ISSN 1335-8715

24-10-2005   Václav Klaus   EUtópia   verzia pre tlač

Efektivně fungující trhy potřebují dobrou politiku

Musím říci, že i když téma dnešního panelu v Alpbachu znám, příliš mu nerozumím. Asi se od nás očekává, že s porozuměním přijmeme jeho název „Globalizace – trh versus politika“. To nemohu. Nerozumím totiž použití slova „versus“. Nebo možná rozumím, ale pak musím dodat, že hypotézu, která za tímto názvem implicitně stojí, nepřijímám.

Nejde o žádné versus, o žádné buď–anebo, o žádný „trade-off“. Trhy politiku potřebují. Trhy potřebují politiku, která je jim nakloněná – či jak se říká – vůči nim přátelská. A potřebovaly takovou politiku vždy, nejen v dnešní éře globalizace.

Tím chci říci, že je nutná dobrá politika, nikoli ne-politika. Není tomu tak, že můžeme pasivně čekat na spásu z globalizace. Víra, že se neviditelná ruka trhu sama rychle prosadí proti politice, která je trhu nepřátelská, je falešná. Stejně tak je mylná představa, že neviditelná ruka trhu sama odstraní všechna člověkem vytvořená (tj. politicky zavedená) omezení svobodného fungování trhů. V tomto smyslu se hlásím k doktríně ordoliberalismu freiburgské školy.

Proto mi ani tolik nejde o antiglobalisty. Jejich známé námitky jsou většinou tak absurdní, tak naprosto nepodložené a neobhajitelné, že se jimi na tomto fóru snad ani nemusíme zabývat. Vážnější je otázka osobnosti a motivace lidí, kteří tyto názory zastávají.

Antiglobalisté – alespoň jejich „měkčí“ část – jsou pro mne lidé, kteří mají strach. Lidé, kteří mají mnohé iracionální předsudky. Lidé, kteří nejsou svobodní, trpěliví a sebevědomí. Lidé, kteří nevěří ani sami sobě. Teoreticky je kritizovat není těžké. Daleko obtížnější a také naléhavější je politická stránka věci. Mezi antiglobalisty totiž existuje „tvrdé jádro“ politických radikálů, kteří chtějí zničit dnešní západní společnost. Tito lidé nebezpeční jsou. Podceňovat bychom je neměli.

Mne ale více trápí něco jiného. Trápí mne naivita různých globalistů (nikoli antiglobalistů) a jejich neopodstatněné naděje. Rovněž ty považuji za nebezpečné.

Dnešní internacionalizace lidských činností (slovo internacionalizace se mi zdá lepším a vhodnějším termínem než globalizace) je - v éře vyznačující se rychlou a stále levnější dopravou lidí a zboží a pohybem informací – logickým důsledkem přirozeného chování lidí, kteří hledají všechny možnosti jak zvýšit poptávku po svých „produktech“ a tím i svůj vlastní blahobyt (nebo zisk).

To dělali lidé vždycky. Můj předřečník na dnešním panelu, nositel Nobelovy ceny za ekonomii profesor Vernon L. Smith, říkal něco podobného: „Globalizace není ničím novým. Je to moderní slovo popisující starou lidskou činnost – slovo, které vyjadřuje lidské hledání cesty vpřed směnou zboží a specializací“.

V minulosti však byly aktivity lidí kvůli vysokým transakčním nákladům a pomalému pohybu informací teritoriálně silně omezeny. Teď je tomu jinak. V posledních desetiletích byly tyto náklady radikálně sníženy a právě toto snížení nákladů umožnilo to, co dnes nazýváme globalizací.

Úmyslně jsem řekl umožnilo, nikoli zapříčinilo. Internacionalizace lidských aktivit se však i dnes střetává s mnoha brzdami a omezeními vytvářenými člověkem, které účinnou globalizaci blokují.

