ISSN 1335-8715

03-01-2005   Lukáš Krivošík, Matúš Demko   Kultúrna vojna   verzia pre tlač

Čo s Usámovými hodinkami?

Komentované články:

http://www.sme.sk/clanok-1870738.htm...
http://www.sme.sk/clanok-1871719.htm...


Brave New World

Dva dni po sebe denník SME uverejnil komentáre (M. Kusý: Pozor na politiku ideológie!; P. Javůrek: Usámove hodinky) s podobným leitmotívom. Obaja autori sú ohlasovateľmi nádherného nového sveta, bez ideologických sporov a „nového človeka“, ktorý otvorene a bez predsudkov prijíma všetko nové. Pre tento utopický svet je už nebezpečný každý, kto sa hlási k nejakému presvedčeniu, názoru, či hodnotám, nech sú akékoľvek. A tak sa v jednom nesúrodom vreci ocitne KDH s komunistami a nacistami a náš e-zin s Usámom a Chmelárom.

„Socializmus skrachoval, pretože ho prevalcovala realita...“ To sú prvé slová z kréda Pravého spektra, z ktorého citoval aj pán Javůrek. A realita prevalcovala aj mnohých ľavicových idealistov, ktorí Marxovi upísali život. Najneskôr na prelome 80tych a 90tych rokov zistili, že ich ideológia zlyhala v ekonomike aj politike. Aby ospravedlnili svoju dlhoročnú kolaboráciu s diablom, vypustili do sveta dymovú clonu o tom, že zlyhal nielen socializmus, ale hneď všetky ideológie. Téza, ktorú prebrali aj mnohí mladí publicisti.

No socializmus nepadol len tak. Studená vojna nebola len mocenským sporom. Bol to spor hodnotový a ideový. A nad socializmom v ňom zvíťazila voľná, intelektuálno-politická aliancia kresťanských konzervatívcov a klasických liberálov. Naše hodnoty nezlyhali, pán Kusý! M. Thatcher raz povedala: „To, čo je morálne správne sa nakoniec ukáže byť aj politicky prospešné.“ Podľa merítok oboch autorov boli Reagan a Thatcher zaslepenými fanatikmi. Netreba to popierať, vďaka ich radikálnosti sme dnes slobodní.

Kusý v sebe nezaprie marxistickú minulosť. Podobne ako Marx vo svojom diele už dopredu poukázal na „triedne pohnútky“ prípadných kritikov, tak aj on hovorí o tých, ktorí budú jeho koncept „dobrej a ideologicky neutrálnej správy vecí verejných“ považovať za vyprázdnený. Ide o chiméru. Tam, vo verejnej správe, kde ide o „ideologicky neutrálne“ otázky, rozhodujú kariérni úradníci. Na politické problémy je však väčšinou viac ako len jedna správna odpoveď. Z akých iných pozícií majú teda politici rozhodovať o problémoch ako z hodnotových? Politický program by predsa mal vychádzať z nejakého vnútorne konzistentného systému hodnôt, inak sa politika mení na rad za sebou nasledujúcich ad hoc opatrení. Aké je „ideologicky neutrálne“ riešenie napr. problému interrupcií?

No Kusý má maslo na hlave aj v inom smere. Niekoľko rokov bol poradcom premiéra Dzurindu. Ak mu po celý čas rozprával, že politika je „len zápasom o moc a jej udržanie“, potom sa netreba čudovať všetkým tým skupinkám, vláčikom a tajomným darcom. Dnešná arogancia moci, skutočnosť, že slušný človek už pomaly nevidí rozdiel medzi HZDS, SDKÚ, ANO a Smerom je priamym následkom morálneho zlyhania slovenských ľavicovo-liberálnych elít na čele s Miroslavom Kusým...

