ISSN 1335-8715

06-10-2004   Ján Dinga   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Sme zrelí na vyhynutie?

Každý, kto prečítal knihu Patricka J. Buchanana Smrť Západu, a neoznačil ho za fašistického xenofóba, môže len ťažko vyjadriť spokojnosť so súčasným smerovaním našej civilizácie. Prakticky vo všetkých západných krajinách začína úmrtnosť obyvateľstva prevyšovať pôrodnosť. S týmto trendom môžeme v najbližších desaťročiach očakávať narastajúce ekonomické problémy, vymieranie národov a zmenu geopolitického nastavenia sveta. Človek by očakával, že táto problematika bude zapĺňať titulné strany novín a neobíde ani programy politických strán. Opak je však pravdou. Politici sa vyžívajú vo svojom infantilnom európanstve a médiá informujú o všetkom, len nie o reálnych problémoch skutočného sveta.

Čo sa vlastne deje?

V priebehu dejín Západ čelil mnohým ohrozeniam a výzvam, ktoré sa týkali jeho existencie. V 8. storočí sa Arabom a Berberom podarilo dostať cez Španielsko až do Francúzska, pričom Pyrenejský polostrov ovládali po stáročia. V roku 1389 sa po bitke na Kosovom poli podarilo islamu vstúpiť na Balkán. V 17. storočí sa Turci dostali až pred brány Viedne, po prehratej bitke však začali z Európy ustupovať. Po prvej svetovej vojne napokon ostal Turkom v európskej časti ich ríše len malý výbežok na Balkánskom polostrove.

V 20. storočí Západ ohrozovali ideológie, ktoré vznikli na jeho pôde-nacizmus a komunizmus. Západ z nich však vyšiel víťazne vďaka veľkým osobnostiam dejín, akými sú Churchill alebo Reagan. Po páde komunizmu to chvíľu vyzeralo, že vo svete postupne dôjde k svetovej demokratickej revolúcií a Fukuyamovskému koncu dejín. Po 11. septembri však väčšinu ľudí tento optimizmus opustil a Západ si identifikoval nového nepriateľa-terorizmus. Paradoxne si ale absolútne nevšimol hrozbu, ktorá je zrejme omnoho akútnejšia, zhubnejšia a nebezpečnejšia.

Táto hrozba neprichádza spoza našich hraníc, ale z vnútra našej civilizácie. Prakticky všetky západné národy začali vymierať. Tomuto fenoménu sa však venuje len veľmi málo pozornosti. Svet je až príliš zamestnaný rečami o globálnom otepľovaní, skleníkových plynoch, vyrubovaní lesných plôch, vyčerpávaní ropných rezerv, chudobe, či svetovom mieri. Týmto témam sa neustále venuje množstvo odborníkov, ktorí závery svojich analýz vždy obohatia o scenár, podľa ktorého bude svet o sto či dvesto rokov čeliť katastrofe.

Pre milovníkov katastrofických scenárov tu má Buchanan novinku. Nemusíte čakať, stačí si pozrieť demografické štatistiky. Západ dnes čelí najväčšej hrozbe v dejinách jeho existencie. Jeho budúcnosť ešte nikdy nebola taká neistá ako dnes-ani v časoch arabskej nadvlády nad Pyrenejským polostrovom, ani v časoch tureckých vpádov do Európy. Naša populácia sa začína zmenšovať. Vymierame. Nejedná sa o scenár, ktorý sa má naplniť niekedy v budúcnosti, ale o scenár, ktorý sa stal realitou už včera. Práve preto je zarážajúci nezáujem spoločnosti o túto problematiku.

Prečo sa to deje?

Tejto otázke sa Buchanan venuje vo svojej analýze. Čím to teda je, že mladí ľudia v stále väčšom počte odmietajú zakladať manželstvá a rodiny? V poslednej dobe sa stala obľúbenou téza, podľa ktorej si ľudia jednoducho rodiny nemôžu dovoliť z finančných dôvodov. Je však tento argument úprimný a pravdivý? Západný svet nebol nikdy taký bohatý ako dnes. Navyše, v rozvojových krajinách, ktoré sú oproti nám omnoho chudobnejšie, sú veľké rodiny samozrejmosťou. Nie je to teda chudoba, ale skôr bohatstvo, ktoré privádza spoločnosť k menšej ochote zakladania rodín.

Buchanan vidí jeden z hlavných dôvodov odklonu spoločnosti od rodinných hodnôt v úplnej zmene vnímania morálky. Za posledných niekoľko desaťročí sa totiž hranice toho, čo sa považuje za normálne, prirodzené a morálne posunuli do nevídaných hraníc. Nedávne zmeny v myslení západného človeka nemajú obdobu v celej jeho histórií. Konzervatívni myslitelia začali tento fenomén označovať pojmom kultúrna revolúcia.