Tyto překážky byly vybudovány lidmi, kteří zastávají staré merkantilistické omyly a předsudky a kteří nevěří, že je svobodný trh „hrou s kladným součtem“. Lidmi, kteří nahlížejí na svět jen krátkozrace a kteří za každou cenu chtějí to své a to „domácí“ chránit. Tyto dvě autonomní a paralelní tendence – pokles nákladů a stálost lidských obav – jsou ve vzájemném rozporu.

Rozsah mezinárodních transakcí se stále zvětšuje. To ale neznamená, že tento jev – sám o sobě a bez dalšího – přináší „zánik starého řádu“, starého myšlení a starých obav. Toto kvantitativní rozšiřování ještě neznamená liberalizaci hospodářských vztahů a hospodářských procesů. Zvětšování teritoria, kde se transakce odehrávají, samo o sobě liberalizací není. Rozhodně se také nedá říci, že právě dnes začíná „zlaté liberální období“, jak mnozí lidé očekávají.

V programových tezích pro dnešní panel taková očekávání vidím. Píše se tam i o „oslabování státu“ a o „zániku národních států“. Oba tyto jevy asi v jistém smyslu existují, to ale neznamená, že jsou nutně spojeny s globalizací. Neznamená to ani to, že jsou správné a žádoucí a že se z nich máme radovat.

Oslabování státu bychom neměli – bez dalšího – interpretovat jako liberalizaci společnosti, jako prohlubování demokracie, jako rozšiřování a posilování lidské svobody. Dnešní oslabování státu – zvláště v Evropě – neznamená nic jiného než přesouvání řízení společnosti (a hospodářství) z roviny národních států na úroveň supranacionálních institucí.

Ty však žijí v deficitu demokracie a využívají toho k většímu dirigování a regulování lidí, než jak to mohou dělat instituce fungující v blízkosti voličů. To nazývám post-demokracií.

Snad mohu akceptovat tezi, že současné globalizační tendence přispívají k oslabování státu a k supranacionalismu (a v Evropě ke „komunitarismu“ nebo snad „gemeinschaftismu“), a v tomto smyslu umožňují oslabování starého řádu. K něčemu přispívat a něco umožňovat však neznamená, že něco musí nastat.

Oslabování státu a posuny k supraracionalismu jsou vědomě a záměrně organizovány lidmi. Dodal bych některými lidmi. Organizují je lidé, kteří jsou přesvědčeni o potřebnosti těchto změn a kteří nám tvrdí, že zvětšování teritoriálního rozsahu hospodářských aktivit vyžaduje oslabování státu a že vyžaduje existenci supranacionálních institucí.

Tuto jejich hypotézu nemohu přijmout. Je to přesně naopak. Zvětšování prostoru ekonomických aktivit vyžaduje převládnutí liberálního řádu, nikoli posilování nekontrolované moci supranacionálních institucí.

To je však právě to, co se dnes ve světě a zejména v Evropě děje. Půjde-li to tak dál – a náznaky toho bohužel pozorujeme – ocitnou se svoboda lidí a efektivnost a produktivita svobodných trhů v obrovském nebezpečí. K tomu bohužel mohou přispět špatně interpretovaná globalizace a falešná očekávání s ní spojená.

Vystoupení Václava Klause při panelové diskusi Alpbacher Wirtschaftsgespräche 2005, Rakousko, 31. srpna 2005. Překlad z němčiny.

Václav Klaus, EURO, 24.10.2005 (prevzaté z www.klaus.cz)

