ISSN 1335-8715

12-05-2004   David Ravic   Ideológia   verzia pre tlač

Libertariáni versus konzervativci

Josef Šíma je pro mne vzorem libertariána. Je myslitelem, pro kterého se pod MY neskrývá nic dobrého. Libertariáni jsou v jistém smyslu upjatí individualisté, hlásající svoji „víru“ v racionalitu soukromého vlastnictví se stejnou neomylností jako komunisté hlásají „víru“ v kolektivní vlastnictví.

Stát je nutnou „berlí“

Anarchokapitalismus jako popření existence státu jako rámce, ve kterém existuje společnost je stejnou utopií jako komunistické rozpuštění státu jen s opačným znaménkem.

Nepopírám Josefu Šímovi v zásadě hlásat tuto teorii a ani mne nijak netíží jeho oprávněná kritika současného stavu welfare state v západní Evropě. Naopak, tato kritika libertariánů bude v mnohé podobná či stejná s kritikou konservativní. Nicméně v čem je základní vada Šímova myšlení, je něco, co jeho ekonomický pohled míjí. Neboť teorie, o kterých mluvím sahají před Rakouskou školu a před Adama Smithe.

Jde totiž o teorii přirozenosti člověka. Jde o starou otázku „Co je mírou všech věcí jsoucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou?“ [*]

Konzervativní odpověď zni, takto: člověk je nedokonalý a mírou věcí není ON sám ale Bůh, či chcete-li transcendentno. Jinými slovy instituce, které tvoříme jsou nedokonalé, protože my jsme nedokonalí a pro tuto nedokonalost, my jako lidé jsme jak sociální tvorové (tedy společenští a hledáme oporu v ostatních lidech), tak máme transcendentální potřebu (snažíme se hledat to pevné nad námi). Popírat tyto dva základní body znamená nepochopit vlastní slabosti a nebýt schopen s nimi žít. Konservatismus (od dob Edmunda Burka) na tyto základní axiomy chápaní lidské podstaty, jak je přinesla antiky, křesťanství a judaismus navazuje.

Stát je zde chápán jako možný výraz onoho společenství, proto Burke říká, že v politickém smyslu nezná lidi, ale Angličany nebo Francouze. Stát je tedy jakousi nutnou „berlí“, která nás podpírá ve vlastní nedokonalosti. Nelze ho odstranit, protože taková úvaha je MIMO skutečný svět, ale není ho možné ani přecenit, protože by jsme na takovou nedokonalou instituci kladly požadavky, pro které nemá předpoklady. Jak odstranění, tak přecenění státu jsou jen dvě možné utopie ničící přirozené předivo vztahů ve společnosti.

Stejně tak soukromé vlastnictví není žádnou nutností či dobrem samo o sobě. Soukromé vlastnictví vyplývá z jistého uspořádání vztahů, kde hlavní legitimizační roli hraje nikoliv jedinec či dokonce společenství, ale vztah společenství k trvalým hodnotám (transcendentnu), v jehož rámci je soukromé vlastnictví bráno jako „nezcizitelné“ právo dané Bohem.

Jestliže náboženství tento příznivý rámec pro soukromé vlastnictví neskýtá, pak takové soukromé vlastnictví žádné „racionální“ argumenty neprosadí. Jako příklady nám zde mohou sloužit „věčně“ chudé islámské státy, kde je trh omezován náboženskými předpisy.

Ať se to Josefu Šímovi líbí nebo ne, jeho racionalita je jen dalším druhem „víry“ a to „víry“ v přednost jistého druhu individualistické racionality před ostatními konkurenčními konstruktivistickými modely.

Vakuum moci = následná tyranie

Ani svoboda v tomto smyslu není statek, který je nábožensky „neutrální“. Naopak problematika svobody a tím, co považujeme za svobodu, je ústředním tématem všech velkých náboženství. Představa, že volnost (tedy volní konání) a svoboda je jedním a týmž, je pouhou vulgarizací pojmu svoboda. Pokud by jsme tyto dva pojmy spojili, pak dle mého názoru neexistuje prostředek jak zabránit například otroctví či kanibalismu. Oba případy, totiž lze úspěšně v případě volnosti obhájit.

Myšlení Josefa Šímy je pro mne v mnohém podnětné a zajímavé, jeho práce inspirující. Přesto jsem přesvědčen, že každý konzervativec bude proti libertarianismu stejně kritický jako je k marxismu. Jde jen o další myšlenkovou konstrukci, která nepočítá s lidskou nedokonalostí a slabostí. V důsledném uplatňování pak bude mít stejně neblahé důsledky.

Pokud totiž vznikne „vakuum moci“, výsledkem nebude svoboda jak si myslí libertariáni, ale následná tyranie. Lidé prostě nejsou tak silní, aby se neopírali sami o sebe. A výsledkem tohoto „opírání“ jsou právě rodiny, obce a nakonec i státy.

Konservatismus nikdy nebude mít ucelené odpovědi, nikdy nebude schopen tvořit úplné a ucelené modely. Konservatismus je skutečně v jistém smyslu vírou, je postojem a myšlenkovým názorem. Často se pohybuje mezi umění, literaturou, náboženstvím a vědou.

