ISSN 1335-8715

20-09-2007   Pavol Minárik   Slovenská otázka   verzia pre tlač

Lex Hlinka

„Andrej Hlinka sa zaslúžil o Slovenskú republiku.“

Keď sme spolu s kolegami Palkom a Mikloškom navrhli túto krátku vetu - v duchu čs. tradície uzákoniť ocenenie mimoriadneho prínosu osobnosti pre národ a štát - bolo počuť rôzne reakcie.

Podpredseda vlády pán Čaplovič, ktorý zákon podporil, sa v jednej svojej poznámke zmienil, ako mu vadí, že zákon hovorí len o jednej osobe, hoci o republiku sa ich zaslúžilo viac.

Myslím si, že je potrebné na túto námietku odpovedať.

Moja odpoveď bude mať dve časti. Po prvé, prečo zákon hovorí iba o jednej osobe a po druhé, prečo je ňou práve Andrej Hlinka.

O jednej osobe hovorí zákon preto, lebo taká je tradícia osobitých zákonov.

Lex Masaryk hovorí iba o Masarykovi. Lex Štefánik iba o Štefánikovi. Preto aj Lex Hlinka môže hovoriť iba o Hlinkovi.

Má hovoriť iba o Hlinkovi. Taký je zámer predkladateľa.

Prečo „povyšujeme“ Andreja Hlinku nad iných?

Pretože si to zaslúži. Pretože to zodpovedá dejinám. A pretože si tým chceme pripomenúť 100. výročie černovskej tragédie.

Konkrétne jej hlavného protagonistu, ktorý sa posvätenia kostola v Černovej ani (- nemohol -) nezúčastnil, ale navždy zostane s touto udalosťou spojený.

Mohol by som hovoriť o viacerých aspektoch, viacerých zásluhách Msgr. Hlinku o slovenský politický národ.

Napríklad o tom, ako do politiky vstúpil v radoch uhorskej (niektorí by povedali maďarskej) ľudovej strany.

To je niečo, čo mnohí – najmä nacionalisti pochopiť nedokážu. A predsa to patrí k Hlinkovi, k jeho dedičstvu a jeho zásluhám pre tento národ.

Alebo by som mohol hovoriť o tom, ako v Slovenskej ľudovej strane vo voľbách r. 1907 spojil na jednu kandidátku katolíkov a protestantov. Protestanti boli dokonca vo voľbách úspešnejší ako katolíci. Bol to okamih zjednotenia slovenskej pravice aký sa zopakoval až v roku 1946.

Alebo Hlinkova podpora čs. republiky v roku 1918. Na Martinskú deklaráciu, ktorou sa Slovensko prihlásilo k vzniku Československa, dával Hlinka na svojich mítingoch skladať sľuby vernosti.

Tri zvolené príklady, všetko Hlinkove zásluhy o naše dejiny. Maďarská ľudová strana či martinská deklarácia patria k Hlinkovi rovnako ako jeho dôraz na Pittsburskú dohodu, jeho autonomizmus, jeho spor so socialistami o cirkevné školstvo, či účinné sociálne aktivity.

Hlinka bol aktívny v maďarskej strane. Hlinka podporil Československo. A predsa, nájde sa dnes niekto, kto by mu to vytýkal? Kto by pochyboval o jeho láske k svojmu národu?

Aby som ukázal prečo je jeho miesto jedinečné, prečo si práve on zaslúži osobitný zákon, budem hovoriť o príklade, ktorý spochybniť nemožno. O jeho pohrebe.

Dovoľte pár citátov.

„Slovensko schystalo zvečnelému svojmu synovi Andrejovi Hlinkovi slávny pohreb, aký sme na Slovensku dosiaľ ešte nemali.“

Napísal o Hlinkovom pohrebe Slovenský týždenník. Noviny kritické k Ľudovej strane.