  Klaus !
   Orm moreplavec 25-10-2005 1:09
  RE: Klaus !
   Lukas Krivosik 25-10-2005 15:25
  RE: Klaus !
   Orm moreplavec 25-10-2005 19:24
  RE: Klaus !
   Braňo 27-10-2005 15:28
  RE: Klaus !
   Braňo 29-10-2005 10:22
  RE: Klaus !
   Lukas Krivosik 29-10-2005 16:59
  RE: Klaus !
   Dewey 29-10-2005 18:36
  RE: Klaus !
   Lukas Krivosik 29-10-2005 22:16
  RE: Klaus !
   Dewey 30-10-2005 10:20
  RE: Klaus !
   Braňo 29-10-2005 21:12
  Neprekvapujuce!
   Zolo 25-10-2005 15:28
  RE: Neprekvapujuce!
   Lukas Krivosik 25-10-2005 15:48
  RE: Neprekvapujuce!
   Orm moreplavec 25-10-2005 19:50
  RE: Neprekvapujuce!
   Lukas Krivosik 25-10-2005 19:59
  RE: Neprekvapujuce!
   Orm moreplavec 25-10-2005 22:22
  RE: Neprekvapujuce!
   Dewey 27-10-2005 20:20
  RE: Neprekvapujuce!
   Braňo 29-10-2005 10:35
  RE: Neprekvapujuce!
   Dewey 29-10-2005 16:20
  Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   Lahvac 25-10-2005 22:29
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   Orm moreplavec 26-10-2005 0:11
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   Lahvac 26-10-2005 5:39
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   Martin Hanus 26-10-2005 17:45
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   Lahvac 26-10-2005 18:39
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   Dewey 27-10-2005 6:20
  Na obranu Lukasa a Klausa
   Martin Hanus 27-10-2005 18:20
  RE: Na obranu Lukasa a Klausa
   Lukas Krivosik 27-10-2005 22:11
  RE: Na obranu Lukasa a Klausa
   Lahvac 28-10-2005 7:57
  RE: Na obranu Lukasa a Klausa
   Martin Hanus 28-10-2005 8:14
  RE: Na obranu Lukasa a Klausa
   libertarian 28-10-2005 7:07
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   andrej 26-10-2005 16:00
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   Lahvac 26-10-2005 18:53
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   PeterS 26-10-2005 21:18
  No ako, nemate odvahu?
   PeterS 27-10-2005 15:02
  RE: No ako, nemate odvahu?
   Lukas Krivosik 27-10-2005 22:14
  RE: No ako, nemate odvahu?
   Dewey 28-10-2005 0:17
  RE: No ako, nemate odvahu?
   libertarian 28-10-2005 5:55
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   Andrej 27-10-2005 7:29
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   milton 27-10-2005 13:12
  RE: Par slov k vyznavacom konecnych rieseni....
   jany 27-10-2005 9:55
  diskutovat ???
   libertarian 27-10-2005 6:30
  RE: diskutovat ???
   jany 27-10-2005 9:50
  RE: diskutovat ???
   libertarian 27-10-2005 11:06
  RE: diskutovat ???
   milton 27-10-2005 13:17
  RE: diskutovat ???
   Tana 27-10-2005 13:55
  RE: diskutovat ???
   milton 27-10-2005 21:10
  RE: diskutovat ???
   Lahvac 28-10-2005 10:50
  RE: diskutovat ???
   milton 28-10-2005 12:11
  RE: diskutovat ???
   Dewey 28-10-2005 13:01
  RE: diskutovat ???
   libertarian 28-10-2005 13:12
  RE: diskutovat ???
   Dewey 28-10-2005 16:05
  RE: diskutovat ???
   milton 28-10-2005 14:22
  RE: diskutovat ???
   Dewey 28-10-2005 16:24
  RE: diskutovat ???
   Zolo 28-10-2005 17:59
  RE: diskutovat ???
   Dewey 29-10-2005 6:09
  RE: diskutovat ???
