ISSN 1335-8715

11-02-2007   Martin Hanus   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Ohrozené deti

Organizátori tohto panelu sa nás všetkých asi trochu sugestívne pýtajú: Je európska civilizácia v rozklade? Pokúsim sa túto otázku zodpovedať tým, že budem hovoriť o deťoch. A to preto, že to, aký má daná civilizácia vzťah k deťom, vo veľkej, ak nie rozhodujúcej miere vypovedá o stave tejto civilizácie.

Budúci rok si my, Česi a Slováci, pripomenieme jedno veľmi smutné výročie. Bude tomu 50 rokov odvtedy, čo sa v našich krajinách začali vykonávať potraty legálne, teda priamo s posvätením štátu. Neviem, nakoľko si toto výročie okrem pár pro-life organizácií všimnú naša spoločnosť či médiá, ale obávam sa, že nebude zmienený ani ten najzákladnejšie čísla: počas 50 rokov bolo legálne zabitých vyše 1 300 000 nenarodených ľudských životov. To tvorí v dnešnej dobe demografického úpadku okolo osem percent dnešnej populácie Čechov a Slovákov.

V spoločných povojnových dejinách nenájdeme desivejšie číslo a nenájdeme barbarskejší zákon než ten, ktorým je zabitie nenarodeného dieťaťa v istej fáze života kvalifikované ako prípustný spôsob uplatňovania slobody ženy. Možno ešte desivejšie je to, s akou ľahkosťou spoločnosť túto skutočnosť celkom vytesnila zo svojho kolektívneho vedomia.

Ešte pred polstoročím sa Západ na potraty pozeral tak, ako sa dnes pozerá na klonovanie ľudí – ako na niečo, čo je morálne aj zákonne neakceptovateľné. To, čo nasledovalo, je pre nepriateľov civilizácie exemplárna ukážka, ako postupovať pri deštrukcii svedomia: ak chcete otupiť morálku, najskôr zmeňte zákon. Patrím ku generácii, ktorá s týmto zákonom, povýšeným na základné právo modernej slobodnej matky, vyrastala ako s čímsi samozrejmým. Ako s čímsi, čo síce nie je pekné (veď komu by len napadlo sa rozplývať nad estetickou hodnotou tohto slobodného aktu!), ale musí to byť.

Legalizovaný potrat chlácholí naše svedomie, pretože ho pokladáme len za odpornú nevyhnutnosť. Boli však časy, keď reči o legalizácii vtedy zločinných potratov, pripadali veľkej časti spoločnosti ako nenormálne a vyšinuté. Aj takí osvieteneckí Francúzi uzákonili potraty až v polovici 70. rokov, teda 20 rokov po nás.

Vtedy to vo francúzskom parlamente prešlo s tesnou väčšinou, po vášnivých protestoch početného zástupu odporcov, len vďaka tomu, že zástancovia potratov takzvanú liberalizáciu presadili ako dočasné opatrenie – vraveli, vyskúšajme si to, pokiaľ sa nám nová prax neosvedčí, tak dočasný potratový zákon jednoducho nepredĺžime. Skvelá finta.

O niekoľko rokov, keď parlament hlasoval o „dočasnom“ zákone, bolo už ticho. Tak ticho, ako je dnes ticho na Slovensku, v Česku a vôbec v celej Európe. O to prázdne, ubíjajúce ticho sa postarala hlučná a agresívna ideológia. Dnes nestačí byť otvorene proti legalizácii potratov, stačí, keď sa niekto vysloví za sťaženie podmienok pre ich uplatňovanie, a automaticky dostane na čelo nevymazateľnú nálepku náboženského fundamentalistu. No a ktorý politik chce byť v postmodernej dobe vnímaný ako náboženský fundamentalista?

Nejde primárne o náboženský problém

Pritom spor o potraty nie je zďaleka náboženský. Je to v prvom rade základný morálny spor. Keby dnes niekto s plnou vážnosťou navrhol legalizáciu zabíjania detí do troch rokov na žiadosť rodičov, vnímali by to súčasní otvorení či latentní prívrženci práva na potrat ako čisto náboženský problém? Samozrejme, že nie. Na posúdenie toho, kedy sa začína ľudský život, nepotrebujeme zjavenú pravdu, ale zjavnú pravdu – ľudský život hoden ochrany sa začína vtedy, keď vznikne...

Toto je paradox civilizácie, v ktorej žijeme a ktorá si hovorí vyspelá západná. Nenarodené deti, tie najbezbrannejšie ľudské stvorenia, boli zbavené základného práva na život. Aj k tým narodeným sa správame občas horšie než k dospelým.

