ISSN 1335-8715

19-02-2001   Martin Hanus   Index   verzia pre tlač

Náš hosť na CEREBRE

Dňa 16. 2. 2001 v dopoludňajších hodinách sa na bratislavskom Gymnáziu J.Papánka (Vazovova 6) konalo študentské projektové a diskusné podujatie s názvom Cerebrum, určené predovšetkým pre žiakov gymnázia. Vďaka iniciatíve členov ODM sa podarilo na diskusiu o perspektívach školstva pozvať poslanca NR SR za Demokratickú stranu Petra Osuského, ktorý pred študentami vystúpil spolu s hlavným besedujúcim, ministrom školstva Milanom Ftáčnikom.

Hlavnými témami počas prítomnosti oboch diskutérov (Peter Osuský musel po hodine odísť na zasadanie NR SR) boli : monitoring, nová koncepcia maturitných skúšok, prijímanie na vysoké školy, aktuálna otázka vzniku maďarskej fakulty v rámci Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Peter Osuský nesúhlasil s predpokladom zavedenia matematiky ako povinnej maturitnej skúšky, ako je to alternatívne obsiahnuté v spomenutej koncepcii. Z pohľadu vysokoškolského pedagóga a bývalého prodekana Lekárskej fakulty obhajoval pozíciu dnešných vysokých škôl pri prijímaní nových študentov, neberúcich do úvahy výsledky maturitných vysvedčení z dôvodu príliš nízkej validity. Práve v posilnení centralizácie a štandardizácie maturít a tým aj ich validity a objektívnosti prezentoval hlavný prínos novej maturity. Peter Osuský sa ďalej vyjadril i k horúcim témam, ktoré momentálne rezonujú v slovenskej spoločnosti. Vyjadril svoje pochopenie pre požiadavky SMK na vznik samostatnej maďarskej fakulty. Argumentáciu v prospech jej vzniku založil na potrebe uznania existencie menšinových kolektívnych práv. Za hlavný problém označil v tejto súvislosti nedostatok veľkorysosti slovenskej väčšiny voči maďarskej menšine.

Diskusia sa stretla so značným záujmom študentov gymnázia hlavne v najvyšších ročníkoch, pre ktorých mala skôr poznávací a informačný charakter.

Martin Hanus, člen školskej sekcie

  5 rokov
   Lukas Krivosik 08-01-2006 21:33
  RE: 5 rokov
   Ondrej 02-01-2008 21:08
  osm a pul
   jak 01-09-2009 15:46

   

 

Krédo Pravého Spektra

Napriek tomu, že socializmus a komunizmus skrachovali, pretože ich prevalcovala realita, ich mäkšie deriváty žijú ďalej: politická korektnosť, pozitívna diskriminácia, ľavicový liberalizmus, feminizmus, environmentalizmus, korporativizmus, antiamerikanizmus, antisemitizmus, neznášanlivý sekularizmus, pacifizmus, humanrightizmus, ekonomický antiglobalizmus, europeizmus a iné cvokizmy.

Kým komunizmus chcel zničiť rodinu, náboženstvo a súkromné vlastníctvo priamo a rýchlo, vyššie uvedené -izmy to robia pomaly a subtílne. Nenápadne, ako potkany, ohlodávajú piliere západnej civilizácie, aby napokon privodili jej pád.

Pravé Spektrum chce útočiť proti výstrelkom mravného relativizmu a povzbudzovať dobré a osvedčené konzervatívne hodnoty. Prosperita Slovenska sa dá vybudovať len na zásadách trhovej ekonomiky bez prívlastkov, občianskeho vlastenectva a s vedomím, že skutočná sloboda je predovšetkým silou charakteru. Len na takom základe si môžeme vyberať, čo je morálne správne.

redakcia

Tiráž

Názov

Kontakt Šéfredaktor Redakcia Editor Vydavateľ Zakladateľ

Ďalšie odkazy

Newsletter

Ak chcete byť informovaný o zaujímavých novinkách na Pravom Spektre, vyplňte Vašu e-mailovú adresu. (frekvencia cca. 1 správa za mesiac)
 

 
Copyright © 2001-2018 Pravé Spektrum, občianske združenie
Stránka používa redakčný a publikačný systém Metafox od Platon Group