„Slovenskú ľudovú stranu stihla strata, ktorá (..) stáva sa stratou nenahraditeľnou. (..) Slovenská politika stráca v ňom dlhoročnú veľkú a svojráznu postavu, s ktorou často bolo možno, ba aj treba, nesúhlasiť, ale ktorá v dobrom i zlom smere, pôsobila prenikave na utváranie pomerov na Slovensku.“

Tak písali Robotnícke noviny, orgán čs. sociálnodemokratickej strany robotníckej na Slovensku.

„Sprievod, ktorého sa zúčastnili všetci prítomní, bol takého druhu, aký Slovensko ešte nevidelo.“

Pražské Lidové noviny.

Prečo toľké chvály? Pretože Andrej Hlinka mal pohreb, s ktorým sa nedá zrovnať žiadny iný v našich dejinách.

Proste ako napísal Slovák: „Pohreb akého pod Tatrami ešte nebolo.“

Podľa tohto denníka prišlo na poslednú rozlúčku s Hlinkom 100 tisíc ľudí. Londýnske Timesy písali o 80-tich tisícoch. Väčší dav zhromaždený na jednom mieste zažila táto krajina azda iba počas Novembra 89 a návštev pápeža Jána Pavla II.

A to – v prípade Hlinkovho pohrebu - hovorím o roku 1938, čase menšej mobility a Slovensku s 3,5 milióna obyvateľmi. „Ružomberské námestie podobá sa v tejto chvíli veľkému moru hláv,“ zachytil to ktorýsi novinár.

Cestu otvorenej rakvy z kostola na námestie lemovalo – ako sa vzácne zhodujú slovenské aj české noviny - 850 katolíckych kňazov, bezpočet rádových sestier a tisíce Slovákov v krojoch. K tomu vlajky. Čierne stuhy. Nábožné piesne. Starosloviensky Otčenáš a hymnická Kto za pravdu horí.

Hlinkov pohreb však neohromuje len masami, tisícmi zhromaždených smútiacich ľudí, ktorí dobrovoľne! – dôležitá poznámka pre všetkých, ktorí by niečo z toho chceli porovnať z dianím po roku 1948 – prišli z celej krajiny do Ružomberku.

Ako to napísal Sidor: „Pohreb Andreja Hlinku bol najsmutnejšou manifestáciou za živé jeho idey.“

A to ma privádza k otázke: Čo tým ľuďom vtedy, čo nám dnes, vlastne Hlinka zanechal? Čo je jeho politickým testamentom? Čo si to chceme osobitným zákonom pripomenúť? K akej tradícii sa to dnes máme hlasovaním tejto snemovne prihlásiť?

Myslím si, že Hlinka zjednocuje, že jeho testamentom je národné zjednotenie. Nie je to však jednota bez obsahu. Naopak, ide o zjednotenie, ktoré má svoj konkrétny obsah. Jasný a čitateľný. Napokon, Hlinka bol osobou, ktorá nezjednocovala bezhlavo. V obhajobe pravdy vedel slovenskú a československú politiku i polarizovať a rozdeľovať.

Hovoril o Slovensku bielom a bojoval proti Slovensku červenému. Jeho odkazom, jeho politickým testamentom je teda Slovensko biele, nie Slovensko bielo-červené či ružové. Slovensko biele!

Hlinka bol presvedčený národovec, celú svoju politickú kariéru stavil na obranu slovenských národných záujmov. Napriek tomu do Ľudovej strany integroval viacerých bývalých promaďarských politikov. V záujme krajiny zjednocoval. A to z neho robí vlastenca. Nie nacionalistu.

Na jeho pohrebe sa nezúčastnila len elita slovenského národa, vrátane čs. premiéra Hodžu. Ale aj viacerí Maďari, vrátane Esterházyho, ktorý mal vyhradené čestné miesto v popredí. A napokon, Hlinka presadzoval celý svoj politický život záujem svojej strany a záujmy národa. Napriek tomu – či lepšie povedané práve preto – sa mu dostalo ocenenia aj za hranicami Slovenska.

