ISSN 1335-8715

26-05-2004   Mária Nemcová   Komentáre   verzia pre tlač

V Iraku treba zotrvať

Blíži sa termín odovzdania moci Američanmi do rúk Iračanov a medzičasom sa aj my pýtame, či majú naši chlapci zotrvať v Iraku.

Argumentácia proti sa opiera o to, že zbrane hromadného ničenia sa nenašli a tak celá akcia stráca svoju legitimitu a my nemáme v nelegitímnej akcii, čo robiť. Navyše, objavili sa ohavné zábery mučenia irackých väzňov americkými vojakmi, publikované zlyhania americkej administratívy a iné škandály...

Bezhodnotovosť alebo zodpovednosť?

Zotrvanie slovenských vojakov v Iraku má svoj politický a ľudský rozmer. Slovenská republika bola prvá z kandidátskych krajín do NATO, ktorá sa 31. januára 2003 pripojila k listu ôsmych a vyjadrila tým podporu USA. Naša reálna podpora sa premietla do podoby vyslania protichemickej jednotky do Iraku. V tom období sme patrili ešte len ku kandidátskym krajinám. 8. mája 2003 americký Senát rozhodol o rozšírení Aliancie, k čomu nepochybne prispelo i správanie sa kandidátskych krajín. Tu sa vynára otázka, či deklarovaný proatlantizmus zo strany Slovenskej republiky (aspoň čo sa týka vlády súčasného obdobia) nebol len integračný pragmatizmus, za ktorým sa môže skrývať bezhodnotové manévrovanie malej krajiny vo vodách medzinárodnej politiky. Ak však išlo o úprimné vyjadrenie podpory s vedomím ozajstných rizík zo strany irackého režimu, bol to zodpovedný prejav našej administratívy v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky.

Zachrániš jedného, zachrániš všetkých...

Slovensko by malo naďalej pôsobiť ako dôveryhodný partner, či už v NATO alebo EÚ a musí vedieť si stáť za svojou líniou aj napriek tomu, že paralelne na jednom kontinente pôsobí napríklad s Francúzskom, ktorého prezident sa na margo vyhlásenia V10 vyjadril, že kandidátske krajiny premeškali svoju príležitosť mlčať. Musíme si uvedomiť, že sme schopní do Európy priniesť (spolu s ostatnými krajinami) novú historickú skúsenosť, skúsenosť boja nielen za slobodu, ale aj boja za vôľu k slobode, ktorú, zdá sa, „ľavicovo švihnutá“ Európa stratila. Politický rozmer je jasný: zadefinovať si svoje postavenie, preukázať ho v konkrétnych činoch a pevné stáť za svojimi rozhodnutiami, ktoré sa nebudú meniť pod silnými emóciami (ako napríklad tie, ktoré vyvolali zábery mučenia irackých väzňov) a pod náladami verejnej mienky.

Ľudský rozmer je jednoduchší a vyplýva zo samotnej hĺbky srdca. Akákoľvek vojna je vždy tragická, smutná a plná obetí. Aj tá v Iraku nebola iná. Zahynulo množstvo civilistov a vojakov, v drvivej väčšine z americkej strany. Je akýmsi vnútorným zákonom každého z nás, a zároveň povinnosťou, vyjadriť pozostalým obetí úprimnú sústrasť, a to na oboch stranách. A práve kvôli týmto obetiam je našou povinnosťou zotrvať v Iraku, pokiaľ budúca iracká vláda bude chcieť. Môže dôjsť k výmene protichemickej jednotky za inú, zameranú viac na tzv. peacekeeping či peacebuilding. Naša prítomnosť je nevyhnutná. Námietka typu, že sme len malou kvapkou v mori, alebo typu čo vlastne taká malá krajina akou je Slovensku zmôže, je podľa môjho názoru odmietnuteľná kresťanským – zachrániš jedného, zachrániš všetkých. Práve teraz Irak a iracký ľud sa nachádza istým spôsobom v ťažšej fáze ako samotná vojna. Je na ceste budovania stability a mieru, spravodlivosti, nachádzania vlastnej identity a pokusu zodpovedného užívania si svojej slobody. Eufória po známom „máme ho“ vyprchala a nastúpil každodenný život.

Pomôžme Američanom

Udržiavanie vnútornej a vonkajšej bezpečnosti ako základný predpoklad transformácie, je nevyhnutnou súčasťou celého procesu, ktorý sa naštartoval 16. marca 2003 a zároveň jeho najdôležitejšou časťou. Len po jeho úspešnom zakončení budeme vedieť, že obete neboli zbytočné. Je našou zodpovednosťou nenechať Američanov osamotených a v prípade zlyhania, v čo neverím, jej dôsledky prijať. Platí jednoduché: „to, čo sme začali, musíme aj dokončiť.“

Ak je solidarita súčasťou západnej civilizácie, tak jej najväčší prejav bol v oslobodení irackého ľudu a Slovenská republika tak prejavila aj svoju ľudskú stránku. Z hľadiska Iračanov, stability regiónu a svetovej bezpečnosti, je životne dôležité, aby sa solidarita nekončila tam, kde začínajú problémy.