Konkrétna skúsenosť autora týchto slov – nedávno sme v .týždni uverejnili článok o veľmi sporných alternatívnych školách, kde sme upriamili našu pozornosť na waldorfskú školu. Táto škola vychádza z bludárskeho učenia Rudolfa Steinera, ktorý tvrdil, že vďaka svojim vidinám spoznal pravdu a všetky neskoršie vedecké poznatky budú platné len vtedy, ak budú v súlade s týmito jeho halucináciami.

Preto sa deti v bratislavskej škole na Vihorlatskej môžu dozvedieť, že rast rastlín ovplyvňujú akési planetárne vplyvy, obsedantne maľovať chobotnice, ktoré sa z ríše zvierat najviac podobajú ľudskej hlave a cvičia tu eurytmiu (vraj je to reč anjelov).

Waldorfská škola je proste sekta, a ako každá iná veľmi nebezpečná pre duševný vývoj dieťaťa, pretože zabíja kritické myslenie a zdravý rozum. Samozrejme, očakávali sme negatívne reakcie od predstaviteľov školy aj rodičov, ktorí nás napokon ani nesklamali.

Oveľa väčšmi ma však zarazila kritika zo strany „newaldorfských“ ľudí, ktorí v našom článku videl útok na dobré menšinové školstvo, ktoré je predsa jedinou alternatívou voči tradičnej, zlej škole. Ďalší protiargument znel, že deti v týchto školách sú šťastné a keďže sú šťastné, nemáme ich my, drzí a deštruktívni novinári, čo kritizovať. Iste, aj dieťa inštitucionálne indoktrinované bludmi môže byť navonok šťastné a hravé. Len potom tomu nehovorme škola, ale blázinec.

Mnohí racionálni a osvietení ľudia minulé stáročia hovorili, že na to, aby našej civilizácii nevládli iracionálne predsudky, ale racionálny rozum, treba odhodiť bremeno zjavených, náboženských právd. Dôsledkom ich ťaženia je iracionálna doba, ktorá šliape po racionálnom rozume a najzjavnejších pravdách. Paradox? Ani nie. Má to svoju železnú logiku.

Martin Hanus
(prednáška odznela 12.11 2006 na československých pravicových dňoch v Modre)

