ISSN 1335-8715

26-02-2002   Michal Šula   Index   verzia pre tlač

Bratislavská ODM na plese v Banskej Štiavnici

V dňoch 23. až 24. februára Banská Štiavnica hostila ples, na ktorom sa zúčastnila početná výprava bratislavského klubu ODM. Ples bol organizovaný Nadáciou F.A.Hayeka, bratislavskou časťou ODM a Mladými Liberálmi.

Delegáciu bratislavskej ODM viedol jej predseda Michal Šula. Ďalšími zúčastnenými boli podpredseda Ondrej Jombík, šéf sekcie zahraničia Matej Krkoška, šéf sekcie pre politické záležitosti Marek Hojsik, šéf sekcie pre ekonomiku Martin Cebo, šéf sekcie pre informatiku Richard Matéffy, člen Zmierovacej a kontrolnej komisie Rastislav Červenka a pár sympatizantov ODM Bratislava. Svojou prítomnosťou poctili ples aj predseda ODM Miroslav Lopata, podpredsedníčka ODM Otília Šimková a predsedníčka ODM Martin Mária Drímalová.

Ples prebehol veľmi kultivovane a dôstojne, najmä v oblasti zlepšovania vzájomných vzťahov vo vnútri ODM Bratislava, ale aj s vedením ODM. Podpredseda ODM Bratislava odovzdal zástupcom Nadácie F.A Hayeka našu Výročnú správu, ktorá mala pozitívnu odozvu. Zastúpcovia nadácie podporili myšlienku budúcej spolupráce.

Akcia mala všeobecne dobrý ohlas, no asi najlepšie sa bavil člen Zmierovacej a kontrolnej komisie Rastislav Červenka. Tešíme sa na najbližší ples.

Michal Šula predseda ODM Bratislava

  No urcite
   Prasa 11-03-2002 8:31

   

 

Krédo Pravého Spektra

Napriek tomu, že socializmus a komunizmus skrachovali, pretože ich prevalcovala realita, ich mäkšie deriváty žijú ďalej: politická korektnosť, pozitívna diskriminácia, ľavicový liberalizmus, feminizmus, environmentalizmus, korporativizmus, antiamerikanizmus, antisemitizmus, neznášanlivý sekularizmus, pacifizmus, humanrightizmus, ekonomický antiglobalizmus, europeizmus a iné cvokizmy.

Kým komunizmus chcel zničiť rodinu, náboženstvo a súkromné vlastníctvo priamo a rýchlo, vyššie uvedené -izmy to robia pomaly a subtílne. Nenápadne, ako potkany, ohlodávajú piliere západnej civilizácie, aby napokon privodili jej pád.

Pravé Spektrum chce útočiť proti výstrelkom mravného relativizmu a povzbudzovať dobré a osvedčené konzervatívne hodnoty. Prosperita Slovenska sa dá vybudovať len na zásadách trhovej ekonomiky bez prívlastkov, občianskeho vlastenectva a s vedomím, že skutočná sloboda je predovšetkým silou charakteru. Len na takom základe si môžeme vyberať, čo je morálne správne.

redakcia

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2018 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group