ISSN 1335-8715

29-04-2004   Peter Frišo   Komentáre   verzia pre tlač

Mýli sa Roman Joch?

Západná kultúra je v kríze, čo dnes vníma každý hlbšie zmýšľajúci človek. Táto kríza sa začala vtedy, keď sa vytratil človek, odcudzil sa a stal sa len inteligentnejším zvieraťom. Najprv napadla možnosť existencie transcendentných noriem, potom i existencie prirodzeného poriadku i samotnej prirodzenosti človeka. Človek tak stratil duchovný rozmer, odrezala ho od zvykov, tradícií a pevných medziľudských vzťahov, pomaly, ale isto mu berie dejiny - už predtým nepokryto falšované. Západná kultúra je naozaj v kríze. Dôležitá je však otázka, ktorú pred nás položil Roman Joch: západná kultúra v Európe už zanikla? Ak ešte nezanikla, nie je už natoľko prerastená metastázami, že sa jej zániku nedá zabrániť? Impulzom pre tieto otázky bola esej pátra Parryho „The Restoration of Tradition“, ktorá spochybnila význam amerického konzervativizmu. Otec Parry, ktorého ovplyvnilo veľdielo najväčšieho filozofa 20. storočia Erica Voegelina, si všimol rozpad tradície spoločnosti, čiže „zmenu v štruktúre zakúšania pravdy spoločnosti v dejinách“. Táto zmena vedie k odcudzeniu voči poriadku sveta a povýšeniu negácie nad pravdu. Meyer dopĺňa toto hodnotenie „schizmou v duši spoločnosti“. V Spojených štátoch však v kríze ešte nenastal bod, z ktorého niet návratu – spor je otvorený, kultúra dosiaľ nezanikla. Až keby sa tak stalo, je nutný prorocký prístup, tak ako ho navrhuje otec Parry a dopĺňa Meyer. Zároveň pripúšťa, že v ostatných častiach Západu už môže existovať stav „prázdnoty bez kultúry“. Tu prichádza na rad snaha Romana Jocha odpovedať na otázku zániku západnej kultúry v Európe. Aké sú jeho dôvody? Zlyhanie Európy tvárou v tvár komunizmu, filozofické barbarstvo postmodernizmu, ktoré nie je schopné kultúry tvoriť, iba rozvracať, dechristianizovaná Európa, to, že sloboda už nie je hlavnou politickou hodnotou, lebo ju nahradil ideál rovnosti a zabezpečenosti a nakoniec európsky etatizmus. Je nevyhnutné dodať, že táto analýza je pravdivá, možno na malé výnimky. Dôsledky si len málokto z nás uvedomuje. Neobstojí ani prirovnanie Rímskej ríše pred pádom, pretože vtedy nebol spochybnený samotný transcendentný a objektívny ľudský poriadok, ako je tomu dnes. Najzávažnejšie o tom vypovedá Roman Joch: „... úsilie o cnosť, morálna povinnosť vnútorného zápasu za mravnú dokonalosť navzdory svojej nedokonalosti to už nie je étosom životu Európanov. Európa je postkresťanská a neopohanská“. Tým sme si postavili základnú kostru tvrdení smerujúcich k potvrdeniu pravdy o zániku toho, čo sme zvykli nazývať západná kultúra, zmesi výborných tisícročných mravných hodnôt a princípov židovskej, antickej a predovšetkým kresťanskej kultúry. Nie sme však schopní určiť, či k zániku naozaj prišlo. Je celkom možné, že Roman Joch má pravdu a stojíme už len na spálenisku. To však posúdi budúcnosť, možno ešte ďaleká, keď opäť príde k obnoveniu morálnych síl a zdrojov v novej kultúre. A hoci nie sme schopní posúdiť, či už západná kultúra, ako sme ju poznali, zanikla, zanikne, alebo sa boj o jej podstatu ešte dá zvrátiť, predsa mnohé symptómy dnes poukazujú na skutočnosť, že Roman Joch sa nemýli. Európsky človek sa dnes stáva zameniteľný, ľudia sa premieňajú v stroje a postupne tak klesá aj ich cena, dakedy nevyjadriteľná. To nezakryje ani právny nihilizmus a súťaž „kto vymyslí viac ľudských práv“. Európsky človek sa stáva šablónou, čistou hmotou redukovanou na potreby. Diskusia s takým človekom je navyše zbytočná – to, čo bolo po tisícročia jasné, je už pre neho nezrozumiteľné. Žije vo svojich nových symboloch a slovách vzdialených od ich pôvodného významu. Komunikácia stratila zmysel. Už nejde o človeka západnej kultúry.