  Ohrozené deti...
   Alexios Komnenos 11-02-2007 17:32
  RE: Ohrozené deti...
   Lukas Krivosik 11-02-2007 17:53
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios Komnenos 11-02-2007 17:55
  RE: Ohrozené deti...
   tato 11-02-2007 18:06
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios Komnenos 11-02-2007 18:44
  RE: Ohrozené deti...
   tato 11-02-2007 19:39
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios Komnenos 11-02-2007 20:23
  RE: Ohrozené deti...
   D 12-02-2007 14:04
  RE: Ohrozené deti...
   tato 12-02-2007 17:49
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios Komnenos 12-02-2007 19:01
  RE: Ohrozené deti...
   tato 12-02-2007 21:28
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios IV. 13-02-2007 7:30
  RE: Ohrozené deti...
   tato 13-02-2007 17:35
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios I. 14-02-2007 6:40
  RE: Ohrozené deti...
   tato 14-02-2007 19:55
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios Komnenos 15-02-2007 12:28
  RE: Ohrozené deti...
   tato 15-02-2007 17:07
  RE: Ohrozené deti...
   Miso 12-02-2007 14:19
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios IV. 13-02-2007 11:17
  RE: Ohrozené deti...
   clivia 11-02-2007 19:44
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios Komnenos 11-02-2007 20:26
  RE: Ohrozené deti...
   filer 11-02-2007 20:53
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios Komnenos 11-02-2007 20:59
  RE: Ohrozené deti...
   clivia 11-02-2007 21:04
  RE: Ohrozené deti...
   clivia 11-02-2007 21:10
  RE: Ohrozené deti...
   Alexios Komnenos 11-02-2007 21:38
  RE: Ohrozené deti...
   greenwood 12-02-2007 1:12
  RE: Ohrozené deti...
   D 12-02-2007 13:49
  RE: Ohrozené deti...
   neferankh 12-02-2007 20:08
  RE: Ohrozené deti...
   dux 11-02-2007 19:58
  Zabijanie a zabijanie?
   štúrovec 11-02-2007 17:33
  Má to zmysel ?
   Dušan 11-02-2007 21:03
  RE: Má to zmysel ?
   dux 11-02-2007 22:22
  RE: Má to zmysel ?
   Peter Surda 11-02-2007 23:36
  RE: Má to zmysel ?
   dux 11-02-2007 23:40
  RE: Má to zmysel ?
   LIBERTARIAN 12-02-2007 11:13
  RE: Má to zmysel ?
   dux 12-02-2007 12:57
  RE: Má to zmysel ?
   LIBERTARIAN 13-02-2007 7:44
  RE: Má to zmysel ?
   dux 13-02-2007 11:29
  WS
   gejza_n 12-02-2007 11:50
  RE: WS
   sonja 27-09-2007 13:25
  terminologia
   jednokto 12-02-2007 12:14
  RE: terminologia
   magdalena 13-02-2007 12:34
  RE: terminologia
   jednokto 14-02-2007 14:30
  RE: terminologia
   clivia 15-02-2007 9:18
  RE: terminologia
   jednokto 15-02-2007 15:21
  RE: terminologia
   clivia 15-02-2007 15:52
  RE: terminologia
   jednokto 16-02-2007 8:12
  RE: terminologia
   Laborec 16-02-2007 8:57
  RE: terminologia
   LIBERTARIAN 16-02-2007 13:30
  RE: terminologia
   Laborec 16-02-2007 15:17
  RE: terminologia
   clivia 16-02-2007 12:35
  RE: terminologia
   magdalena 16-02-2007 15:10
  RE: terminologia
   clivia 16-02-2007 15:45
  RE: terminologia
   tato 17-02-2007 10:29
  RE: terminologia
   clivia 17-02-2007 20:50
  RE: terminologia
   tato 18-02-2007 9:38
  RE: terminologia
   clivia 18-02-2007 11:50
  RE: terminologia
   tato 18-02-2007 13:24
  RE: terminologia
   clivia 18-02-2007 16:20
  RE: terminologia
   tato 18-02-2007 19:45
  RE: terminologia
   clivia 19-02-2007 22:16
  RE: terminologia
   magdalena 20-02-2007 14:54
  a preco ?
   LIBERTARIAN 12-02-2007 12:45
  RE: a preco ?
   LIBERTARIAN 12-02-2007 12:58
  RE: a preco ?
   Jozef Filko 16-02-2007 14:01
  RE: a preco ?
   Jozef Filko 16-02-2007 14:05
  RE: a preco ?
   LIBERTARIAN 16-02-2007 14:30
  RE: a preco ?
   tralos 12-02-2007 13:20
  Pozor!
   Lukas Krivosik 12-02-2007 15:23
  RE: Pozor! domyslavost
   tralos 12-02-2007 15:56
  RE: Pozor! domyslavost
   tralos 12-02-2007 16:09
  RE: Pozor! domyslavost
   tato 12-02-2007 17:06
  RE: Pozor! domyslavost
   tralos 12-02-2007 17:35
  RE: Pozor! domyslavost
   tato 12-02-2007 18:09
  RE: Pozor! domyslavost
   tralos 12-02-2007 18:20
  RE: Pozor! domyslavost
   tato 12-02-2007 21:46
  RE: Pozor! domyslavost
   tralos 12-02-2007 22:09
  RE: Pozor! domyslavost
   tato 13-02-2007 18:10
  RE: Pozor! domyslavost
   tralos 13-02-2007 18:28
  RE: Pozor! domyslavost
   tato 13-02-2007 20:59
  RE: Pozor! domyslavost
   tralos 13-02-2007 21:45
  RE: Pozor! domyslavost
   tato 14-02-2007 20:22
  RE: Pozor! domyslavost
   tralos 14-02-2007 22:37
  RE: Pozor! domyslavost
   tato 15-02-2007 16:50
  ale inak
   tralos 13-02-2007 21:54
  doplnenie
   tralos 13-02-2007 18:41
  RE: Pozor!
   gejza_n 12-02-2007 20:03
  RE: a preco ?
   Lukas Krivosik 12-02-2007 15:38
  RE: a preco ?
   LIBERTARIAN 13-02-2007 8:20
