ISSN 1335-8715

19-08-2003   Peter Spáč   Slobodný trh   verzia pre tlač

Profitná daň pre Slovensko!

Princíp profitnej dane je veľmi jednoduchý. Ako prvé treba podotknúť, že jedinou podmienkou jej zavedenia je už fungujúca rovná daň v danej krajine. Je založená na motivovaní človeka k vyššiemu výkonu a tým aj zisku, pretože sadzba dane sa počíta na základe dvoch čísiel. Ide o minuloročný a tohtoročný zisk. Ak sa zisk oproti minulému roku zvýši, tak sadzba dane klesá. Samozrejme priamo úmerne. Aby nemohlo dôjsť k extrémnemu prípadu, že by zisk tak vysoko prekročil minuloročný výsledok a došlo by následne k nulovej sadzbe dane, je zavedený daňový strop (hoci skôr by mohol byť nazvaný dno). Tým dnom je polovičná výška sadzby dane oproti normálnej sadzbe a pod túto sadzbu už nemožno klesnúť. Preto je zavedené, že za navýšenie vlaňajšieho zisku o každé percento klesá sadzba dane o 0,5 % z jej výšky. Príklad: zisk v danom roku je 200 000 oproti 160 000 vo vlaňajšom. Daň nech je 20 %. Percentuálne ide o zvýšenie zisku o 25 %, 25 krát 0,5 = 12,5. 12,5 % z 20 % dane je 2,5 %. Tohtoročná daň bude teda 20 - 2,5 = 17,5 %.

Predstavme si modelovú situáciu. Nemenovaná firma mala vlani zisk 100 000 Sk a tento rok je zisk o 25 % vyšší, teda 125 000 Sk. Výška dane je napr. 20 %. Teraz môžeme porovnať rovnú a profitnú daň.

    2001 2002
rovná daň základ 100 000 125 000
  sadzba 20 000 25 000
profitná daň základ 100 000 125 000
  sadzba 20 000 21 875

Z porovnania v tabuľke vyplývajú dve veci. Na jednej strane štát dostane menej, ako keby fungovala rovná daň. Čo je však dôležitejšie, že firme ostáva viac peňazí a uvedomuje si, že čím vyšší zisk dosiahne, tým viac jej ostane. Toto samozrejme vplýva aj na štát, pretože nakoniec dostane predsa len viac – aj menšia časť z väčšej sumy je viac než väčšia časť z menšej. Na tomto princípe je založené aj každé znižovanie sadzby dane – spočiatku štát dostáva menej, pretože klesla daň, ale nižšia daň predstavuje zvýšenú motiváciu ľudí, čo sa nakoniec prejaví vo zvýšení nielen ich, ale aj príjmu štátu.

Spomínané bolo tzv. daňové dno. Je to opatrenie, ktoré by malo zamedziť pokusom o masívne zníženie dane až k nule. Podľa mňa je maximálne zníženie na polovicu dane dostatočným stimulom k vyššiemu zisku (k tomuto zníženiu dochádza pri 100 % náraste zisku). Navyše táto daň je priam vitálna pre začínajúcich malých a stredných podnikateľov, pretože ak chcú uspieť, tak ich zisky v prvých rokoch ich podnikateľskej činnosti musia zákonite rásť. Rast ich ziskov sa prejaví v znížení sadzby dane, čo im uľahčuje presadiť sa na trhu.

Tento fakt by sa dal minimálne považovať za jeden z najvýznamnejších kladov profitnej dane, pretože nepomáha len ľudom – podnikateľom, ale pomáha aj štátu, a to výraznou mierou:

