ISSN 1335-8715

14-08-2002   Marek Mišečka   Analýzy predvolebných programov 2002   verzia pre tlač

Aliancia Nového Občana

Zahraničná politika

Strana považuje za národné záujmy SR integráciu do NATO a EU. Chce udržiavať dobré vzťahy so susednými štátmi a s rozhodujúcimi krajinami vo svete. Preferovanie konkrétneho modelu Európskej integrácie sa nikde nespomína, z viacerých bodov programu sa da vyčítať skôr podpora federalistického modelu. Stratégia vstupu do EU je zameraná na dosiahnutie maximálneho priblíženia podnikateľského prostredia a daňových systémov. Do 10-15 rokov treba dosiahnuť plnoprávne a plnohodnotné členstvo SR v EU, Slovensko musí aktívne participovať v Európskom konvente o budúcnosti EU

Občan a štát

ANO sa zasadzuje za zníženie vplyvu štátu, redukciu počtu štátnych orgánov. Štát musí zohľadňovať potreby občana, lebo existuje z vôle jednotlivca. Postavenie samosprávy musí byť dlhodobo posilňované, preto ANO podporuje dokončenie reformy verejnej správy.

Ekonomika

ANO podporuje slobodný trh a zrušenie niektorých dotácii, je za rozvoj súkromného podnikania Dane - u právnických osôb navdrhuje zníženie na 15-19%, u fyzických prerozdelenie daňových pásiem

Reformy

V zdravotníctve treba zmeniť financovanie systému na základné solidárne financovanie a individuálne osobné a podľa toho aj rozdelenie služieb - rovnosť šancí a povinností poskytovateľov bez ohľadu na vlastníctvo

Školstvo

V základnom a strednom chce zaviesť trhové princípy, viaczdrojové financovanie, systém vzdelávacích poukazov, vo vysokom chce obmedziť vplyv štátu, zabezpečiť liberalizáciu poskytovateľov, prijímanie pohovorov. Študent by mal na svojom štúdiu finančne participovať. dôchodkový systém – presadzuje zavedenie povinného kapitálového pilieru

Právo a spoločnosť

Práva jednotlivca musia byť chránené pred zneužívaním verejnou mocou ANO chce zvýšiť vymáhateľnosť práva (zvýšením počtu sudcov, zvýšiť verejnú kontrolu súdov.) V boji proti korupcii musíme prijať zákon na odstránenie konfliktu záujmov, posilniť kontrolu v samospráve a zdokonaliť kontrolný systém verejnej správy.

Záver

Program ANO sa v otázkach podpory súkromného podnikania a slobodného trhu zhoduje s myšlienkami, ktoré presadzuje ODM. Hodnotiť skutočnú vôľu jeho presadzovania nie je v tejto chvíli možné, kedže táto strana je mimoparlamentná.

  ANO
   GOD 16-06-2006 14:49
  RE: ANO
   Ondrej 08-05-2007 11:10

   

 

Analýzy predvolebných programov

Slovensko čakajú piate demokratické parlamentné voľby. Nebudú o nič menej, ani o nič viac dôležité, než tie predchádzajúce. Ak prvé boli o naštartovaní najzákladnejších politických a ekonomických reforiem, druhé o ich pokračovaní a existencii Československa, tretie o ďalšom comebacku Mečiarovho odpudzujúceho klanu, štvrté o prinavrátení Slovenska medzi normálne demokracie, piate dostanú taký prívlastok, o aký sa zaslúžime my našim rozhodnutím. Môžeme sa rozhodovať podľa bezduchých hesiel a ešte bezduchejšieho výrazu tváre politikov na billboardoch, alebo podľa našich skúseností s ich činmi, no nemali by sme zabúdať na to, čo sa všade vo svete berie veľmi vážne - zmluva politickej strany s voličom zhmotnená v jej programe.

Prinášame Vám analýzy predvolebných programov niektorých významných strán, ktoré sa budú uchádzať o Vašu priazeň. Analýzy písali členovia ODM a podajú Vám stručnú informáciu o straníckych programoch z hľadiska odeemáckych priorít, ako sú napríklad vzťah občana a inštitúcií vovnútri štátu, vzťah Slovenska k vonkajšiemu okoliu a ďalšie.

Príjemné študovanie Vám želá

redakcia

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2024 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group