Peter Frišo

  poznamka
   roman 30-04-2004 13:13
  kritika editorovi
   Lukas Krivosik 30-04-2004 14:44
  RE: kritika editorovi
   Ondrej Jombik 12-05-2004 7:43
  som zhnuseny
   Lukas Krivosik 01-05-2004 18:06
  RE: som zhnuseny
   PeterS 01-05-2004 23:52
  RE: som zhnuseny
   Dewey 02-05-2004 18:50
  RE: som zhnuseny
   PeterS 02-05-2004 22:34
  RE: som zhnuseny
   Dewey 02-05-2004 13:21
  RE: som zhnuseny
   Filip 03-05-2004 11:32
  RE: som zhnuseny
   Dewey 03-05-2004 14:23
  RE: som zhnuseny
   liberal 05-05-2004 11:09
  RE: som zhnuseny
   Dewey 06-05-2004 8:47
  pobaveny
   Lukas Krivosik 03-05-2004 11:05
  RE: pobaveny
   Dewey 03-05-2004 14:54
  RE: pobaveny
   Zolo 03-05-2004 17:23
  RE: pobaveny
   Dewey 03-05-2004 17:46
  Mimo temu
   Dewey 03-05-2004 15:09
  RE: Mimo temu
   Lukas Krivosik 04-05-2004 17:26
  RE: Mimo temu
   Dewey 04-05-2004 18:42
  RE: Mimo temu
   Dewey 04-05-2004 18:43
  RE: Mimo temu
   PeterS 05-05-2004 2:06
  Petrovi S
   Lukas Krivosik 05-05-2004 8:56
  RE: Petrovi S
   Koniec ropy, koniec slob. kapitalizmu? 07-05-2004 9:52
  RE: Mimo temu
   Brano Bezak 07-05-2004 18:07
  Deweymu
   Lukas Krivosik 05-05-2004 10:47
  RE: Deweymu
   Dewey 05-05-2004 12:53
  RE: Deweymu
   Peter Botev 05-05-2004 15:54
  RE: Deweymu
   Dewey 05-05-2004 16:54
  RE: Deweymu
   tomas 06-05-2004 2:24
  RE: Deweymu
   Dewey 06-05-2004 8:45
  RE: Deweymu
   Dewey 06-05-2004 8:49
  RE: Deweymu
   tomas 07-05-2004 23:34
  RE: Deweymu
   Peter Botev 07-05-2004 3:16
  RE: Deweymu
   Dewey 10-05-2004 10:26
  Deweymu
   Lukas Krivosik 05-05-2004 10:49
  RE: Deweymu
   Zolo 05-05-2004 17:33
  VSETKYM okrem Dewey-a
   liberal 06-05-2004 12:55
  RE: VSETKYM okrem Dewey-a
   Dewey 06-05-2004 14:26
  katolik fundamental
   Filip 06-05-2004 16:30
  RE: VSETKYM okrem Dewey-a
   Zolo 08-05-2004 13:21
  ano, ale
   Lukas Krivosik 06-05-2004 13:34
  RE: ano, ale
   akvinsky 06-05-2004 13:50
  RE: ano, ale
   Dewey 06-05-2004 14:19
  RE: ano, ale
   akvinsky 07-05-2004 10:43
  RE: ano, ale
   Dewey 10-05-2004 9:16
  RE: ano, ale
   akvinsky 10-05-2004 10:27
  Veru kriza
   PeterS 07-05-2004 11:11
  Prave spektrum krizy
   PeterS 10-05-2004 6:11
  RE: Prave spektrum krizy
   Dewey 10-05-2004 10:09
  RE: Prave spektrum krizy
   tomas 10-05-2004 19:52
  RE: Prave spektrum krizy
   Dewey 11-05-2004 9:21
  RE: Prave spektrum krizy
   PeterS 12-05-2004 0:36
  reakcia na Deweyho
   Lukas Krivosik 08-05-2004 16:48
  RE: reakcia na Deweyho
   Dewey 10-05-2004 10:04
  Filipovi a DEWEY-mu
   liberal 11-05-2004 7:49
  RE: Filipovi a DEWEY-mu
   Dewey 11-05-2004 9:05
  RE: Filipovi a DEWEY-mu
   Filip 11-05-2004 10:17
  RE: Filipovi a DEWEY-mu
   liberal 11-05-2004 15:05
  RE: Filipovi a DEWEY-mu
   Filip 11-05-2004 16:43
  liberalovi
   Lukas Krivosik 12-05-2004 11:21
  RE: Lubošovi Krivosikovi
   liberal 13-05-2004 9:25
  RE: Lubošovi Krivosikovi
   Filip 13-05-2004 10:34
  RE: este doplnam
   liberal 13-05-2004 9:38
  Didakticka ukazka
   PeterS 12-05-2004 0:42
  Zapad(resp. Sever) vs. Juh. sme na smiech
   Peter Spáč 13-05-2004 0:41
  RE: Zapad(resp. Sever) vs. Juh. sme na smiech
   Dewey 13-05-2004 9:01

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group