Posun hraníc normálnosti znamená veľký odklon od tradičných západných hodnôt. V prvom rade sa jedná o základ každej kultúry, ktorý dáva existencií spoločnosti zmysel-náboženstvo. Ako totiž napísal básnik Thomas Stearns Eliot, bez náboženstva ľudia nakoniec zistia, že nemajú pre čo žiť. Ukazuje sa, že mal pravdu. Odklon Západu od kresťanstva prináša svoje následky. Keďže ľudia už nevidia nádej vo večnom posmrtnom živote, obracajú svoje zraky na tu a teraz.

Založenie rodiny so sebou prináša sebaobetovanie. Moderný človek však uvažuje racionálne. Prečo by mal najproduktívnejšie roky svojho života obetovať rodine, budiť sa denne o piatej ráno, aby utíšil svoje plačúce dieťa, drieť celé dni, aby nakoniec celým svojim zárobkom pokryl len najnutnejšie rodinné výdavky? Miesto toho predsa môže pracovať, šetriť, cestovať, tráviť čas s priateľmi, skrátka užívať si život. Boh predsa neexistuje, ak sa nebudeme mať dobre na tomto svete, tak už nikde, pretože žiadny iný svet neexistuje. V takomto svete by si rodinu zakladal naozaj len blázon.

Naozaj to teda nie je chudoba, ale naša pohodlnosť, čo nás zabíja. Nejedná sa len o neochotu zakladať rodiny, ale aj zavádzanie interrupcie, či eutanázie do legislatívy ako legálnych metód na ukončenie života. Liberáli môžu rečniť o humanizme a slobode koľko chcú. Spojené štáty sa sami pripravili o 40 miliónov svojich potenciálnych občanov rovnakým počtom slobodných rozdhonutí ženy. 40 miliónov! Oproti tomuto číslu sa zdajú počty všetkých padlých vo Vietname, v Iraku, či počty obetí teroristických útokov z 11. septembra ako banality. Na Slovensku bolo umelo ukončených 1,5 milióna tehotenství, v Rusku končí na interrupčných klinikách každé tretie. Je pritom úplne jedno, či sa na plod dívame ako na zhluk buniek alebo ako na dieťa, tak či onak by sa z neho nakoniec zrodila ľudská bytosť, ktorá by sa stala občanom svojej krajiny.

Uvedené prejavy sú len časťou obrovskej zmeny v morálnom myslení. Pre dnešného mladého človeka je naozaj ťažké uvedomiť si, v akej nemormálnej dobe žijeme, nič iné totiž nepozná. Skúsme sa však obzrieť späť-ako by asi boli pred päťdesiatimi rokmi vnímaní aktivisti za práva homosexuálov na sobáš a adopciu detí, za právo ženy ukončiť život vlastného dieťaťa, za právo človeka na samovraždu... Módnemu relativizmu sa však takýto svet páči. Odmieta akékoľvek morálne argumenty, koniec-koncov, je to ideológia založená na popieraní ich existencie. Realitu ale nedokáže poprieť ani relativizmus. Atmosféru kultúrneho pesimizmu, ktorú šíri, našu civilizáciu zabíja. Žijeme síce v pohodlnom svete, ale z dlhodobého hľadiska nemáme šancu prežiť. Milí relativisti, stojí vám to za to?

Čo to pre nás znamená?

Vzostup kultúrneho marxizmu a protizápadnej kultúry so sebou prinesie mnoho negatívnych dôsledkov:

Samotné starnutie obyvateľstva prinesie radikálne zhoršenie ekonomickej situácie. Keď si uvedomíme, aký cirkus dnes robia Nemci či Francúzi pri reforme dôchodkového alebo sociálneho systému, hneď si vieme predstaviť, čo nás v budúcnosti čaká. Súčasné reformy v eurozóne sú totiž len zlomkom toho, čo sa bude musieť vykonať, aby jej ekonomiky nepadli do krachu. Bohaté sociálne programy sú udržateľné jedine v prípade, že ekonomika má k dispozícií veľkú časť populácie v produktívnom veku, ktorá je schopná ich financovať. Táto populácia sa však zmenšuje. Za súčasnej situácie je napríklad veľmi nepravdepodobné, že dnešná mladá generácia bude v budúcnosti poberať vôbec nejaké dôchodky. Ľudí v produktívnom veku bude čoraz menej, a týchto asi nebude celý život baviť platenie nekresťanských daní na to, aby živili neproduktívnu populáciu.

