ISSN 1335-8715

03-03-2002   Martin Hanus   Index   verzia pre tlač

Dve otázky pre Pavla Hamžíka

Aký význam prikladáte Konventu EÚ o budúcnosti európskej integrácie?

Konvent pre nás predstavuje fórum na výmenu názorov na otázky bezprostredne sa dotýkajúce budúcej podoby Európy, jej efektívneho fungovania a vytvorenia podmienok pre politickú integráciu kontinentu tak, aby bol tento proces postupný a pochopiteľný pre občanov dnešných i budúcich členských štátov EÚ. Účasť kandidátskych štátov, vrátane Slovenska, dáva možnosť zúčastniť sa po prvý krát takmer na rovnoprávnej úrovni s členmi únie takejto dôležitej a zásadnej diskusie, ktorá sa nás bezprostredne dotýka.

Akým spôsobom budete ako zástupca národného parlamentu vystupovať na platforme Konventu? Aké myšlienky, návrhy prezentujete?

Na pôde Konventu budem vystupovať v úzkej súčinnosti s ostatnými zástupcami Slovenskej republiky tak, aby sme prezentovali spoločné stanoviská vychádzajúce zo záverov Národného konventu o európskej budúcnosti Slovenska. Vychádzať budeme z toho, že máme záujem pôsobiť v efektívne fungujúcom spoločenstve. Preto je potrebné v prvom rade jasné definovanie oblastí spadajúcich do právomoci európskych inštitúcií a tých, ktoré ostanú v právomoci národných štátov.

„Zbavovať“ sa samostatného rozhodovania pritom máme záujem v tých oblastiach ekonomiky a politiky, kde nie sme schopní efektívne pôsobiť samostatne. Vychádzam z toho, že je odôvodnené zvážiť vypracovanie Európskej ústavnej zmluvy, ktorá by sa stala základom budúceho európskeho a právneho usporiadania. Takýto dokument by mal občanom poskytnúť stručný a jasný nástroj kontroly a ovládania moci v Európe, členským krajinám garancie ich národnej identity a únii prostriedok na efektívne presadzovanie celoeurópskch záujmov. Považujem taktiež za správne, aby prijímanie európskej legislatívy vyžadovalo schválenie nielen v Rade, ale aj v samotnom Európskom parlamente.

Za odpovede ďakuje

Martin Hanus

Diskusia k článku Dve otázky pre Pavla Hamžíka zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Krédo Pravého Spektra

Napriek tomu, že socializmus a komunizmus skrachovali, pretože ich prevalcovala realita, ich mäkšie deriváty žijú ďalej: politická korektnosť, pozitívna diskriminácia, ľavicový liberalizmus, feminizmus, environmentalizmus, korporativizmus, antiamerikanizmus, antisemitizmus, neznášanlivý sekularizmus, pacifizmus, humanrightizmus, ekonomický antiglobalizmus, europeizmus a iné cvokizmy.

Kým komunizmus chcel zničiť rodinu, náboženstvo a súkromné vlastníctvo priamo a rýchlo, vyššie uvedené -izmy to robia pomaly a subtílne. Nenápadne, ako potkany, ohlodávajú piliere západnej civilizácie, aby napokon privodili jej pád.

Pravé Spektrum chce útočiť proti výstrelkom mravného relativizmu a povzbudzovať dobré a osvedčené konzervatívne hodnoty. Prosperita Slovenska sa dá vybudovať len na zásadách trhovej ekonomiky bez prívlastkov, občianskeho vlastenectva a s vedomím, že skutočná sloboda je predovšetkým silou charakteru. Len na takom základe si môžeme vyberať, čo je morálne správne.

redakcia

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2018 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group