  1. zlepšuje podnikateľské prostredie tak, že doň uľahčuje vstup občanom bez toho, aby štát musel vynakladať peniaze na rôzne podporné programy.
  2. vyčisťuje podnikateľské prostredie tým, že ľahšie prežívajú tí, ktorí dokážu najviac zarobiť, pretože platia nižšie dane a zvyšné peniaze môžu rozumne investovať do ďalšieho rozvoja.
  3. znižuje nezamestnanosť tým, že tí, ktorí ušetria na nižších daniach oproti konkurencii, dokážu rozvíjať svoju činnosť, načo potrebujú nových pracovníkov, čím nielenže zvyšujú príjmy štátu (rozvoj činnosti vedie k vyššiemu zisku), ale zároveň znižujú jeho výdavky (menej ľudí je odkázaných na sociálne dávky a pod.)
  4. podporuje prílev investícii do krajiny, čo sa týka hlavne veľkých investorov, ktorí spravidla vykazujú vysoký nárast ziskov, a keďže objem ich ziskov je vysoký, tak aj objem ušetrených financií je veľký (v SR ide napr. o Volkswagen, U.S. Steel). Príchod takýchto veľkých investorov je prospešný pre každú krajinu, pretože veľkí investori následne priťahujú do regiónu ďalších.

Žiadna ekonomika nie je ideálna. Nemožno očakávať, že v krajine existujú iba zabehnuté, rýchlo sa rozvíjajúce podniky, ktoré každý rok produkujú vyšší zisk. Realita je iná. Všade sú silnejší aj slabší. Podobné je to aj v ekonomike. Existujú firmy, ktoré sa práve rozvíjajú, ďalšie stagnujú a iné profitujú. Na tento fakt musí byť každá krajina pripravená. A profitná daň takisto.

Pri vypočítaní profitnej dane môže nastať päť možností:

  1. firma vznikla iba tento rok. V tomto prípade sa uplatňuje princíp rovnej dane v 100 % výške sadzby dane. Profitná daň sa začne uplatňovať až v druhom roku činnosti.
  2. firma dosiahla stratu. Firma neplatí žiadnu daň.
  3. zisk firmy sa oproti minulému roku znížil. Aj v tomto prípade sa uplatňuje princíp rovnej dane v 100 % výške sadzby dane.
  4. zisk sa zvýšil maximálne na dvojnásobok. Toto je jediný prípad, kedy sa uplatňuje profitná daň podľa svojho princípu – za každé percento navýšenia zisku oproti vlaňajšku klesá sadzba dane o 0,5% svojej výšky.
  5. zisk sa zvýšil viac ako dvojnásobne. Tu sa na zisk pozerá ako by bol dvojnásobný oproti vlaňajšku, a teda firma zaplatí polovičnú výšku dane (tu ide o tzv. daňové dno).

Systém profitnej dane má nevýhodu v tom, že nebol nikdy v realite vyskúšaný, čo by mohlo medzi investormi vyvolať nemalé rozpaky. Na druhej strane by sa krajina s touto daňou stala vo svete jedinečnou a možno práve táto vlastnosť by sa stala pre investorov lákadlom.

Peter Spáč
Autor študuje medzinárodné vzťahy a politológiu na Masarykovej univerzite v Brne.

  vynikajuce
   balalayka 22-08-2003 13:04
  Fajn idea
   Thomas 27-08-2003 0:01
  Reakcia autora
   Peter Spáč 27-08-2003 0:33
  RE: Reakcia autora
   Dewey 28-08-2003 17:06
  RE: Reakcia autora
   Peter Spáč 28-08-2003 19:28
  RE: Reakcia autora
   Dewey 08-09-2003 17:27
  RE: Reakcia autora
   Peter Spáč 09-09-2003 0:06
  RE: Reakcia autora
   Dewey 09-09-2003 17:59
  RE: Reakcia autora
   Peter Polák 16-09-2003 0:32
  RE: Reakcia autora
   Dewey 16-09-2003 9:28
  RE: Reakcia autora
   Peter Spáč 23-10-2003 22:45
  RE: Reakcia autora
   Dewey 09-09-2003 18:05
  Zly koncept
   Peter Surda 30-08-2003 12:43
  Reakcia autora
   Peter Spáč 30-08-2003 18:17
  RE: Reakcia autora
   Peter Šurda 02-09-2003 22:26
  RE: Reakcia autora
   Peter Spáč 03-09-2003 19:21
  RE: Reakcia autora
   Tomas 21-09-2003 13:59
  RE: Reakcia autora
   Peter Spáč 22-09-2003 22:42
  RE: Zly koncept
   Alexander Botev 02-09-2003 22:25

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2023 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group