ISSN 1335-8715

20-02-2001   Martin Hanus   Rôzne   verzia pre tlač

Náš hosť na CEREBRE

Dňa 16. 2. 2001 v dopoludňajších hodinách sa na bratislavskom Gymnáziu J.Papánka (Vazovova 6) konalo študentské projektové a diskusné podujatie s názvom Cerebrum, určené predovšetkým pre žiakov gymnázia. Vďaka iniciatíve členov ODM sa podarilo na diskusiu o perspektívach školstva pozvať poslanca NR SR za Demokratickú stranu Petra Osuského, ktorý pred študentami vystúpil spolu s hlavným besedujúcim, ministrom školstva Milanom Ftáčnikom.

Hlavnými témami počas prítomnosti oboch diskutérov (Peter Osuský musel po hodine odísť na zasadanie NR SR) boli : monitoring, nová koncepcia maturitných skúšok, prijímanie na vysoké školy, aktuálna otázka vzniku maďarskej fakulty v rámci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Peter Osuský nesúhlasil s predpokladom zavedenia matematiky ako povinnej maturitnej skúšky, ako je to alternatívne obsiahnuté v spomenutej koncepcii. Z pohľadu vysokoškolského pedagóga a bývalého prodekana Lekárskej fakulty obhajoval pozíciu dnešných vysokých škôl pri prijímaní nových študentov, neberúcich do úvahy výsledky maturitných vysvedčení z dôvodu príliš nízkej validity. Práve v posilnení centralizácie a štandardizácie maturít a tým aj ich validity a objektívnosti prezentoval hlavný prínos novej maturity. Peter Osuský sa ďalej vyjadril i k horúcim témam, ktoré momentálne rezonujú v slovenskej spoločnosti. Vyjadril svoje pochopenie pre požiadavky SMK na vznik samostatnej maďarskej fakulty. Argumentáciu v prospech jej vzniku založil na potrebe uznania existencie menšinových kolektívnych práv. Za hlavný problém označil v tejto súvislosti nedostatok veľkorysosti slovenskej väčšiny voči maďarskej menšine.

Diskusia sa stretla so značným záujmom študentov gymnázia hlavne v najvyšších ročníkoch, pre ktorých mala skôr poznávací a informačný charakter.

Martin Hanus, člen školskej sekcie

  5 rokov
   Lukas Krivosik 08-01-2006 22:33
  RE: 5 rokov
   Ondrej 02-01-2008 22:08
  osm a pul
   jak 01-09-2009 17:46

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group