Skoro nikdy v něm nenaleznete přesné odpovědi, spíše odkazy a metafory, často logické rozpory a neúplnost. Konservatismus neaspiruje na to být ucelenou moderní ideologií VŠEHO. Dokonce jí ani nemůže být. Konservatismus je spíše strážcem hodnot západní civilizace. Je výrazem neochoty nechat se „srovnat“ do představy racionálna a rozumu, ať individualistického nebo kolektivistického. Je výrazem neochoty přiznat byrokracii jakékoliv výhody, ale na druhé straně chápe nutnost státní autority. Tedy autority a ne donucovacího panství, jímž je moderní welfare state a jeho super odnož EU.

Je výrazem víry a ne pověry a tmářství. Zároveň rozumu a ne rozumářtsví moderních konstruktivistů. Ať je v tomto smyslu konservatismus jakkoliv rozmanitý, proměnlivý a vágní, vždy zde bude a bude hájit hodnoty křesťanství, lidskou přirozenost a zdravý rozum.

David Ravic

[*] kvíz pro libertariány: Kdo tuto větu a kde vyslovil?

  Socialista?
   Dewey 12-05-2004 8:57
  oprava+doplnenie
   Dewey 12-05-2004 9:07
  kvizova otazka
   Dewey 12-05-2004 9:11
  SMRT ISLAMU!
   Lukas Krivosik 12-05-2004 11:50
  RE: SMRT ISLAMU!
   Dewey 12-05-2004 12:12
  RE: SMRT ISLAMU!
   Peter Spáč 13-05-2004 0:30
  RE: SMRT ISLAMU!
   Dewey 13-05-2004 8:51
  RE: SMRT ISLAMU!
   akvinsky 13-05-2004 9:47
  RE: SMRT ISLAMU!
   Dewey 13-05-2004 12:52
  RE: SMRT ISLAMU!
   Dewey 13-05-2004 12:59
  RE: SMRT ISLAMU!
   PeterS 13-05-2004 12:42
  teorie a prax.
   Zolo 13-05-2004 3:05
  SPOR NIE JE
   liberal 13-05-2004 10:03
  RE: SPOR NIE JE
   Dewey 13-05-2004 10:55
  k tomu moslimu
   Lukas Krivosik 13-05-2004 15:16
  RE: k tomu islamu
   Lukas Krivosik 13-05-2004 15:26
  RE: k tomu moslimu
   Dewey 13-05-2004 18:31
  RE: k tomu moslimu
   PeterS 13-05-2004 23:04
  RE: k tomu moslimu
   PeterS 14-05-2004 2:56
  RE: k tomu moslimu
   Dewey 14-05-2004 9:01
  RE: k tomu moslimu
   PeterS 14-05-2004 11:36
  RE: k tomu moslimu
   Dewey 14-05-2004 12:09
  Pod lampou byva najvacsia tma
   Lukas Krivosik 14-05-2004 12:30
  RE: Pod lampou byva najvacsia tma
   Dewey 14-05-2004 12:45
  RE: Pod lampou byva najvacsia tma
   Dewey 14-05-2004 12:57
  RE: Pod lampou byva najvacsia tma
   Lukas Krivosik 14-05-2004 15:15
  este k tym ZHN
   Lukas Krivosik 14-05-2004 15:36
  RE: este k tym ZHN
   Dewey 14-05-2004 17:44
  RE: este k tym ZHN
   Dewey 14-05-2004 17:48
  RE: k tomu moslimu
   PeterS 16-05-2004 14:55
  este k tomu islamu
   tomas 14-05-2004 22:29
  RE: este k tomu islamu
   Peter Botev 16-05-2004 0:31
  RE: este k tomu islamu
   PeterS 16-05-2004 6:03
  RE: este k tomu islamu
   PeterS 16-05-2004 15:42
  Deweymu
   Lukas Krivosik 15-05-2004 15:30
  RE: Deweymu
   Dewey 17-05-2004 8:59
  Ropa
   PeterS 16-05-2004 15:59
  100,000 tell Sharon to get out of Gaza
   Dewey 17-05-2004 8:47
  RE: 100,000 tell Sharon to get out of Gaza
   PeterS 17-05-2004 10:46
  ..
   Dewey 17-05-2004 11:08
  Sme este raz
   Dewey 17-05-2004 11:15
  US wake-up
   PeterS 17-05-2004 14:07
  Toto uz je vazne.
   PeterS 17-05-2004 15:38
  Statistika obeti
   PeterS 18-05-2004 13:01
  Davidov zrelý postoj
   Marek Hrubčo 21-05-2004 15:04
  A tito tu su ktori, liberalny pod konzervativnou zastavou?
   PeterS 21-05-2004 15:59
  RE: A tito tu su ktori, liberalny pod konzervativnou zastavou?
   Hudo 13-02-2006 14:01
  libertariáni
   Pavel 11-04-2010 11:48

   

 

Ideológia

Pri slove „ideológia“ mnohým z nás zídu na um časy nedávno minulé a masy, ktoré pochodujú pod jednoduchými heslami. No ideológia je istým súborom vnútorne kompatibilných názorov, bez ktorých sa politika nezaobíde. Pravé Spektrum má ambíciu diskutovať v tejto rubrike o myšlienkovom pozadí politickej pravice. Aký je vzťah klasického liberalizmu a kresťanského konzervativizmu? Koľko Boha, patriotizmu a trhu treba k namiešaniu pravicového kokteilu, príťažlivého pre ľudí? Kto boli myšlienkoví otcovia smeru, ku ktorému sa hlásime? Táto rubrika je však venovaná aj filozofom a intelektuálom všeobecne. Čo zahŕňa prirodzene aj výmenu názorov s teoretikmi protistrany.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group