ISSN 1335-8715

28-08-2003   Lukáš Krivošík   Slobodný trh   verzia pre tlač

Chudoba a rovnosť

Mnohí dnes plačú za „starým dobrým socializmom“, kde všetci zarábali približne rovnako, nikto nemal viac, či menej než priemer. Nedávno som videl reportáž o poprednom švédskom chirurgovi, ktorého mzda bola zhruba na úrovni švédskeho taxikára. Je však fakt, že niekto zarába viac a niekto menej naozaj nevyhnutne zlý?

Rovnosť nadovšetko?

O podobnú „beztriednu spoločnosť“, aká bola u nás pred rokom 1990, sa dnes usilujú aj západoeurópski sociálni demokrati. Ako dokazuje príklad ČSSR, ich cieľ je možné dosiahnuť. U nás si totiž všetci rovní boli. Rovní vo svojej chudobe!

Medzi ľavičiarmi panuje mýtus, že kapitalistická spoločnosť je usporiadaná do formy pyramídy. Hore je hŕstka bohatých a pod ňou čoraz viac a čoraz chudobnejších ľudí. Skutočná majetková štruktúra spoločnosti pritom skôr pripomína cibuľu. Na vrchole je skutočne len malé množstvo najbohatších a „základňa“ (teda ľudia s najnižšími príjmami) je omnoho širšia, ale medzi chudobnými a bohatými je pomerne silná stredná vrstva.

Ak bohatí ľudia k svojmu majetku prišli poctivou cestou, je rozdelenie na hornú, strednú a spodnú vrstvu celkom spravodlivé a prirodzené. Od prírody sme si totiž nerovní, líšime sa telesnými proporciami, intelektom, záujmami, ambíciami.

Samozrejme, spoločenské vrstvy musia zostať priechodné smerom nahor i nadol. Ak je niekto šikovný, môže sa vypracovať, no ak niekto so svojím majetkom narába nezodpovedne, môže ho stratiť. Je zaujímavé, že práve v krajinách, kde ľavicové vlády dusia ekonomiku, sa spoločenské vrstvy menia na akési kasty, kde sociálna mobilita už nezávisí od šikovnosti, ale od schopnosti využívať rôzne korporativistické výhody. Naopak, spoločnosti, v ktorých rozvrstvenie odráža prirodzené rozdiely medzi ľuďmi, dosahujú vysoký hospodársky rast.

Pritom vôbec neprekáža, že hŕstka ľudí vlastní väčšinu bohatstva. Bohatí si predsa svoje milióny nezašívajú do matracov. Buď ich investujú alebo nakupujú. V každom prípade, peniaze sa točia, z čoho bohatne celá spoločnosť. Tak sa zvyšuje životná úroveň i tých najchudobnejších.

Treba jasne povedať: kde vládne štátnym prerozdelovaním nastolené rovnostárstvo, tam chudobnie spoločnosť ako celok. Príkladom je Československo, ktoré kleslo z prvej desiatky hospodársky najvyspelejších štátov v 30. rokoch až do tretej desiatky v roku 1989.

Samozrejme, je nevyhnutné, aby príjmy najnižších zárobkových skupín stačili na dôstojné živobytie. Toto dnes u nás nie je naplnené. Jediným prostriedkom zlepšovania života najchudobnejších je však dôsledné dotiahnutie trhových reforiem do konca.

„Chudoba“ nezmizne

Chudoba je relatívny pojem. Napríklad v USA je „chudobných“ asi 25 % populácie. Patriť medzi týchto 25 % však znamená vlastniť menší dom a staršie ojazdené auto. A ak ste v USA úplnou spodinou, znamená to, že stále máte byt a jazdíte hromadnou dopravou. Väčšina Slovákov tak napokon žije životnou úrovňou americkej spodiny. Podstatu chudoby najlepšie vystihol F. A. Hayek: „Keď desať percent ľudí s najnižšími príjmami označíme ako chudobných, tak tu nejakí chudobní budú vždy, lebo vždy bude niekto tvoriť tých desať percent“.

