ISSN 1335-8715

05-06-2001   Vladimír Dolinay   Rozhovory   verzia pre tlač

Rozhovor s M. Lopatom, predsedom ODM

Mohol by si sa stručne predstaviť čitateľom a opísať svoje doterajšie pôsobenie v ODM?

Volám sa Miro Lopata a post predsedu v ODM zastávam od októbra 2000 od snemu v Bratislave. Rok predtým som zastával post podpredsedu ODM a ďalšie dva roky predtým som bol tiež aktívny v našej organizácii. Začal som sa zúčastňovať na zahraničných akciách, kde som si vybudoval bližší vzťah k vtedajšiemu vedeniu. Odvtedy som sa ešte ako nečlen zúčastňoval na výkonných výboroch. Hoci som musel dochádzať z Komárna, robil som to veľmi rád a robím tak podnes. Popri ODM diaľkovo študujem na Ekonomickej univerzite v druhom ročníku. Tiež podnikám v oblasti vývoja softwaru.

Čím si prispel k lepšej kvalite ODM ako predseda?

Myslím si, že to bolo vo viacerých bodoch. Stal som sa podpredsedom EYC, udržujem veľmi dobré kontakty s ostatnými zahraničnými partnerskými organizáciami. To, čo som povedal sa môže zdať ako nie veľmi dôležitá vec v očiach členskej základne, ale v skutočnosti je to naozaj najlepší spôsob ako spropagovať našu krajinu v zahraničí a tiež možnosť umožniť našim členom vycestovať do zahraničia na rôzne školenia a semináre. Ďalším bodom, ktorým si myslím, že som prispel ODM je stabilizovanie finančnej situácie. Keď som nastúpil na post predsedu mala ODM značnú sekeru, ktorú sa mi podarilo vyrovnať a tiež sa mi podarilo získať finančné prostriedky na rôzne zaujímavé akcie. Ďalšiou vecou (viem, že to určite nie je iba moja zásluha) bolo zlepšenie vzťahov medzi ODM a DS. Ale to nevyplýva len zo strany ODM, ale iste i zo zmeny vedenia. No a mojím najväčším osobným úspechom na poste predsedu ODM je zvolenie Juraja Bartu za podpredsedu DS.

Ako by si zhodnotil s odstupom času účinkovanie J. Bartu na poste podpredsedu DS?

Myslím, že je to podľa očakávaní. Juraj priniesol do vedenia mnoho nového. S predsedom DS Ľudovítom Kaníkom tvoria zdravé jadro súčasného vedenia. Iste sú veci, ktoré by mohli byť lepšie, ale jeho pôsobenie je podľa očakávania.

Tesne po sneme DS sa rozhodovalo tiež o tom, kto bude zastupovať ODM v predsedníctve DS. Malo sa rozhodnúť medzi tebou a podpredsedom ODM Martinom Cebom. Tento minisúboj však skončil lepšie pre Martina. Neoslabilo to nejako tvoju pozíciu predsedu ODM?

To sú mylné informácie, pretože ja som vôbec nekandidoval na tento post. Viem o tom, že sa tieto informácie nejako šírili, neviem však, kto ich rozširoval. Ja som síce zvažoval svoju kandidatúru, ale rozhodol som sa kvôli iným povinnostiam, že bude lepšie, keď kandidovať nebudem. Nakoniec sa rozhodol kandidovať podpredseda ODM Paľo Tóth a členom predsedníctva DS za ODM sa stal Martin Cebo.

Ako vnímaš odchod štyroch bývalých predstaviteľov DS z Demokratickej strany?

Je to strata pre DS a je to strata pre Slovensko. Ale pokiaľ má niekto pôsobiť v nejakej organizácii kontraproduktívne, tak nech tam nepôsobí vôbec. Na jednej strane nie som rád, že odišli, na druhej strane som rád, že odišli. Nie som rád, že odišli, lebo nám profesionálne mali čo povedať, boli našimi poslancami v parlamente. Súčasne som rád, že odišli, lebo nemá význam, aby sme ich proti svojej vôli držali, a aby sme tu tvorili nejaké tábory a hrali zákopové vojny. Keď oni to uznali za vhodné, je to ich rozhodnutie, ja ho rešpektujem. Vážim si ich ako odborníkov. DS je teraz bez nich a musíme si bez nich aj poradiť.