Keby pán Javůrek čítal nielen naše krédo, ale aj články a diskusie pod nimi, zistil by, aké rôznorodé názory tam zaznievajú. Som pyšný, že na rozdiel od iných internetových fór, sú vyjadrené veľmi kultivovane. A nielen tie pravicové. Kolektivizmus a uniformita sú nám bytostne cudzie. Až tam, kde končí spor hodnôt a myšlienok začína „kolektív, konformita, snaha zapadnúť...“ Práve oslavovaná prázdnota a zrelativizovanie všetkého, degraduje človeka na ono „sociálne zviera“.

Lukáš Krivošík


Čo s Usámovými hodinkami?

Nestal som sa redaktorom Pravého Spektra preto, aby som si uspokojil pud sociálneho zvieraťa, ktoré je podľa pána Petra Javůrka človekom. Nestal som sa redaktorom preto, aby som sa pridružil k mládencom v konzervatívnych rovnošatách a aby som si našiel miesto v stáde konzervatívcov. Uisťujem všetkých, že konzervatívci žiadne rovnošaty nenosia (doslova i v prenesenom význame slova), nie sú vôbec suchopárni a sú silnou skupinou, aj keď to liberáli potierajú.

Nie som žiadny pravicový revolucionár. Nikto z redakcie Pravého Spektra nesníva o nejakej pravicovej revolúcii. A – ako je istotne známe – konzervatívci sú vo všeobecnosti veľmi citliví a vnímaví na inžinierov, ktorí majú predstavu o tom, ako na svoj obraz zmeniť spoločnosť jednoducho, rýchlo a hneď.

Čo sa týka chiliazmu, podľa slovníka cudzích slov je to náboženská viera s koreňmi v stredoveku, podľa ktorej Kristus príde druhýkrát na svet a tisíc rokov tu bude ešte vládnuť. Je to myšlienka odporujúca kresťanskému učeniu podobne, ako ľavicový liberalizmus, antisemitizmus, antiamerikanizmus a pod. odporujú židovsko-kresťanskému chápaniu západnej civilizácie.

Nakoniec sa pokúsim ešte odpovedať na dve otázky nastolené v článku. Načo potrebuje diabol vedieť presný čas? Raz nastane jeho koniec. Raz príde tá chvíľa, v ktorej bude Zlo definitívne porazené. Dosť možné, že diabol má hodinky na to, aby vedel, koľko času mu ešte do jeho zániku ostáva. A práve preto sa svoje posledné chvíle snaží využívať na robenie čoraz väčšieho a väčšieho zla.

Čo s Usámovými hodinkami? Ktovie, prečo ich bin Ladín vôbec nosí? Snáď aby poznal presný čas, keď ho budú zatýkať. Možno pre imidž. Možno mu zastali – určite niekde v časoch, kde sa násilie považovalo za prirodzený nástroj dosiahnutia cieľa. Ale – ako sme sa presvedčili – účel nesvätí prostriedky. Čisto teoreticky Usámove hodinky môžu byť symbolom toho, že chce ešte niekde zaútočiť – nedá sa vylúčiť, že má na nich americký alebo európsky čas a počíta hodiny do ďalšieho útoku.

Čo s Usámovými hodinkami? Keď mu na ne siahneme, budeme držať aj jeho ruku. A potom nie je nič jednoduchšie, ako mu nasadiť putá.

