Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk

John Randolph: Konzervatívne nie Ústave i federalizácii EÚ
21-09-2004 / Peter Frišo / EUtópia

Federalizmus ako konzervatívna idea: to je dlhšie postulovaná paradigma platná pre amerických konzervatívcov prinajmenšom od Alexandra Hamiltona. V širokom zábere konzervatívnych mysliteľov sa však nájdu aj takí, ktorí mali voči federalizácii a centralizácii Únie výhrady. Medzi tých najvýznamnejších patril južanský politik John Randolph z Virgínie. V čase, keď sa EÚ usiluje o prijatie svojej Ústavy, je dobré si pripomenúť pohľad tohto priameho a plamenného muža.

Randolph, bystrý starý republikán, ktorý mal obľubu v umiernených reformách, sa obával veľkých zmien, za ktorými videl politické záujmy reformátorov. Tie podľa neho neboli v záujme spoločnosti, či milovanej Virgínie a svoju prezieravosť i voči americkej ústave prejavoval takto:

„Nemám milý pane, pražiadnu vieru v pergameny, neverím v abrakadabra ústavy, jednoducho neverím... Svetlo sveta ešte neuzrela ústava, ktorá by zaručovala, že ľudia nebudú dotlačení v dôsledku nemúdreho uplatňovania vládnych právomocí ku krajnému prostriedku odporu..., Pokiaľ nám pod pláštikom vládnych regulácií obchodu vysajete poslednú kvapku krvi zo žíl, pokiaľ nás secundem artem pripravíte o posledný šiling, k čomu nám budú dobré ústavné poistky? Do čerta s ústavou!“

Keby ctihodný Randolph videl mnohostrannú neprehľadnú Ústavu EÚ, pekne by sa zhrozil.

Randolph videl riešenie v tom, že systém a deľba moci bude vychádzať z praktických úvah, a nie z fantázií francúzskych philosophes a Thomasa Jeffersona, akokoľvek boli tieto prijateľnejšie ako snaha Giscarda d` Estaigna zapísať sa do dejín. Chcel, aby boli dôležité právomoci vyhradené jednotlivým štátom (Russel Kirk dodáva, že to bol zároveň aj úmysel tvorcov Ústavy) v záujme zachovania miestnych i osobných slobôd: „Nebudem podporovať politiku, ktorá zákonite zbaví jednotlivé štáty Únie ich zvrchovaných právomocí a to skôr ako sa nazdáme.“ Predstaviteľ rýdzeho konzervatívneho myslenia uprednostňoval právomoci štátov pred právomocami Únie, z čoho by si Európa s celkom rozdielnymi dejinami a národnými štátmi mala brať príklad. Vybrala si však opačnú cestu a iný americký konzervatívec, Pat Buchanan, len sucho skonštatoval: Európske štáty „... sa rozhodli predať svoju suverénnu moc socialistickému superštátu.“

Peter Frišo

Pravé Spektrum - politicko-spoločenský e-zin www.Prave-Spektrum.sk