Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

Juraj Barta
22-03-2001 / Rastislav Červenka / Rozhovory

Juraj Barta je v ODM od roku 1999. V septembri 1999 sa stal členom výkonného výboru. V októbri 2000 bol zvolený za podpredsedu ODM. Skôr ako sa stal činným v ODM vstúpil v roku 1998 do Demokratickej strany. To ešte netušil, že o tri roky sa stane jej podpredsedom. Ako bude teraz zvládať sedenie na dvoch stoličkách a na vzťah vedenie DS verzus poslanecká skupina sa ho opýtal redaktor Rastislav Červenka.

Boli ste zvolený za podpredsedu DS. Ako vidíte vaše ďalšie pôsobenie v ODM?

Chcel by som dokončiť funkčné obdobie niekedy na jeseň tohoto roka. Už nebudem kandidovať na podpredsedu ODM z časových dôvodov. Takisto si myslím, že priestor treba dať aj iným. Samozrejme budem udržiavať blízke styky s vedením ODM. Myslím priateľské ako aj pracovné. Taktiež budem prezentovať činnosť ODM vo vedení DS.

Na VV ODM sa hlasovalo o podpore Ondreja Dostála, ktorú nedostal, hoci je zakladajúcim členom ODM. Vaša reakcia?

Nebudem sa k tomu vyjadrovať. Nepovažujem za korektné hovoriť o svojom protikandidátovi.

Aký je Váš vzťah k bývalému vedeniu DS?

Vstupoval som do DS práve preto, že ju viedli ľudia ako Ján Langoš, František Šebej či Peter Zajac. Môj vzťah k nim sa nezmenil. Veľmi si ich vážim, a som rád, že môžem byť tu. Ale už v novom vedení strany.

Ako vidíte reálnu spoluprácu s poslancami za DS, ktorí otvorene odmietli spolupracovať s novým vedením DS?

Je mi ľúto, že to na kongrese takto dopadlo. Ja osobne som sa tešil na súboj s Ondrejom Dostálom o miesto podpredsedu DS. Ja si nemyslím, že nebude spolupráca medzi novým a starým vedením, alebo medzi novým vedením a poslancami. Nie je dôvod nato, aby vznikali nejaké programové rozpory. Program sa v zásadných otázkach nemení. Dúfam, že situácia sa ukľudní a spolupráca bude korektná.

Čo nové chcete priniesť strane ako podpredseda?

Budem sa snažiť priniesť novú dynamiku, čo sa týka problému vysokého školstva a mladých ľudí. Tieto veci chcem presadzovať ako priority Demokratickej strany. Celý program DS je orientovaný nato, aby ľudia na Slovensku žili lepšie a slobodnejšie.

Je podľa vás vek dôležitý pri vstupe do vysokej politiky?

Vek nie je jediným kritériom podľa, ktorého by sa mala posudzovať vhodnosť alebo nevhodnosť. Je to pre mňa skôr výhoda ako handicap.

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk