ISSN 1335-8715

27-12-2001   Michal Šula   Index   verzia pre tlač

Rok 2001, rok konsolidácie

Mladí ľudia na Slovensku sú všeobecne apatickí. Je pre nich priznačný nezáujem o veci, ktoré sa ich priamo netýkajú, o to viac o spoločnosť, v ktorej žijú. Je vraj zbytočné byť aktívnym a snažiť sa, keď aj tak nič nezmenia. Tento postoj je smutný práve v tomto čase, tak dôležitom pri rozhodovaní o našej budúcnosti.

Rok 2001 bol rokom premárnených šancí pre uskutočnenie zásadných reforiem na Slovensku. Dôsledné realizovanie reforiem, najmä školstva a dôchodkového systému, je v záujme predovšetkým mladej generácie. Nesmie nám byť ľahostajné, ako budeme žiť v tejto krajine.

Napriek tomu je obdivuhodné, že na Slovensku existuje skupina mladých ľudí, ktorým nie sú veci ľahostajné, ktorým nie je ľahostajná ich budúcnosť. Títo ľudia i pri častom nepochopení okolia sa snažia aktívne zapojiť do riešenia spoločenských problémov a záležitostí. Myslím na členov Občiansko-demokratickej mládeže, konkrétne na členov bratislavskej ODM.

ODM Bratislava vznikla ako mestský klub v roku 2001. Počas roka prešla istým vývojom, na ktorého konci nastala konsolidácia organizácie. ODM Bratislava má svoj jasný postoj, smerovanie a svoj vlastný názor. Tento názor sa nebojí prezentovať na rôznych fórach ODM a to aj napriek nepriazni z radu protivníkov. Predstavitelia ODM Bratislava dávajú prednosť čestnosti a morálke pri snahe budovať slušnú mládežnícku organizáciu - organizáciu ľudí, ktorí spolupracujú a dodržujú hodnoty a pravidlá. To aj za cenu „ustúpenia z pozícií“ vo vedení ODM. Nie všade nachádza takýto postoj a pohľad na zmysel mládežníckej organizácie odozvu a pochopenie.

Ambíciou novej mestskej organizácie bolo, aby mladí ľudia s podobným zmýšľaním mali možnosť presadzovať svoje názory a hodnoty, možnosť nestať sa voči našej prítomnosti a budúcnosti ľahostajní, ale naopak aktívni s príležitosťou realizovať svoje nápady. To všetko v rámci Občiansko-demokratickej mládeže. ODM v Bratislave nebola inštitucionalizovaná a preto prišiel projekt mestskej organizácie ODM založený na princípe odborných sekcii. Ustanovujúci snem prebehol vo februári a v marci bola ODM Bratislava registrovaná Republikovou radou ODM. Po vytýčení cieľov začala vyvíjať svoju činnosť a aktivitu. Vytvárali sa vlastné projekty, jej členovia sa zúčastňovali práce ODM na celoslovenskej úrovni a v neposlednej rade členovia ODM Bratislava dôstojne reprezentovali svoju organizáciu v zahraničí.

Úspešná bola školská sekcia, ktorá usporiadala niekoľko diskusií, napríklad diskusiu na Gymnáziu Gercenova, alebo pozvanie P.Osuského na diskusiu s ministrom školstva na diskusiu na Gymnáziu Vazovova. Vypracovala stanovisko ku koncepcii novej maturitnej skúšky a k novele vysokoškolského zákona. Významným je vydávanie internetového časopisu Pravé Spektrum, ktoré je ojedinelým počinom a má vysokú kvalitu. Okruh prispievateľov sa stále zväčšuje. Najnovším prispievateľom je aj Roman Joch. Počas roka sa postupne vytvára aj internetová stránka ODM Bratislava, ktorá obsahuje výstupy z našej činnosti. Vytvorený bol databázový systém a komunikačné konferencie. Organizácia sa zaujíma o komunálne problémy v Bratislave a monitoruje ich stav. V marci vyjadrila svoj postoj vyhlásením proti blokáde úspešných bratislavských firiem odborármi. Vyhlásenie bolo publikované v denníku Národná Obroda. Dôležitá bola konferencia o problematike dopravy a jej rozvoja v budúcnosti i mnoho iných aktivít. Členovia ODM-Bratislava pomáhali pri kampaniach pravicových strán, najmä DS. Pravidelne sa zúčastňovali na všetkých akciách ODM, kde razantne presadzovali svoje postoje. Organizácia získala svoju tvár, je čitateľná, má štruktúru a je perspektívou pre mladých v budúcnosti.

V novembri 2001 prebehol prvý snem ODM Bratislava, kde sa ustanovili nové štruktúry a predstavil ambiciózny plán činnosti. Aktivita je rozdelená na tri základné okruhy. Práca na odborných projektoch, ako sú semináre a konferencie. Zahraničná aktivita, kde naši členovia majú možnosť vystúpiť na medzinárodnom fóre. Kultúrne akcie, ktoré smerujú k udržiavaniu spolupatričnosti členov. ODM Bratislava, ako bolo naznačené na Regionálnej rade ODM západ, bude presadzovať spolupatričnosť členov organizácie a snažiť sa o spoluprácu v tomto regióne.

Za najväčší úspech považujem, že vo vnútri organizácie sú výborné vzťahy, ktoré presahujú pracovnú sféru. Som naozaj veľmi rád a pyšný na to, že sme dobrá partia ľudí, ktorí aj v najťažších chvíľach držia spolu. Mal som možnosť byť o tom neraz presvedčený. A to je základ pre činnosť do budúcna. Som vdačný všetkým, ktorí sa na tom podieľali.

Teším sa na rok 2002.

Michal Šula
predseda ODM Bratislava

Diskusia k článku Rok 2001, rok konsolidácie zatiaľ neobsahuje žiadne príspevky.

 

Krédo Pravého Spektra

Napriek tomu, že socializmus a komunizmus skrachovali, pretože ich prevalcovala realita, ich mäkšie deriváty žijú ďalej: politická korektnosť, pozitívna diskriminácia, ľavicový liberalizmus, feminizmus, environmentalizmus, korporativizmus, antiamerikanizmus, antisemitizmus, neznášanlivý sekularizmus, pacifizmus, humanrightizmus, ekonomický antiglobalizmus, europeizmus a iné cvokizmy.

Kým komunizmus chcel zničiť rodinu, náboženstvo a súkromné vlastníctvo priamo a rýchlo, vyššie uvedené -izmy to robia pomaly a subtílne. Nenápadne, ako potkany, ohlodávajú piliere západnej civilizácie, aby napokon privodili jej pád.

Pravé Spektrum chce útočiť proti výstrelkom mravného relativizmu a povzbudzovať dobré a osvedčené konzervatívne hodnoty. Prosperita Slovenska sa dá vybudovať len na zásadách trhovej ekonomiky bez prívlastkov, občianskeho vlastenectva a s vedomím, že skutočná sloboda je predovšetkým silou charakteru. Len na takom základe si môžeme vyberať, čo je morálne správne.

redakcia

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2018 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group