Vo Varšave sa na jeho pamiatku slúžila zádušná sv. omša v katedrále sv. Jána, teda na mieste, kde sa predtým konali zádušné omše za gen. Pilsudského a niekoľko posledných poľských kráľov. Stovky Poliakov, ale aj desiatky Čechov, Židov, Chorvátov, Maďarov či Nemcov sa priamo zúčastnili aj jeho pohrebu v Ružomberku. Vrátane poslancov parlamentov a senátov, zástupcov prezidentov a vlád či príslušníkov diplomatického zboru.

Milan Hodža, Hlinkov politický oponent, slovenský politik a predseda čs. vlády, ktorý černovskú tragédiu – ako vtedajší uhorský poslanec – označil za „začiatok moderného slovenského národne-politického aktivizmu“ inými slovami moderného politického národa, na Hlinkovom pohrebe povedal aj tieto slová:

„..preto, i keď lúčime sa s telom, ktoré je mŕtve, nelúčime sa s duchom slovenskej vernosti, ktorý je a trvale zostane živým a nehynúcim.“

Bola to práve Hodžova účasť a Hodžov prejav, čo robí z Hlinkovho pohrebu aj symbol politický, symbol národného zmierenia. Zmierenia, ktoré prekračuje politické strany a uznáva miesto a zásluhy Andreja Hlinku v slovenských dejinách.

Ak teda existuje nejaký politický testament Andreja Hlinku, dedičstvo, ktoré chce táto snemovňa oceniť zákonom v čase 100. výročia černovskej tragédie, tak by to malo vidieť na našej schopnosti dohodnúť sa na jednom zákone.

Zákone, ktorého text nebude nikoho vylučovať. Nebude revanšistický. Nebude voči nikomu namierený. Naopak, bude integrovať. Zákone, za ktorý nebudú hlasovať len príslušníci konzervatívnej pravice, ale aj ďalších prúdov politického myslenia. Zákone, za ktorý môžu zdvihnúť ruku tak príslušníci maďarskej menšiny, sociálni demokrati, dokonca aj bývalí komunisti.

Hovorím o zákone, ktorý bude spájať. Ktorý bude verný dedičstvu Andreja Hlinku. Zákon ktorý bude tak jednoducho priamy a pravdivý ako Hlinka sám: „Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ a Slovenskú republiku.“

Text, ktorý schválime a spôsob, ako tak urobíme napovie, či si jeho zásluhy naozaj ctíme, alebo sa na to iba cynicky hráme.

Pavol Minárik
(Autor je poslancom NR SR za KDH a predsedom Výboru pre kultúru a médiá)


Ako prebiehala schôdza Národnej rady: http://www.aktuality.sk/spravy/komentare/komentar-lex-hlink...

Hlinka o židoch, židia o Hlinkovi: http://www.aktuality.sk/spravy/komentare/komentar-hlinka-o-zidoch-zidia-o-hlinkov...