Slovensko, Amerika, ale aj iné krajiny z koalície si to musia uvedomiť, aby nedošlo k tak často opakovanému argumentu ľavice, k vraj druhému Vietnamu, ktorý sám o sebe prekrúcajú, uspôsobujú svojmu ideologickému jazyku a zanechávajú stopy nepravej viny v amerických dušiach. Strach sa môže stať naším najväčším nepriateľom, tak ako sa to už stalo v Španielsku, a preto je treba postaviť sa mu, čo v našom prípade znamená: aby slovenskí vojaci zotrvali v Iraku.

Mária Nemcová
Autorka je členkou KDMS.

  Tesim sa
   Peter Spáč 26-05-2004 10:50
  RE: Tesim sa
   Dewey 26-05-2004 11:18
  RE: Tesim sa
   Peter Spáč 26-05-2004 17:45
  RE: Tesim sa
   Dewey 26-05-2004 18:40
  RE: Tesim sa
   Peter Spáč 26-05-2004 18:43
  ..
   Dewey 26-05-2004 11:16
  RE: ..
   PeterS 26-05-2004 15:15
  RE: ..
   PeterS 26-05-2004 15:35
  RE: ..
   PeterS 26-05-2004 16:36
  RE: ..
   Dewey 26-05-2004 18:03
  RE: ..
   akvinsky 27-05-2004 13:41
  RE: ..
   PeterS 27-05-2004 14:25
  RE: ..
   Dewey 27-05-2004 15:11
  RE: ..
   akvinsky 29-05-2004 0:07
  RE: ..
   akvinsky 29-05-2004 0:19
  RE: ..
   Peter Spáč 27-05-2004 18:33
  RE: ..
   Dewey 28-05-2004 8:55
  RE: ..
   Peter Spáč 01-06-2004 9:21
  RE: ..
   Peter Spáč 01-06-2004 9:23
  RE: ..
   Dewey 01-06-2004 10:14
  RE: ..
   Peter Spáč 26-05-2004 17:47
  RE: ..
   Dewey 26-05-2004 18:00
  RE: ..
   Peter Spáč 26-05-2004 18:41
  RE: ..
   Dewey 26-05-2004 18:56
  RE: ..
   Peter Spáč 27-05-2004 18:28
  RE: ..
   Dewey 28-05-2004 9:40
  RE: ..
   Peter Spáč 27-05-2004 18:35
  RE: ..
   PeterS 28-05-2004 1:07
  Život po ropném krachu
   PeterS 26-05-2004 21:55
  RE: ..
   akvinsky 27-05-2004 12:45
  RE: ..
   Dewey 27-05-2004 14:56
  RE: ..
   akvinsky 29-05-2004 0:13
  RE: ..
   Dewey 31-05-2004 8:56
  RE: ..
   Lukas Krivosik 31-05-2004 13:52
  RE: ..
   Dewey 31-05-2004 14:02
  RE: ..
   Peter Spáč 01-06-2004 9:28
  RE: ..
   Dewey 01-06-2004 10:24
  RE: ..
   akvinsky 01-06-2004 11:59
  RE: ..
   Dewey 07-06-2004 10:13
  RE: ..
   akvinsky 10-06-2004 1:14
  RE: ..
   Dewey 10-06-2004 8:47
  RE: ..
   akvinsky 10-06-2004 18:23
  RE: ..
   Dewey 11-06-2004 8:44
  RE: ..
   akvinsky 11-06-2004 16:28
  RE: ..
   Dewey 14-06-2004 9:11
  RE: ..
   akvinsky 15-06-2004 12:36
  RE: ..
   Dewey 16-06-2004 17:54
  Nasiel som pre vas pikosku
   PeterS 27-05-2004 1:50
  Poslime viac vojakov.
   Zolo 27-05-2004 2:18
  tolko lavicovej demagogie
   Lukas Krivosik 27-05-2004 9:24
  RE: tolko lavicovej demagogie
   Peter Spáč 27-05-2004 18:55
  RE: tolko lavicovej demagogie
   wesley 28-05-2004 16:53
  RE: tolko lavicovej demagogie
   Lukas Krivosik 28-05-2004 19:58
  RE: tolko lavicovej demagogie
   Dewey 31-05-2004 18:47
  RE: tolko lavicovej demagogie
   PeterS 31-05-2004 20:11
  RE: tolko lavicovej demagogie
   wesley 02-06-2004 16:57
  Hernan
   Noah 12-06-2006 7:44
  ach jaj
   Dewey 27-05-2004 10:06
  RE: ach jaj
   Dewey 27-05-2004 10:11
  RE: ach jaj
   Lukas Krivosik 27-05-2004 11:13
  RE: ach jaj
   Dewey 27-05-2004 12:15
  RE: ach jaj
   PeterS 27-05-2004 14:02
  RE: ach jaj
   Dewey 27-05-2004 14:51
  RE: ach jaj
   Peter Spáč 27-05-2004 19:00
  RE: ach jaj
   show78 28-05-2004 10:00
  RE: ach jaj
   PeterS 28-05-2004 12:22
  RE: ach jaj
   Lukas Krivosik 28-05-2004 12:32
  RE: ach jaj
   Dewey 28-05-2004 12:45
  RE: ach jaj
   Lukas Krivosik 28-05-2004 19:46
  RE: ach jaj
   Dewey 31-05-2004 9:06
  RE: ach jaj
   Peter Spáč 01-06-2004 9:41