Matúš Demko

  Príde reakcia?
   Martin Hanus 03-01-2005 16:56
  RE: Príde reakcia?
   liberal 04-01-2005 11:32
  RE: Príde reakcia?
   liberal 04-01-2005 11:35
  O com su tie komentare ?
   liberal 04-01-2005 12:06
  RE: O com su tie komentare ?
   Filip Glasa 04-01-2005 12:53
  RE: O com su tie komentare ?
   OndrejK 06-01-2005 23:00
  RE: O com su tie komentare ?
   liberal 07-01-2005 6:50
  Liberalovi
   Lukas Krivosik 04-01-2005 15:36
  RE: Liberalovi
   liberal 05-01-2005 13:24
  RE: Liberalovi
   Lukas Krivosik 05-01-2005 19:35
  RE: Liberalovi
   jednokto 05-01-2005 14:54
  RE: Liberalovi
   Filip Glasa 05-01-2005 15:30
  RE: Liberalovi
   Filip Glasa 05-01-2005 15:40
  RE: Liberalovi
   Dewey 05-01-2005 16:59
  Lavo-prave povedacky
   Filip Glasa 05-01-2005 19:13
  RE: Lavo-prave povedacky
   Dewey 07-01-2005 9:56
  to Dewey
   Lukas Krivosik 05-01-2005 20:35
  RE: to Dewey
   Dewey 07-01-2005 11:24
  to jednokto
   Lukas Krivosik 05-01-2005 20:11
  RE: to jednokto
   Peter Surda 06-01-2005 15:43
  RE: to jednokto
   Dewey 07-01-2005 13:57
  RE: to jednokto
   Ondrej Jombik 07-01-2005 15:07
  RE: to jednokto
   Dewey 07-01-2005 15:59
  RE: to jednokto
   jednokto 10-01-2005 9:10
  Usama
   Zolo 04-01-2005 16:16
  RE: Usama
   Alexander Botev 04-01-2005 20:25
  RE: Usama
   Zolo 05-01-2005 17:10
  chiliazmus
   Alexander Botev 04-01-2005 21:17
  RE: chiliazmus
   Matúš Demko 05-01-2005 19:20
  mino
   Filip Glasa 05-01-2005 9:52
  RE: mino
   Alexander Botev 05-01-2005 12:08
  RE: mino
   Provokater 07-01-2005 15:09
  mimo: podnet
   Filip Glasa 05-01-2005 19:35
  k tomu chiliazmu
   Matúš Demko 05-01-2005 23:09
  Drzim Vam palce
   OndrejK 06-01-2005 22:54
  Krivosikovi - KDH vss. Liberalizmus
   liberal 07-01-2005 7:50
  Lipšic
   Filip Glasa 07-01-2005 8:50
  RE: Lipšic
   liberal 07-01-2005 11:48
  RE: Lipšic
   Filip Glasa 07-01-2005 19:09
  RE: Krivosikovi - KDH vss. Liberalizmus
   Peter Surda 07-01-2005 15:56
  RE: Krivosikovi - KDH vss. Liberalizmus
   Dewey 07-01-2005 16:15
  Liberalovi
   Lukas Krivosik 07-01-2005 16:08
  Dewey a socializmus
   Lukas Krivosik 07-01-2005 16:19
  RE: Dewey a socializmus
   Dewey 07-01-2005 18:26
  RE: Dewey a socializmus
   Peter Surda 07-01-2005 19:10
  RE: Dewey a socializmus
   Dewey 10-01-2005 10:10
  RE: Dewey a socializmus
   Lukas Krivosik 07-01-2005 21:17
  RE: Dewey a socializmus
   Dewey 10-01-2005 12:09
  vies prekvapit
   Lukas Krivosik 10-01-2005 15:54
  Pre : Lukas Krivosik
   liberal 10-01-2005 11:19

   

 

Kultúrna vojna

Kresťanstvo je tepelnou izoláciou kapitalizmu i západnej civilizácie a kultúrna vojna je vojnou o dušu Západu. Ide v nej o to, či židovsko-kresťanské dedičstvo bude naďalej pre našu civilizáciu smerodajné, alebo či nad morálkou života zvíťazí pudová pseudomorálka smrti. Kultúrna vojna je bojom o zachovanie kultúrnosti západného človeka. Ak zničíme našu civilizačnú tradíciu, nepovstane z jej popola žiadny „nový človek“, nezaťažený poverami a predsudkami, ako si namýšľa liberálna ľavica. Kultúrnosť je to, čo človeka odlišuje od zvieraťa. Zničenie kultúrnosti povedie len k vyslobodeniu zvieraťa, ktoré sa pod tenkou vrstvou civilizácie skrýva v každom z nás.

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2019 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group