  naco?
   Firstborn 20-09-2007 16:28
  RE: naco?
   mišo 20-09-2007 16:58
  Návrh zákona
   Dušan 20-09-2007 22:29
  symbol
   tom 20-09-2007 16:38
  RE: symbol
   Firstborn 20-09-2007 18:24
  RE: symbol
   tom 21-09-2007 9:57
  RE: symbol
   LIBERTARIAN 21-09-2007 15:06
  RE: symbol
   tom 21-09-2007 15:50
  RE: symbol
   tomas cunik 21-09-2007 18:15
  RE: symbol
   Czechtek 23-09-2007 20:35
  RE: symbol
   tom 23-09-2007 21:28
  RE: symbol
   tomas cunik 23-09-2007 23:01
  RE: symbol
   tom 24-09-2007 15:39
  RE: symbol
   tomas cunik 24-09-2007 20:21
  RE: symbol
   jednokto 24-09-2007 21:49
  RE: symbol
   LIBERTARIAN 27-09-2007 11:42
  RE: symbol
   peterson 22-09-2007 10:42
  RE: symbol
   tom 22-09-2007 16:20
  RE: symbol
   peterson 25-09-2007 10:25
  RE: symbol
   peterson 21-09-2007 11:38
  krivosikovi
   Partizan 20-09-2007 18:52
  RE: krivosikovi
   msarkozy 20-09-2007 19:53
  RE: krivosikovi
   oblastny komisar 21-09-2007 16:27
  vyborny Chmelarov clanok
   miro ilias 20-09-2007 20:48
  RE: vyborny Chmelarov clanok
   AS 20-09-2007 21:55
  SNS vs. KDH
   Dušan 20-09-2007 22:24
  RE: vyborny Chmelarov clanok
   Ozzyondon 21-09-2007 13:44
  RE: vyborny Chmelarov clanok
   miro ilias 21-09-2007 15:15
  RE: vyborny Chmelarov clanok
   AS 21-09-2007 17:45
  RE: krivosikovi
   enikibeniki 21-09-2007 1:45
  RE: krivosikovi
   jednokto 24-09-2007 21:55
  RE: krivosikovi
   Peter Frišo 21-09-2007 7:27
  RE: krivosikovi
   Partizan 21-09-2007 22:41
  RE: krivosikovi
   Ladislav Kováčik 22-09-2007 19:18
  RE: krivosikovi
   Ladislav Kováčik 22-09-2007 19:19
  RE: krivosikovi
   Peter Frišo 22-09-2007 22:19
  RE: krivosikovi
   antiklerikal 23-09-2007 10:17
  RE: krivosikovi
   Tomáš Krištofóry 24-09-2007 12:46
  RE: krivosikovi
   antiklerikal 24-09-2007 16:38
  RE: krivosikovi
   Partizan 24-09-2007 10:49
  RE: krivosikovi
   jednokto 24-09-2007 21:52
  velmi zaujimavy clanok
   Firstborn 21-09-2007 10:33
  RE: velmi zaujimavy clanok
   LIBERTARIAN 21-09-2007 13:29
  RE: velmi zaujimavy clanok
   LIBERTARIAN 21-09-2007 13:34
  RE: velmi zaujimavy clanok
   Zolo 24-09-2007 14:31
  RE: velmi zaujimavy clanok
   jednokto 24-09-2007 21:57
  RE: velmi zaujimavy clanok
   aristokrat 24-09-2007 21:45
  Hlinka a F.K. Vesely
   Martin Pener 21-09-2007 12:09
  Svätec ???
   LIBERTARIAN 21-09-2007 13:06
  fraska a cirkus
   LIBERTARIAN 21-09-2007 13:22
  K Hlinkovi no comment,
   Ladislav Kováčik 21-09-2007 14:14
  odporucam precitat
   Anton 21-09-2007 19:25
  RE: odporucam precitat
   Lukas Krivosik 21-09-2007 22:48
  RE: odporucam precitat
   Juraj Podoba 22-09-2007 0:16
  RE: odporucam precitat
   Ladislav Kováčik 23-09-2007 10:29
  RE: odporucam precitat
   Ladislav Kováčik 23-09-2007 10:40
  RE: odporucam precitat
   Juraj Podoba 25-09-2007 12:31
  Zahada...
   Palo Z. 22-09-2007 9:01
  ciel zakona je jednoduchy
   oblastny komisar 23-09-2007 10:51
  RE: ciel zakona je jednoduchy
   Ladislav Kováčik 23-09-2007 19:31
  RE: ciel zakona je jednoduchy
   Lukas Krivosik 24-09-2007 11:32
  off topics:Svedsky raj zlodejov II:
