, lieči cukrovky, liečiť paraplegikov alebo ochrnutých, alebo zranenia miechy, čokoľvek, tak to je povaha ľudského ducha. Myslím si, že je to rešpektovanie života na dosiahnutie tejto liečby. Je to rešpektovanie života robiť to eticky. A prezident zvolil politiku, ktorá neumožňuje našim vedcom to robiť. Chcem budúcnosť a myslím si, že ju musíme uchopiť.“ George Bush:

„Embryonálny výskum kmeňových buniek požaduje zničenie života na vytvorenie kmeňovej bunky. Som prvý prezident, ktorý dovolil financovanie – federálne financovanie – výskumu zárodočných kmeňových buniek. Konal som tak, lebo dúfam, že objavíme liečebné postupy z kmeňových buniek a zo získaného výskumu. Mali by sme byť veľmi opatrní v rozlišovaní medzi etikou a vedou. A tak som rozhodol, že už viac neminieme peniaze mimo sedemdesiatich sérií, z ktorých 22 je momentálne v akcii, pretože veda je dôležitá, ale toto je etika, toto je rovnováha života. Zničiť život na záchranu života – to je jedna z reálnych etických dilem, ktoré riešime. Budú stovky experimentov z týchto 22 aktívnych línií a nádejne nájdeme liek. Takisto však potrebujeme pokračovať v prevádzaní výskumu dospelých kmeňových buniek.

Život s vierou

Prezident Bush 20.januára 2001 zriadil United States Department of Faith (USDOF – Oddelenie pre vieru Spojených štátov), ktorému bola zverená úloha kontrolovať výplaty miliónov dolárov pre náboženské charity. USDOF nediskriminuje žiadne konkrétne náboženstvo, umožňuje financie pre obe baptistické cirkvi a ďalšie cirkvi a organizácie, ktoré uznávajú Ježiša Krista za Pána a Spasiteľa. Patronát nad USDOF vzala „pánova Bushova a Božia obľúbená cirkev Landover Baptist Church, najväčšie, najmocnejšie zhromaždenie užitočných ľudí, ktorí kedy existovali. Elitný tím pastorov veriacich Biblii a doživotných profesorov kreacionizmu na Landover Baptist University for Saved vytvorili think-tank True Christian, spolupracujúci s republikánskym Najvyšším sudom, ktorý garantoval, že privedie každého obyvateľa Spojených štátov amerických pod Panstvo Ježiša Krista.“ Kazateľ Landover Baptist Church brat Harry Hardwick nazval jednu svoju kázeň Apocalypse now. Vote Bush! (Koniec sveta. Voľte Busha!), v ktorej odznelo: „Ak zaistíme, že W (George W. Bush) bude znovuzvolený, zaistíme Vyvýšenie a znovuzjednotenie s našimi milovanými zosnulými členmi rodiny a čistokrvnými zvieratkami. Ak bude zvolený Kerry, svet možno bude žiť o niekoľko desaťročí dlhšie so ženiacimi sa homosexuálmi, rastúcimi príjmami, vzrastajúcou americkou slobodou a myriadami ostatných sociálnych „výhod“, ktoré jediné môžu ľudí spraviť menej dychtivými po vrhnutí našej planéty do odpadu, oddiaľujúc neodvratný biblický zánik.“ No, neostáva nič iné, len God bless America. Bože, žehnaj Amerike. A nielen Amerike.

Matúš Demko

  Manzelstvo.
   Zolo 03-12-2004 15:38
  Svet
   PeterS 03-12-2004 15:51
  mimo temu
   Lukas Krivosik 03-12-2004 19:55
  George Bush Arrested in Canada!
   PeterS 04-12-2004 15:31
  RE: George Bush... OK staci
   PeterS 04-12-2004 16:28
  Nacistický původ Evropské unie
   PeterS 04-12-2004 16:30
  RE: Nacistický původ Evropské unie
   Zolo 06-12-2004 14:31

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group