ISSN 1335-8715

05-01-2004   Peter Spáč   EUtópia   verzia pre tlač

Nová Rímska ríša

Po transformácii Ríma z kráľovstva na republiku sa moc rozdelila medzi viaceré úrady. Existovali zložky moci ako konzuli, senát či prípadne zvolený diktátor. Každý mal svoje povinnosti a svoju zodpovednosť. Jednoducho povedané, každý mal istú časť moci. V dobe rímskej republiky sa malý národ dostal do pozície svetovlády. Bol bezkonkurenčne najsilnejším hráčom na vtedy známom svetovom politickom, ekonomickom a vojenskom trhu. Územný rozmach priniesol Rímu obrovské bohatstvo. Počty otrokov, ktoré prúdili do Ríma sa výraznou mierou podieľali na jeho zveľadení.

Až prišiel zlom. Dôsledkom rímskej expanzie nebolo len vytvorenie skupiny boháčov, ale aj postupný úpadok drobných roľníkov, ktorí prichádzali o svoj majetok. Keďže v Ríme platilo, že bojuje len ten, kto platí dane, rímskej armáde začali chýbať vojaci práve vtedy, keď ich potrebovala.

Nasledujúce pokusy bratov Gracchovcov, či Gaia Maria vniesli do Ríma rozbroje, ktoré jeho krehkú republiku stáli život. Moc sa prestala deliť a začala sa koncentrovať do rúk jediného človeka – cisára.

Ani nové zriadenie sa však nedokázalo vyrovnať s krízami, ktoré Rím začali postihovať. Navyše rímske provincie, ktoré hospodársky prekvitali, žiadali svoj podiel na moci. Tieto rozbroje prispeli k oslabeniu celého impéria, ktorého existenciu ukončili kmene barbarov.

V dnešnej dobe mnohí vzdelanci hovoria o Európskej únii ako o znovuzrodení Rímskej ríše. V istom zmysle im možno dať za pravdu. Aj keď s tým rozdielom, že sila, ktorá dala krajiny únie dohromady, nie je sila armády jednej z nich. V dnešnom svete možno pozorovať zjednocovanie krajín do rôznych regionálnych spolkov. V tomto zmysle možno považovať zjednocovanie Európy za súčasť mocenského boja vo svete. Presne tak ako kedysi v čase vzostupu Ríma.

Dnešná Európa, podobne ako Rím, čelí podobným, takmer identickým problémom. Hlavným problémom je vnútorný boj o moc. Môžeme pozorovať ako sa centrum v Bruseli snaží čo najviac centralizovať moc do svojich rúk. Na jeho strane stoja veľké štáty ako Nemecko či Francúzsko, ktorým takýto model celkom vyhovuje. Druhý tábor sa skladá prevažne z malých krajín, ale aj tu možno nájsť výnimku ako Veľká Británia. Tento súboj o moc sa ukazuje byť veľmi zaujímavým s nepredvídateľným koncom. Boj o vládu nad takmer celou Európou je určite veľkým lákadlom.

Druhým problémom, ktorý Európu postihuje, je tlak „barbarov“. Do Európy prúdia obrovské množstvá emigrantov z chudobných krajín a kontinent priam zaplavujú. Samozrejme ich cieľom nie je si Európu podmaniť, tak ako to bolo cieľom barbarov v Ríme, ale spôsobujú jej vážne ekonomické a sociálne problémy. Európa bije na poplach a snaží sa s týmto problémom bojovať. Pri súčasných demografických trendoch sa však z únie môže v priebehu desaťročí stať podobne ako z Ríma „barbarský štát“.

Rím sa so svojimi problémami nedokázal vyrovnať a zanikol. Európa by sa mala z jeho neblahého osudu poučiť a svoje problémy zvládnuť. Začať by mala priamo vnútri a najlepším riešením je transformácia jej štátov zo sociálnych na trhové ekonomiky. Iba tak môže sa naplniť cieľ o bohatej a slobodnej Európe. V opačnom prípade jej, ako v prípade Ríma, môže hroziť zánik.