Niektoré krajiny si túto situáciu už stihli povšimnúť, a ako riešenie začínajú praktizovať masové prisťahovalectvo z rozvojových krajín v duchu, že keď nemáme pracovnú silu, tak si ju dovezieme. Môže ale táto politika dlhodobo úspešne fungovať? Pokiaľ je počet prisťahovalcov malý, zväčša sa asimilujú, príjmu nový jazyk aj kultúru-ak chcú prežiť, nič iné im nezostáva. Pri masovom prisťahovalectve sa však už prichádzajúce masy asimilovať nemusia. Vytvárajú vlastné komunity a uzatvárajú sa voči vonkajšiemu svetu. To so sebou prináša napätie s pôvodným obyvateľstvom, pričom toto je tým väčšie, čím je väčší počet prisťahovalcov. Mnoho príkladov môžeme nájsť aj v Európe. Stále zväčšujúca sa moslimská menšina žijúca vo Francúzsku žije uzavretá vo svojom svete a stáva sa stále nebezpečnejším zdrojom extrémistických myšlienok.

Spolu s populačnými problémami v naších krajinách tiež ťažko prehliadnuť neustále sa zväčšujúcu populáciu islamského sveta. Kresťanstvo upadá, islam je na vzostupe. Pri udržaní tohto trendu v nasledujúcich desaťročiach je jasné, že dôjde k zmene geopolitického mocenského nastavenia sveta. Nebude to už Západ, ktorý bude mať vo svetovej politike posledné slovo, nebude na to už mať prostriedky. Zákon prírody hovorí jasne-silnejší vždy ovláda slabšieho. Môžeme hovoriť o rovnosti národov, náboženstiev a civilizácií koľko chceme, princíp rovnosti však môžeme uplatňovať jedine vtedy, ak sme my tí silnejší. Pokiaľ Západ zoslabne, ťažko môže čakať od ostatných civilizácií rovnaký prístup. Pozná azda niekto civilizáciu, s ktorou Západ prišiel v histórií do styku, a ktorá nemá pocit, že má morálne právo nám všeličo oplatiť? Čaká nás nepokojná doba.

Čo s tým môžeme urobiť?

Z nastolených otázok je táto asi najťažšia. Nie je totiž možné, že sa jedná o prirodzený proces? Možno pre civilizácie platí to isté, čo pre ľudí, a síce, že jedného dňa musia tento svet opustiť. Aj keď to je asi príliš skorý a dosť alibistický záver. V prvom rade nesmieme zabúdať, že Západ sa dostal do tejto situácie opustením konzervatívneho spôsobu života spolu so vzostupom novodobého liberalizmu a relativizmu. V tomto sa však možno skrýva aj riešenie. Čistý štít v kultúrnej vojne nemajú ani konzervatívci. Až príliš dlho sa len nečinne prizerali, ako sú pošliapávané všetky hodnoty, na ktorých naša civilizácia stála, ako sa z uznávaných a uctievaných osobností dejín stali zosmiešnovaní primitívi.

Toto musí skončiť. Konzervatívci už nesmú ďalej čakať a len sa prizerať. Je čas začať protiofenzívu. V prvom rade treba skoncovať s rečami o rovnosti. Jednoducho nie sú pravdivé. Všetky národy, náboženstvá a civilizácie si nie sú rovné. Netreba sa báť otvorene povedať to, čo intuitívne tušíme. Západná civilizácia je nadradená ostatným. Prečo je tomu tak? Ako píše Buchanan, Západ sa rovnako ako iné civilizácie dopustil v histórií mnohých krívd. Bol to však Západ, ktorý ako prvý stanovil rovnosť ľudí pred zákonom, bol to Západ, ktorý ako prvý uznal morálnu krivdu otroctva a nakoniec si jeho zrušenie vynútil aj od ostatných civilizácií, a sú to západné krajiny, ktoré sú dnes vyhľadávané miliónmi utečencov-prečo by utekali zo svojich krajín, ak by boli presvedčení o ich rovnosti s našimi?

Nesmieme tiež zabúdať na to, že Západ má svoje korene v kresťanstve. Toto náboženstvo dalo svetu omnoho viac než ktorékoľvek iné. Preto je nepochopiteľné, že sa ho dnes v mene politickej korektnosti dobrovoľne vzdávame. Buchanan tvrdí, že v tomto dnes majú islamské národy nad nami morálnu prevahu. Pamätajú si totiž niečo, čo sme my zabudli: Každá vízia sa musí opierať o vieru. Západ túto vieru stráca. Vieru v seba samého, vieru, že je najlepšou a najvznešenejšou civilizáciou v dejinách ľudstva.

Netreba sa teda báť učiť o západnej kultúre a náboženstve ako o najlepších spomedzi všetkých ostatných. Rovnako aj na Slovensku by nezaškodila výuka zdravého vlastenectva. Pokiaľ totiž ľudia nie sú presvedčení o výnimočnosti svojej krajiny a kultúry, akú majú motiváciu niekedy pre ňu niečo urobiť? Ako môžeme od ľudí očakávať, že v prípade vojny budú bojovať za svoju krajinu, pokiaľ sa celý život učia, že za nič nestojí? Ako sa môžeme čudovať, že mladí ľudia odmietajú zakladať rodiny, pokiaľ sme zpochybnili všetky dôvody, prečo by to malo byť ich prioritou?