Lukáš Krivošík

  absolútna pravda
   marble 28-08-2003 14:27
  RE: absolútna pravda
   Dewey 28-08-2003 16:53
  RE: absolútna pravda
   marble 28-08-2003 19:30
  Dewey = absolútna pravda?
   Jarka Urvová 30-08-2003 20:10
  RE: Dewey = absolútna pravda?
   turrican 01-09-2003 20:46
  RE: Dewey = absolútna pravda?
   Dewey 08-09-2003 17:40
  RE: absolútna pravda
   tomas 04-09-2003 19:31
  RE: absolútna pravda
   Dewey 08-09-2003 17:44
  Deweymu
   tomas 08-09-2003 20:08
  RE: Deweymu
   Dewey 09-09-2003 9:01
  RE: Deweymu
   tomas 09-09-2003 20:06
  RE: Deweymu
   Dewey 10-09-2003 9:24
  RE: Deweymu
   dzordzo 22-09-2003 15:07
  RE: Deweymu
   Dewey 22-09-2003 15:44
  RE: absolútna pravda
   mraz 20-01-2006 12:08
  Rovnost
   turrican 01-09-2003 20:24
  chudoba a rovnost
   Endorfer 01-09-2003 20:44
  RE: chudoba a rovnost
   turrican 01-09-2003 20:53
  RE: chudoba a rovnost
   Martin Hanus 02-09-2003 19:40
  RE: chudoba a rovnost
   Peter Botev 02-09-2003 23:34
  RE: chudoba a rovnost
   Alexander Botev 03-09-2003 9:03
  RE: chudoba a rovnost
   Alexander Botev 03-09-2003 9:05
  RE: chudoba a rovnost
   Peter Botev 03-09-2003 11:57
  RE: chudoba a rovnost
   Dewey 08-09-2003 17:52
  RE: chudoba a rovnost
   Dewey 08-09-2003 18:05
  Dosť bolo (gangsterskeho slovenskeho) kapitalizmu
   Lukáš Krivošík 02-09-2003 16:38
  RE: Dosť bolo (gangsterskeho slovenskeho) kapitalizmu
   turrican 02-09-2003 20:19
  RE: Dosť bolo
   Alexander Botev 02-09-2003 23:23
  RE: Dosť bolo
   Peter Botev 03-09-2003 0:18
  RE: Dosť bolo (gangsterskeho slovenskeho) kapitalizmu
   Dewey 09-09-2003 10:27
  Ešte som zabudol...
   Lukáš Krivošík 02-09-2003 16:51
  RE: Ešte som zabudol...
   Dewey 30-09-2003 19:34
  RE: Ešte som zabudol...
   Dewey 30-09-2003 19:36
  odpoved
   Endorfer 02-09-2003 19:51
  RE: odpoved
   Peter Botev 02-09-2003 20:29
  Chudoba...
   Pali 09-09-2003 11:41
  reakcia na Deweyho
   Lukáš Krivošík 10-09-2003 10:54
  Frflosom
   winco 17-09-2003 10:45
  RE: Frflosom
   Peter Botev 17-09-2003 16:57
  RE: Frflosom
   tomas 17-09-2003 20:11
  RE: Frflosom
   Peter Botev 18-09-2003 0:50
  RE: Frflosom
   tomas 18-09-2003 19:21
  RE: Frflosom
   Dewey 19-09-2003 12:33
  RE: Frflosom
   tomas 19-09-2003 19:11
  RE: Frflosom
   Dewey 22-09-2003 10:10
  RE: Frflosom
   tomas 23-09-2003 23:01
  RE: Frflosom
   Peter Botev 24-09-2003 0:30
  RE: Frflosom
   Samec 21-01-2004 22:54
  študentom sociálnej práce
   Zuzana Kusá 03-02-2004 20:21
  Aj bezdomovci v USA maju domy a autá
   jaro 29-10-2006 13:24

   

 

Slobodný trh

Na Slovensku čelíme výzve, ktorá je veľkou prekážkou prosperite. Touto bariérou sú mýty a legendy, častejšie však elementárna neznalosť fungovania trhovej ekonomiky, ktoré sú zakorenené hlboko v nás. Stvoriteľ pritom urobil človeka na svoj obraz, daroval mu svet a moc pretvárať ho podľa svojich potrieb. Je to podnikavosť, ktorá drsný nehostinný svet pretvára na znesiteľné miesto pre život. Bohaté národy sú také, ktoré podnikavosť, túto tvorivú moc, stimulujú. Chudobné národy podnikavosť pochovávajú pod tonou dobre mienených regulácii a zodpovednosť za svoj život hádžu na štát. Sme presvedčení, že Slovensko potrebuje viac zodpovednosti za svoj osud a viac ľudskej podnikavosti. Len na tomto základe môže byť založená prosperita nás všetkých.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group