Peter Spáč

  Fajn clanok
   Lukáš Krivošík 05-01-2004 16:39
  ...
   Dewey 05-01-2004 18:20
  RE: ...
   Lukáš Krivošík 06-01-2004 14:11
  RE: ...
   tomas 06-01-2004 21:43
  RE: ...
   Filip Pilnik 29-04-2005 12:53
  RE: ...
   Michal Vana 29-04-2005 12:57
  RE: ...
   Dewey 07-01-2004 15:02
  RE: ...
   Lukáš Krivošík 08-01-2004 11:37
  RE: ...
   Dewey 08-01-2004 13:22
  RE: ...
   Peter Spáč 08-01-2004 17:04
  RE: ...
   Dewey 09-01-2004 8:45
  RE: ...
   Lukáš Krivošík 09-01-2004 13:13
  RE: ...
   PeterS 11-01-2004 14:27
  RE: ...
   Peter Botev 11-01-2004 16:03
  RE: ...
   Lukáš Krivošík 12-01-2004 12:55
  RE: ...
   Dewey 12-01-2004 15:15
  RE: ...
   Dewey 12-01-2004 8:53
  RE: ...
   Peter Spáč 11-01-2004 21:14
  RE: ...
   Dewey 12-01-2004 10:06
  este cosi
   Lukáš Krivošík 09-01-2004 13:26
  RE: este cosi
   Dewey 12-01-2004 9:07
  RE: este cosi
   Lukáš Krivošík 12-01-2004 13:08
  RE: este cosi
   Dewey 12-01-2004 15:04
  Kratka historia krestanskej politiky na Slovensku
   Lukas Krivosik 12-01-2004 15:58
  RE: este cosi
   Dewey 12-01-2004 15:31
  Nasa realita
   tomas 10-01-2004 21:41
  RE: Nasa realita
   Peter Spáč 11-01-2004 21:20
  RE: Nasa realita
   Dewey 12-01-2004 8:45
  RE: Nasa realita
   Peter Botev 13-01-2004 12:06
  RE: Nasa realita
   Dewey 13-01-2004 13:03
  RE: Nasa realita
   Peter Spáč 13-01-2004 19:16
  RE: Nasa realita
   Peter Botev 15-01-2004 17:50
  RE: Nasa realita
   Peter Spáč 17-01-2004 16:10
  RE: Nasa realita
   Peter Botev 18-01-2004 20:10
  RE: Nasa realita
   Peter Spáč 19-01-2004 17:33
  RE: Nasa realita
   Peter Botev 20-01-2004 20:00
  pad rim.rise
   Caligula 14-01-2004 12:51
  RE: pad rim.rise
   Dewey 15-01-2004 10:21
  RE: pad rim.rise
   Lukas Krivosik 15-01-2004 12:33
  RE: pad rim.rise
   Dewey 15-01-2004 13:21
  RE: pad rim.rise
   Lukas Krivosik 15-01-2004 17:35
  RE: pad rim.rise
   Peter Botev 15-01-2004 17:59
  RE: pad rim.rise
   Lukas Krivosik 15-01-2004 19:06
  RE: pad rim.rise
   Peter Botev 15-01-2004 20:37
  RE: pad rim.rise
   Dewey 16-01-2004 9:05
  RE: pad rim.rise
   Dewey 16-01-2004 8:54
  RE: pad rim.rise
   tomas 16-01-2004 21:34
  RE: pad rim.rise
   Dewey 17-01-2004 9:40
  K Teme
   Dewey 16-01-2004 15:52
  Na zasmiatie
   Peter Botev 15-01-2004 20:46
  mensie (?) zlo
   Lukas Krivosik 16-01-2004 16:29
  RE: mensie (?) zlo
   Dewey 16-01-2004 18:21
  RE: mensie (?) zlo
   tomas 16-01-2004 21:50
  RE: mensie (?) zlo
   Dewey 17-01-2004 9:32
  RE: mensie (?) zlo
   Dewey 17-01-2004 9:42
  RE: mensie (?) zlo
   tomas 17-01-2004 13:28
  RE: mensie (?) zlo