   andrej 27-10-2005 14:33
  RE: diskutovat ???
   Lukas Krivosik 27-10-2005 15:02
  RE: diskutovat ???
   jany 27-10-2005 16:42
  RE: diskutovat ???
   Lukas Krivosik 27-10-2005 22:19
  RE: diskutovat ???
   libertarian 28-10-2005 6:53
  RE: diskutovat ???
   Andrej 28-10-2005 10:17
  RE: diskutovat ???
   libertarian 28-10-2005 5:46
  RE: diskutovat ???
   Lahvac 28-10-2005 7:45
  RE: diskutovat ???
   Dewey 28-10-2005 13:10
  RE: diskutovat ???
   libertarian 28-10-2005 13:33
  RE: diskutovat ???
   Dewey 28-10-2005 16:09
  Pre M.Hanusa
   libertarian 28-10-2005 7:11
  RE: Pre M.Hanusa
   Martin Hanus 28-10-2005 8:21
  RE: Pre M.Hanusa
   Andrej 28-10-2005 10:11
  RE: Pre M.Hanusa
   Dewey 28-10-2005 10:36
  RE: Pre M.Hanusa
   Lahvac 28-10-2005 10:42
  RE: Pre M.Hanusa
   andrej 28-10-2005 16:33
  RE: Pre M.Hanusa
   Dewey 29-10-2005 6:24
  RE: Pre M.Hanusa
   Lahvac 29-10-2005 22:04
  RE: Pre M.Hanusa
   Dewey 28-10-2005 10:49
  RE: Pre M.Hanusa
   Martin Hanus 28-10-2005 11:37
  RE: Pre M.Hanusa
   libertarian 28-10-2005 11:54
  RE: Pre M.Hanusa
   Martin Hanus 28-10-2005 17:22
  RE: Pre M.Hanusa
   Peter Friso 29-10-2005 15:09
  RE: Pre M.Hanusa
   Dewey 29-10-2005 16:33
  RE: Pre M.Hanusa
   Lukas Krivosik 29-10-2005 17:03
  RE: Pre M.Hanusa
   Dewey 29-10-2005 18:11
  RE: Pre M.Hanusa
   andrej 28-10-2005 16:00
  RE: Pre M.Hanusa
   libertarian 28-10-2005 10:52
  RE: Pre M.Hanusa
   Martin Hanus 28-10-2005 11:30
  RE: Pre M.Hanusa
   milton 28-10-2005 12:21
  RE: Pre M.Hanusa
   Martin Hanus 28-10-2005 17:26
  RE: Pre M.Hanusa
   milton 28-10-2005 19:43
  RE: Pre M.Hanusa
   Dewey 29-10-2005 6:02
  RE: Pre M.Hanusa
   libertarian 28-10-2005 12:25
  RE: Pre M.Hanusa
   libertarian 28-10-2005 12:35
  RE: Pre M.Hanusa
   Dewey 28-10-2005 16:28
  RE: Pre M.Hanusa
   Martin Hanus 28-10-2005 17:30
  RE: Pre M.Hanusa
   andrej 28-10-2005 15:55
  RE: Pre M.Hanusa
   Dewey 28-10-2005 16:03
  Andrej
   libertarian 28-10-2005 11:46
  RE: Andrej
   Lahvac 28-10-2005 13:20
  RE: Andrej
   Dewey 28-10-2005 15:57
  RE: Andrej
   andrej 28-10-2005 16:13
  RE: Andrej
   Dewey 28-10-2005 16:25
  RE: Andrej
   andrej 28-10-2005 16:38
  RE: Andrej
   Martin Hanus 28-10-2005 17:34
  RE: Andrej
   Dewey 29-10-2005 5:43
  RE: Andrej
   Martin Hanus 30-10-2005 21:20
  RE: Andrej
   Dewey 29-10-2005 5:58

   

 

EUtópia

Už roky Slovensko pokorne plní všetko, čo si Európska únia zmyslí. Máme však v sebe dosť hrdosti, aby sme aspoň občas reagovali na vztýčený ukazovák Bruselu vztýčeným prostredníkom? Skončili vstupom do EÚ naše dejiny? Naozaj je integrácia prospešná hospodárskemu rastu? Vyrieši teraz Únia všetky problémy Slovenska za nás? Sú európski byrokrati osvietenejší než naši? Sú europolitici múdrejší a poctivejší, než tí naši? Budú si teraz európske národy nezištne pomáhať a obetujú pre európsku myšlienku aj svoje národné záujmy? A bolo by správne, keby tak urobili? My si nemyslíme, že s Európskou úniou je všetko košér...

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2019 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group