ISSN 1335-8715

02-05-2001   Martin Hanus   Rozhovory   verzia pre tlač

Ekologický extrémizmus obťažuje svet

Rozhovor s členom konzultačného zboru DS Radovanom Kazdom, krajinným inžinierom a odporcom "zľudovelých" teórií o problematike globálneho otepľovania.

1. Ako vnímate nové akcenty „ekopolitiky“ Bushovej administratívy, ktoré sa zatiaľ najviditeľnejšie prejavili v odmietnutí dohôd z Kjóto?

Najzarytejší odporcovia tejto politiky odpália obvykle svoju jedinú zbraň, ktorá je síce slabá, ale aspoň vyzerá bombasticky: obvinia hlavného aktéra z podliehania tlaku priemyselnej lobby, z „imperialistického“ potláčania chudobných. Niet pochýb, že ekologické opatrenia poškodzujú obvykle najmä bohaté priemyselné spoločnosti, treba si však uvedomiť, že to môže byť aj presne naopak. Z grantov udeľovaných za účelom skúmania „problému“ globálneho oteplenia žijú státisíce vedcov a byrokratov, odstraňovanie „príčin“ oteplenia môže byť zase dobrým biznisom pre spoločnosti vyrábajúce ekologické technológie.

Naviac, takáto argumentácia ekologických extrémistov popiera reálie americkej spoločnosti. Americká politika má morálny podklad a jej rozvinutá občianska spoločnosť neumožňuje americkému prezidentovi konať ani v príkrom rozpore s názorom širokej verejnosti. Ako nedávno povedal Zbigniew Brzezinski, väčšiu ľahostajnosť voči morálnej dimenzii prejavujú v politike práve Európania.

2. Reakcia nielen našej verejnosti na Bushov krok bola odmietavá až hysterická. Prečo takmer všetky médiá a intelektuály stoja v dileme „ekológia“ verzus „sloboda“ tak jednoznačne na strane akéhosi až mystického biocentrizmu?

Je to špecifikum krajín, v ktorých slobodná spoločnosť nie je dostatočne rozvinutá. Ekologický extrémizmus nie je jedinou ideou, ktorá dnes obťažuje svet. Patrí sem aj feminizmus, „political correctness“, „sexual harashment“, či pozitívna diksriminácia. Tieto idei ponúkajú príťažlivú a morálne vyzerajúcu víziu, podobnú tým, ktoré v minulom storočí spôsobili smrť miliónom ľudí. Pôsobia rôznymi smermi: zaliečajú sa, umožňujú ľuďom predvádzať na verejnosti svoju milosrdnosť, ale aj útočia na ich slabú vieru. To sú metódy, ktoré priťahujú naše stále nevyprofilované médiá. Tak sa stáva, že i také médium, ktorého cieľovou skupinou sú vysoko vzdelané vrstvy obyvateľstva (intelektuály, elita spoločnosti), celkom nezodpovedne provokuje základné ľudské pudy. Niekedy je ťažké odolať.

Preto dnes Slovensko nevyhnutne potrebuje širšiu sieť od štátu nezávislých inštitúcií, think-tankov a v nich pôsobiacich autorít, ktoré nám budú prinášať názory z opačnej strany.

3. Aké sú pohľady súčasnej vedeckej obce na fenomén tzv. globálneho otepľovania? Je tu vplyv ľudskej činnosti skutočne natoľko preukázateľný, aby boli kapitalistické krajiny nútené podväzovať svoj hospodársky rozmach novými reguláciami?

Vplyv činnosti človeka na globálne otepľovanie nie je podnes dostatočne preukázaný a výrazne tým polarizuje svetovú vedeckú obec. Klimatológia je vari najzložitejšou prírodnou vedou a akákoľvek predikcia ďalšieho vývoja klímy musí byť podopretá dostatočne dlhým radom celoplošne rozmiestnených meraní (svedčí o tom i fakt, že dlhodobé predpovedanie počasia je stále takmer nemožné). Naviac, existujú už štúdie, ktoré popierajú i samotnú existenciu otepľovania. V neposlednom rade by sa mal zvážiť aj vplyv radikálnych redukcií skleníkových plynov na zraniteľnosť demokratických mocností, na ich stabilitu a schopnosť ovplyvňovať dianie v neslobodných krajinách.

Ako vidíme, samotné vedecké fakty môžu byť vždy mnohorako interpretované a dôležitú úlohu tu zohráva najmä svetonázor interpreta. Spochybňovanie schopnosti človeka zodpovedne zasahovať do prírodného prostredia vedie do záhuby. Myslím, že pravdu majú tí, ktorí pri súčasnom stave vedeckých poznatkov nepodliehajú panike a redukcie skleníkových plynov odmietajú.

Za rozhovor ďakuje Martin Hanus

  ach jaj
   Andrej 04-03-2005 23:34
  RE: ach jaj
   tomm 16-06-2005 11:52

   

 

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group