   Palo Z. 22-09-2007 9:31
  RE: off topics:Svedsky raj zlodejov II:
   tomas cunik 22-09-2007 20:04
  RE: off topics:Svedsky raj zlodejov II:
   jednokto 24-09-2007 22:02
  jasnovidci
   tom 23-09-2007 18:55
  Trapny cirkus
   Maros 24-09-2007 9:03
  RE: Trapny cirkus
   tom 24-09-2007 10:16
  RE: Trapny cirkus
   Maros 24-09-2007 10:54
  RE: Trapny cirkus
   tom 24-09-2007 15:56
  RE: Trapny cirkus
   Maros 24-09-2007 16:16
  RE: Trapny cirkus
   AS 24-09-2007 18:18
  RE: Trapny cirkus
   Maros 26-09-2007 8:58
  RE: Trapny cirkus
   AS 26-09-2007 19:05
  RE: Trapny cirkus
   tom 24-09-2007 19:42
  RE: Trapny cirkus
   Maros 26-09-2007 9:01
  RE: Trapny cirkus
   LIBERTARIAN 27-09-2007 8:32
  Rydlo - Lacovi Kovacikovi
   Lukas Krivosik 24-09-2007 11:40
  RE: Rydlo - Lacovi Kovacikovi
   Zolo 24-09-2007 14:35
  RE: Rydlo - Lacovi Kovacikovi
   tom 24-09-2007 15:59
  RE: Rydlo - Lacovi Kovacikovi
   Ladislav Kováčik 24-09-2007 17:55
  RE: Rydlo - Lacovi Kovacikovi
   Ladislav Kováčik 25-09-2007 1:08
  klaus
   tom 24-09-2007 16:01
  Klaus v ohrození
   Dušan 24-09-2007 20:06
  RE: Klaus v ohrození
   Georg 24-09-2007 21:15
  RE: Klaus v ohrození
   Dušan 25-09-2007 6:57
  RE: Klaus v ohrození
   Peter Spáč 25-09-2007 15:39
  RE: Klaus v ohrození
   Dušan 25-09-2007 17:07
  RE: Klaus v ohrození
   Peter Spáč 26-09-2007 8:37
  RE: Klaus v ohrození
   Dušan 27-09-2007 9:42
  RE: Klaus v ohrození
   LIBERTARIAN 27-09-2007 11:36
  navrhujem zakon o ponozkach
   jednokto 24-09-2007 21:47
  RE: navrhujem zakon o ponozkach
   LIBERTARIAN 27-09-2007 8:41
  môj pohľad
   tom 24-09-2007 22:42
  RE: môj pohľad
   AS 25-09-2007 18:53
  Off-topic
   PeterS 25-09-2007 21:53
  Krivosik
   citatel 25-09-2007 22:28
  RE: Krivosik
   jednokto 26-09-2007 12:23
  RE: Krivosik
   AS 26-09-2007 19:10
  RE: Krivosik
   PeterS 27-09-2007 3:43
  RE: Krivosik
   jednokto 27-09-2007 8:02
  RE: Krivosik
   jednokto 27-09-2007 8:01
  RE: Krivosik
   AS 27-09-2007 20:08
  RE: Krivosik
   LIBERTARIAN 28-09-2007 8:09
  RE: Krivosik
   jednokto 28-09-2007 9:43
  RE: Krivosik
   Katarína 27-09-2007 23:41
  RE: Krivosik
   LIBERTARIAN 28-09-2007 8:12
  RE: Krivosik
   jednokto 28-09-2007 9:39

   

 

Slovenská otázka

Aká je podstata a zmysel slovenských dejín? Odkiaľ a kam kráča náš národ? Aký je náš vzťah k nám samotným a k slovenským dejinám? Ako sa s nimi vyrovnávame? Kde máme o sebe ilúzie a kde sa naopak podceňujeme? Sú tí, ktorých považujeme za našich hrdinov, skutočne hodní úcty? A poznáme vôbec všetky historické osobnosti, ktoré by si to zaslúžili? Kde sa končí vlastenectvo a začína sa nacionalizmus? Otázky, na ktoré okolité národy zodpovedali už dávno. A ak nie, aspoň o nich vášnivo diskutujú.

V slovenskom srdci sídli mnoho komplexov a mýtov o sebe i druhých. Veríme, že články v tejto rubrike vám pomôžu hlbšie spoznať slovenskú dušu a dajú odpovede aspoň na niektorú z vyššie položených otázok.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2022 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group