   Dewey 17-01-2004 13:56
  RE: mensie (?) zlo
   Peter Spáč 17-01-2004 16:20
  RE: mensie (?) zlo
   Lukas Krivosik 17-01-2004 20:00
  RE: mensie (?) zlo
   Peter Botev 18-01-2004 20:19
  RE: mensie (?) zlo
   Dewey 19-01-2004 9:15
  RE: mensie (?) zlo
   Peter Spáč 19-01-2004 17:41
  RE: mensie (?) zlo
   Lukas Krivosik 19-01-2004 20:09
  RE: mensie (?) zlo
   Dewey 19-01-2004 9:28
  RE: mensie (?) zlo
   Dewey 19-01-2004 9:11
  RE: mensie (?) zlo
   tomas 18-01-2004 14:00
  RE: mensie (?) zlo
   Peter Botev 18-01-2004 19:37
  RE: mensie (?) zlo
   Dewey 19-01-2004 9:32
  Deweymu
   Peter Botev 18-01-2004 19:43
  volba
   Dewey 19-01-2004 9:43
  RE: volba
   Peter Botev 20-01-2004 20:19
  RE: volba
   Dewey 21-01-2004 8:56
  RE: volba
   Peter Spáč 21-01-2004 20:47
  Najlepsi je priklad
   PeterS 19-01-2004 10:29
  Off-topic Kuba
   PeterS 22-01-2004 10:12
  RE: Off-topic Kuba
   Dewey 22-01-2004 12:46
  Dalsi zaujmavy off-topic zo Sme
   Dewey 23-01-2004 9:09
  RE:
   Lukas Krivosik 23-01-2004 12:40
  RE:
   Dewey 23-01-2004 13:45
  HDI rebricek
   Lukas Krivosik 23-01-2004 15:28
  RE: HDI rebricek
   Dewey 24-01-2004 10:08
  RE: HDI rebricek
   Peter Spáč 24-01-2004 15:59
  RE: HDI rebricek
   Dewey 26-01-2004 10:12
  RE: HDI rebricek
   Peter Spáč 26-01-2004 19:22
  RE: HDI rebricek
   Dewey 27-01-2004 8:43
  RE: HDI rebricek
   Lukáš Krivošík 27-01-2004 12:20
  RE: HDI rebricek
   Dewey 27-01-2004 12:53
  RE: HDI rebricek
   Peter Spáč 27-01-2004 16:27
  RE: HDI rebricek
   Dewey 27-01-2004 19:28
  RE: HDI rebricek
   Peter Spáč 29-01-2004 12:56
  RE: HDI rebricek
   Dewey 29-01-2004 13:38
  RE: HDI rebricek
   Dewey 27-01-2004 19:42
  RE: HDI rebricek
   Lukas Krivosik 29-01-2004 10:58
  RE: HDI rebricek
   Dewey 29-01-2004 12:13
  RE: HDI rebricek
   Lukas Krivosik 30-01-2004 10:40
  RE: HDI rebricek
   Dewey 30-01-2004 12:18
  cuba
   denise 18-02-2006 0:33

   

 

EUtópia

Už roky Slovensko pokorne plní všetko, čo si Európska únia zmyslí. Máme však v sebe dosť hrdosti, aby sme aspoň občas reagovali na vztýčený ukazovák Bruselu vztýčeným prostredníkom? Skončili vstupom do EÚ naše dejiny? Naozaj je integrácia prospešná hospodárskemu rastu? Vyrieši teraz Únia všetky problémy Slovenska za nás? Sú európski byrokrati osvietenejší než naši? Sú europolitici múdrejší a poctivejší, než tí naši? Budú si teraz európske národy nezištne pomáhať a obetujú pre európsku myšlienku aj svoje národné záujmy? A bolo by správne, keby tak urobili? My si nemyslíme, že s Európskou úniou je všetko košér...

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group