Nedávno si sa vrátil z Dánska. Bolo tam i niekoľko ďalších členov ODM, mohol by si nám trochu priblížiť túto akciu?

V rámci programu Európskej únie - Mládež sa nám podarilo zorganizovať tento výmenný pobyt v Dánsku. Takto malo možnosť 21 našich členov ODM ísť do Kodane navštíviť našu partnerskú organizáciu, vidieť ako fungujú, dozvedieť sa viac o dánskej demokracii, ktorá je špecifická, je rozdielna od iných štátov Európy, taktiež sa dozvedieť o fungovaní monarchie v 21. storočí. Už teraz sa teším, kedy budeme môcť privítať našich dánskych partnerov na recipročnej návšteve.

V súčasnosti má ODM rozbehnuté dve dosť veľké akcie. Sú nimi petície za zachovanie inštitútu dohody o pracovnej činnosti, a tiež kampaň "Nedajme sa žmýkať". Aký je ich priebeh a úspešnosť nielen v očiach ODM, ale i verejnosti?

Najprv by som začal kampaňou "Nedajme sa žmýkať", ktorú robíme v spolupráci s našou partnerskou stranou DS. Som milo prekvapený, aký ohlas mala v médiách, a aj na verejnosti, hoci som očakával istý pohyb v preferenciách našej materskej strany. Predovšetkým sa meno ODM dostalo do uší ľuďom, ktorí o politiku nejavia až taký záujem. Myslím, že dnes si nás vedia zaradiť ako doprava orientovanú mládežnícku organizáciu.

Pri tej druhej kampani, ktorá je hlavnou kampaňou ODM, som opäť milo prekvapený jej úspešnosťou. Myšlienka zorganizovať túto kampaň ma napadla, keď som odchádzal do Anglicka na stretnutie EYC. Vlastne len e-mailom som vtedy poslal výkonnému výboru inštrukcie a svoje myšlienky. Výkonný výbor sa ich ujal. Kampaň sa dostala do pozornosti médií, verejnosti i politikov. O tejto téme sa rozprúdila skutočná verejná diskusia. Pokiaľ by sa nám podarilo zabrániť prijatiu novely Zákonníka práce v takej forme, v akej ju predkladá ministerstvo, považoval by som to za jeden z najväčších úspechov ODM vôbec. Bude to prvý krát, čo by ODM konkrétne dokázala ovplyvniť nejaké hlasovanie o zákone v NR SR. Takže už neostáva nič iné, ako držať palce a dúfať, že tento "nezmysel" z dielne ministerstva nebude prijatý.

Má ODM rozbehnuté ďalšie akcie, alebo chystá niečo v najbližšom období?

Leto je taká uhorková sezóna, veľmi sa neoplatí investovať do nejakých veľkých mediálnych podujatí. Skôr je zmysluplné investovať do práce s vlastnou členskou základňou, ktorá v tom čase nechodí do školy a má viac času venovať sa interným záležitostiam v ODM. A preto aj organizujeme letnú Vyšehrádsku univerzitu, na ktorú sme pozvali hostí z Maďarska, Poľska a Česka. Preto organizujeme slovensko - maďarskú letnú univerzitu, v poradí už štvrtú, na ktorú bude môcť prísť takmer neobmedzený počet členov ODM. Snažíme sa zorganizovať študijný výlet do Bosny a Hercegoviny. Z tých mediálnych podujatí tam predsa len niečo bude, a to v júni (15. júna, pozn.red.) ku dňu daňovej slobody. Bude to spoločná akcia ODM s DS, ktorá prebehne pod naším logom a naši členovia ju budú v dosť veľkej miere technicky zabezpečovať.

Zhováral sa Vlado Dolinay

Diskusia k článku Rozhovor s M. Lopatom, predsedom ODM zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group