Politická korektnosť zvykne označovať patriotické reči za fašistické. Povesť každého, kto si trúfne otvorene bojovať za konzervatívne hodnoty, je okamžite spochybnená-zastrašovacia sila liberálnych médií je dnes nesmierna. Pokiaľ slovo fašizmus ale znamená netoleranciu, sú to práve liberáli, ktorí sa chovajú neliberálne. Tí sú totiž dnes voči kresťanom omnoho netolerantnejší, ako sa kedy kresťania chovali voči nekresťanom. Vedome či nevedome, liberalizmus buduje jednu z najneliberálnejších spoločností v dejinách. Inak sa dá asi len ťažko vysvetliť fakt, že verejné propagovanie marxistických myšlienok je dnes politicky priateľnejšie, ako myšlienok biblických.

Koniec dejín sa nekoná. 21. storočie bude pre Západ znamenať boj o vlastnú identitu a existenciu. Dnes si to bohužiaľ ešte len málokto uvedomuje. Čím dlhšie ale budeme čakať, tým menšie sú šance na prežitie. Táto téma musí rozhodne dostať prednosť pred ostatnými. Zatiaľ sa síce môžeme tešiť z vysokého ročného rastu HDP, úspešnej dôchodkovej či daňovej reformy, nič z toho nám však nepomôže, ak budeme o niekoľko desaťročí bojovať o holú existenciu.

Ján Dinga

  .
   Dewey 06-10-2004 13:28
  RE: .
   Peter Frišo 07-10-2004 13:42
  RE:
   Jano 07-10-2004 14:24
  RE:
   Dewey 07-10-2004 15:30
  RE:
   Filip 07-10-2004 16:02
  RE:
   Dewey 07-10-2004 17:16
  RE:
   Filip 08-10-2004 8:21
  RE:
   Dewey 08-10-2004 9:25
  RE:
   Filip 08-10-2004 15:26
  RE:
   Dewey 11-10-2004 9:49
  Preboha!
   Lukas Krivosik 07-10-2004 22:58
  RE: Preboha!
   Dewey 08-10-2004 9:33
  RE:Co je civilizacia
   12ftRight 08-10-2004 22:39
  RE:Co je civilizacia
   Dewey 13-10-2004 17:38
  RE:
   Jano 09-10-2004 15:38
  RE:
   Dewey 11-10-2004 9:47
  RE:
   Jano 12-10-2004 15:43
  RE:
   Dewey 13-10-2004 13:52
  nasmu polyhistorovi Deweymu
   Lukas Krivosik 07-10-2004 22:49
  RE: nasmu polyhistorovi Deweymu
   Dewey 08-10-2004 9:06
  Cudzie hrozby.
   Zolo 06-10-2004 15:35
  Mimo kontext
   Dewey 06-10-2004 18:23
  RE: Mimo kontext
   Jano 07-10-2004 14:28
  RE: Mimo kontext
   Dewey 07-10-2004 17:31
  RE: Mimo kontext - zrkadlo
   PeterS 08-10-2004 3:32
  RE: Mimo kontext - zrkadlo
   Dewey 08-10-2004 8:27
  Prispevok z KDH uderky ?
   liberal 08-10-2004 10:39
  RE: Prispevok z KDH uderky ?
   Filip 08-10-2004 15:33
  RE: Prispevok z KDH uderky ?
   Jano 09-10-2004 15:42
  Kto vraza klin ?
   liberal 08-10-2004 10:54
  Liberal
   Dewey 08-10-2004 11:05
  RE: Liberal
   liberal 08-10-2004 12:30
  co je to SOCIALIZMUS
   liberal 08-10-2004 12:43
  liberal
   Dewey 08-10-2004 15:18
  RE: liberal
   Filip 08-10-2004 15:38
  RE: liberal
   Dewey 08-10-2004 17:58
  RE: liberal
   Filip 11-10-2004 17:58
  RE: liberal
   Dewey 11-10-2004 18:54
  RE: liberal
   liberal 12-10-2004 14:43
  RE: liberal
   Dewey 13-10-2004 8:32
  (ne)ideologicky pohlad
   bebe 08-10-2004 22:02
  RE: (ne)ideologicky pohlad
   Jano 10-10-2004 18:13
  RE: (ne)ideologicky pohlad
   bebe 13-10-2004 10:38
  RE: (ne)ideologicky pohlad
   Jano 14-10-2004 15:19
  problem v nabozenstve?
   JaS 21-10-2004 19:46
  RE: problem v nabozenstve?
   Jano 26-10-2004 17:42
  RE: problem v nabozenstve?
   PeterS 27-10-2004 20:01

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group