  RE: a preco ?
   magdalena 13-02-2007 9:20
  RE: a preco ?
   LIBERTARIAN 13-02-2007 11:54
  RE: a preco ?
   magdalena 13-02-2007 12:50
  RE: a preco ?
   LIBERTARIAN 13-02-2007 14:47
  RE: a preco ?
   magdalena 16-02-2007 14:47
  RE: a preco ?
   LIBERTARIAN 19-02-2007 7:11
  RE: a preco ?
   magdalena 20-02-2007 15:11
  RE: a preco ?
   neferankh 12-02-2007 20:24
  RE: a preco ?
   LIBERTARIAN 13-02-2007 8:27
  RE: a preco ?
   neferankh 13-02-2007 20:33
  RE: a preco ?
   LIBERTARIAN 14-02-2007 8:48
  RE: a preco ?
   thomas 16-02-2007 9:38
  RE: a preco ?
   sonja 27-09-2007 13:37
  Vážny problém ?
   Dušan 12-02-2007 17:00
  RE: Vážny problém ?
   Laborec 16-02-2007 9:01
  RE: Vážny problém ?
   dux 16-02-2007 18:33
  S cim pani polemizujete?
   Martin Hanus 12-02-2007 17:04
  RE: S cim pani polemizujete?
   LIBERTARIAN 13-02-2007 9:31
  RE: S cim pani polemizujete?
   Peter Frišo 13-02-2007 10:24
  RE: S cim pani polemizujete?
   Peter Surda 13-02-2007 19:16
  RE: S cim pani polemizujete?
   Martin Hanus 13-02-2007 11:43
  RE: S cim pani polemizujete?
   LIBERTARIAN 13-02-2007 12:04
  RE: S cim pani polemizujete?
   dux 13-02-2007 12:20
  RE: S cim pani polemizujete?
   Martin Hanus 13-02-2007 12:35
  RE: S cim pani polemizujete?
   tralos 13-02-2007 12:55
  RE: S cim pani polemizujete?
   Martin Hanus 13-02-2007 16:23
  RE: S cim pani polemizujete?
   tralos 13-02-2007 16:50
  RE: S cim pani polemizujete?
   Martin Hanus 13-02-2007 19:21
  RE: S cim pani polemizujete?
   LIBERTARIAN 13-02-2007 14:35
  RE: S cim pani polemizujete?
   Laborec 16-02-2007 9:10
  RE: S cim pani polemizujete?
   LIBERTARIAN 13-02-2007 12:22
  Pozor, pozor sme v rozklade!
   Spektro 13-02-2007 15:07
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   neferankh 14-02-2007 19:44
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   Spektro 15-02-2007 7:12
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   neferankh 15-02-2007 12:05
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   Spektro 15-02-2007 14:20
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   Laborec 16-02-2007 9:27
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   Spektro 16-02-2007 10:01
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   LIBERTARIAN 16-02-2007 13:29
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   Laborec 16-02-2007 15:31
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   clivia 15-02-2007 10:20
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   Spektro 15-02-2007 14:31
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   clivia 15-02-2007 16:02
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   Spektro 15-02-2007 18:01
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   clivia 15-02-2007 20:29
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   Spektro 16-02-2007 6:47
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   thomas 16-02-2007 9:55
  RE: Pozor, pozor sme v rozklade!
   clivia 16-02-2007 15:12
  Co vy na to ???
   LIBERTARIAN 13-02-2007 15:19
  HROZA!!!
   Lukas Krivosik 13-02-2007 16:52
  RE: HROZA!!!
   Lukas Krivosik 13-02-2007 17:16
  RE: HROZA!!!
   LIBERTARIAN 14-02-2007 10:23
  RE: HROZA!!!
   Peter Surda 13-02-2007 19:20
  Väčšia hrôza - Sokol
   Dušan 13-02-2007 19:40
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   Slovan 13-02-2007 20:11
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   Dušan 13-02-2007 21:55
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   dux 13-02-2007 23:53
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   greenwood 13-02-2007 21:56
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   LIBERTARIAN 14-02-2007 9:06
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   Laborec 16-02-2007 9:13
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   LIBERTARIAN 16-02-2007 13:23
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   Laborec 16-02-2007 15:35
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   Laborec 16-02-2007 15:38
  RE: Väčšia hrôza - Sokol
   dux 16-02-2007 16:50
  RE: HROZA!!!
   LIBERTARIAN 14-02-2007 8:57
  RE: HROZA!!!
   Laborec 16-02-2007 9:17
  RE: HROZA!!!
   LIBERTARIAN 16-02-2007 13:16
  RE: HROZA!!!
   Laborec 16-02-2007 15:13
  RE: HROZA!!!
   dux 16-02-2007 19:17
  RE: HROZA!!!
   msarkozy 15-02-2007 16:41
  ste tam v pohode?
   antifa 14-02-2007 2:08
  Žeby manželstvo?
   Dušan 15-02-2007 20:47
  RE: Žeby manželstvo?
   kikimor ogrgen 16-02-2007 0:56
  Kultúrna vojna
   Laborec 16-02-2007 9:53

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2019 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group