  RE: ach jaj
   Dewey 01-06-2004 10:39
  RE: ach jaj
   Peter Spáč 30-05-2004 17:42
  RE: ach jaj
   Dewey 31-05-2004 9:08
  RE: ach jaj
   Lukas Krivosik 31-05-2004 13:57
  RE: ach jaj
   Dewey 31-05-2004 14:44
  RE: ach jaj
   Peter Spáč 31-05-2004 14:35
  RE: ach jaj
   Dewey 31-05-2004 14:56
  RE: ach jaj
   Peter Spáč 01-06-2004 10:20
  RE: ach jaj
   Dewey 01-06-2004 10:46
  RE: ach jaj
   show78 31-05-2004 16:32
  RE: ach jaj
   Peter Spáč 01-06-2004 9:50
  RE: ach jaj
   Dewey 01-06-2004 10:53
  RE: ach jaj
   Peter Spáč 02-06-2004 22:37
  RE: ach jaj
   show78 01-06-2004 11:43
  RE: ach jaj
   PeterS 01-06-2004 12:53
  Volby v USA
   Zolo 27-05-2004 16:56
  RE: Volby v USA
   Dewey 27-05-2004 17:27
  RE: Volby v USA
   Zolo 28-05-2004 3:05
  RE: Volby v USA
   Dewey 28-05-2004 8:46
  RE: Volby v USA
   Zolo 28-05-2004 15:26
  RE: Volby v USA
   Dewey 28-05-2004 16:57
  RE: Volby v USA
   Peter Spáč 30-05-2004 17:48
  BOMBA ROZHOVOR!!!
   Peter Spáč 27-05-2004 18:51
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Zolo 28-05-2004 3:17
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   liberal 28-05-2004 12:09
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 28-05-2004 12:29
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 29-05-2004 0:25
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 31-05-2004 8:52
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 02-06-2004 11:14
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 02-06-2004 12:18
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 02-06-2004 12:22
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 02-06-2004 14:53
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 02-06-2004 15:31
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 02-06-2004 15:02
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 02-06-2004 15:30
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 04-06-2004 21:12
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 07-06-2004 10:11
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 06-06-2004 10:44
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 07-06-2004 10:15
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 08-06-2004 12:22
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 08-06-2004 12:42
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   PeterS 02-06-2004 16:05
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 06-06-2004 10:56
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 28-05-2004 12:39
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 11-06-2004 16:31
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 16-06-2004 18:00
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   akvinsky 17-06-2004 12:19
  RE: BOMBA ROZHOVOR!!!
   Dewey 28-05-2004 13:07
  ..
   Dewey 28-05-2004 18:56
  Co takto si uz
   PeterS 29-05-2004 2:09
  RE: Co takto si uz
   Peter Spáč 30-05-2004 17:54
  RE: Co takto si uz
   PeterS 30-05-2004 21:28
  RE: Co takto si uz
   Peter Spáč 31-05-2004 10:33
  RE: Co takto si uz
   PeterS 31-05-2004 11:29
  Iracka ropa aktualne
   PeterS 31-05-2004 1:42
  Coze ste tak ticho?
   PeterS 02-06-2004 1:04
  RE: Coze ste tak ticho?
   Peter Spáč 07-06-2004 18:29
  RE: Coze ste tak ticho?
   PeterS 07-06-2004 23:44
  RE: Coze ste tak ticho?
   Peter Spáč 10-06-2004 15:54
  Coze sme tak ticho?
   liberal 16-06-2004 12:49

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group